2015

Ice Ribbon “New Ice Ribbon #628 ~ Valentine Ribbon”, 14.02.2015
Isami Wrestling Arena
124 Fans
– Super No Vacancy Full House

1. Tsukushi besiegte Akane Fujita (7:44) via Diving Foot Stomp.
2. Kurumi besiegte Miyako Matsumoto (4:59) via Diving Body Press.
3. Triangle Ribbon: Kyuri besiegte Tsukasa Fujimoto & 235 (9:10) via Small Package gegen 235.
4. Maki Narumiya & Risa Sera besiegten Aoi Kizuki & Mochi Miyagi (10:10) via Toque del Espadas von Narumiya gegen Miyagi.

Union Pro/OZ Academy/Ice Ribbon/WAVE “M.I.O 2″, 14.02.2015 (NicoNico)
Shinjuku FACE, Tokyo
509 Fans
– Super No Vacancy Full House

1. Sonoko Kato & Ryo Mizunami besiegten Tsukasa Fujimoto & Miyako Matsumoto (10:47) via Diving Guillotine Drop von Kato gegen Matsumoto.
2. Irregular Fall Count Match: Isami Kodaka & Mika Iida vs. Yumi Oka & Daichi Kazato – Time Limit Draw (20:00).
3. Seiya Morohashi, Mochi Miyagi & Aja Kong besiegten Fairy Nipponbashi, Dynamite Kansai & Shuji Ishikawa (11:14) via School Boy von Morohashi gegen Nipponbashi.
4. 4-Way Match: Mayumi Ozaki besiegte Tsukushi, Shu Shibutani & Cherry (10:46) via Pinfall gegen Shibutani nach einem Missile Dropkick von Tsukushi.
5. Io Shirai besiegte Mio Shirai (18:54) via Moonsault Press.

Ice Ribbon “New Ice Ribbon #627 ~ Tails Ribbon”, 11.02.2015
Isami Wrestling Arena
121 Fans
– Super No Vacancy Full House

1. Tsukasa Fujimoto & Maya Yukihi besiegten Risa Sera & Akane Fujita (10:26) via Swanton Bomb von Yukihi gegen Fujita.
2. Aoi Kizuki besiegte Miyako Matsumoto (7:26) via Swivel Diving Body Press.
3. Maki Narumiya besiegte Kyuri (7:46) via Yuruneba Zero.
4. Mio Shirai & Tsukushi besiegten Kurumi & Mochi Miyagi (8:46) via Denden Mushi von Tsukushi gegen Miyagi.
5. 1st Ribbon Sumo Tournament, Quarter Final: Akane Fujita besiegte Maya Yukihi
5a. 1st Ribbon Sumo Tournament, Quarter Final: Kurumi besiegte Risa Sera
5b. 1st Ribbon Sumo Tournament, Quarter Final: Mio shirai besiegte Tsukushi
5c. 1st Ribbon Sumo Tournament, Quarter Final: Mochi Miyagi besiegte Tsukasa Fujimoto
5d. 1st Ribbon Sumo Tournament, Quarter Final: Kurumi besiegte Akane Fujita
5e. 1st Ribbon Sumo Tournament, Semi Final: Kurumi besiegte Maki Marumiya
5f. 1st Ribbon Sumo Tournament, Semi Final: Mochi Miyagi defeated Kyuri
5g. 1st Ribbon Sumo Tournament, Final: Mochi Miyagi besiegte Kurumi via Yorikiri.

Ice Ribbon “New Ice Ribbon #626″, 07.02.2015
Isami Wrestling Arena, Warabi
112 Fans
– Super No Vacancy

1. Tsukasa Fujimoto & Neko Nitta besiegten Risa Sera & Maya Yukihi (8:14) via Venus Clutch von Fujimoto gegen Yukihi.
2. Aoi Kizuki besiegte Mochi Miyagi (8:56) via Swivel Body Press.
3. Maki Narumiya & Miyako Matsumoto besiegten Tsukushi & Yua Hayashi (9:40) via Shining Wizard von Matsumoto gegen Hayashi.
4. ICExInfinity Title #1-Contender Tournament, Final: Mio Shirai vs. Kurumi – Double KO (10:34).

Ice Ribbon “New Ice Ribbon #625″, 31.01.2015
Isami Wrestling Arena, Warabi

136 Fans – Super No Vacancy Full House

1. Mochi Miyagi besiegte Kyuri (6:53) via Metabolic Sand.
2. Maki Narumiya besiegte Miyako Matsumoto (8:14) via Modified Horizontal Cradle.
3. Hiroe Nagahama, Aoi Kizuki & Kurumi besiegten Tsukasa Fujimoto, Akane Fujita & Maya Yukihi (16:04) via Diving Body Press von Kurumi gegen Fujita.
4. ICExInfinity Title #1-Contender Tournament, Round #1: Mio Shirai besiegte Tsukushi (11:17) via Avalanche-Style Powerslam -> Enzuigiri.

Ice Ribbon “New Ice Ribbon #624″, 28.01.2015
Isami Wrestling Arena, Warabi
93 Fans

1. Aoi Ishibashi besiegte Akane Fujita (5:45) via Biscuit Star.
2. Mochi Miyagi & Mika Iida besiegten Maya Yukihi & Hiroe Nagahama (11:58) via Metabolic Sand von Miyagi gegen Yukihi.
3. Miyako Matsumoto besiegte Manami Kanda (8:08) via Ground Spider Hold.
4. Lucharibbon: Tsukasa Fujimoto, Hayate & Komachi besiegten Neko Nitta, Tetsuya Nakazato & Nobutaka Moribe (13:08) via Tsukadora von Fujimoto gegen Moribe und Super Huracánrana von Hayate gegen Nakazato.

Ice Ribbon “New Ice Ribbon #623″, 24.01.2015
Isami Wrestling Arena, Warabi
92 Fans

1. Risa Sera & Akane Fujita besiegten Tsukasa Fujimoto & 235 (7:21) via Ayers Rock von Sera gegen 235.
2. Tsukushi besiegte Maya Yukihi (5:37) via Diving Foot Stomp.
3. Mochi Miyagi & Miyako Matsumoto besiegten Maki Narumiya & Kyuri (11:35) via Metabolic Sand von Miyagi gegen Kyuri.
4. ICExInfinity Title #1-Contender Tournament, Round #1: Kurumi besiegte Aoi Kizuki (10:59) via La Magistral.

Ice Ribbon “New Ice Ribbon #622″, 17.01.2015
Isami Wrestling Arena, Warabi
82 Fans

1. Tsukasa Fujimoto besiegte Maya Yukihi – Referee Stop (8:44) via Cross Armbreaker.
2. Risa Sera besiegte 235 (7:14) via Ayers Rock.
3. Mochi Miyagi & Neko Nitta besiegten Maki Narumiya & Kyuri (10:41) via Diving Body Press von Miyagi gegen Kyuri.
4. Triangle Ribbon Match: Mio Shirai vs. Tsukushi vs. Aoi Kizuki – Time Limit Draw (15:00).

Ice Ribbon “New Year Yokohama Ribbon 2015″, 12.01.2015
Radiant Hall, Yokohama
247 Fans
– No Vacancy

1. Koyuki Hayashi besiegte Kyuri (5:21) via Kasadora.
2. Mio Shirai besiegte Maya Yukihi (7:29) via Figure-Four Necklock.
3. Hamuko Hoshi & Mochi Miyagi besiegten Neko Nitta & Miyako Matsumoto (9:07) via Diving Body Press von Hoshi gegen Matsumoto.
4. 235, Aoi Kizuki & Tsukasa Fujimoto vs. Akane Fujita, Kurumi & Tsukushi – Time Limit Draw (30:00).
5. International Ribbon Tag Team Titles – Hardcore Match: Maki Narumiya & Risa Sera (c) besiegten Cherry & Ryuji Ito (15:24) via Yuruneba von Narumiya gegen Cherry. (9th Defense)

Ice Ribbon “New Ice Ribbon #620″, 10.01.2015
Isami Wrestling Arena, Warabi
108 Fans
– No Vacancy

1. Kyuri & Tsukushi besiegten Koyuki Hayashi & Mochi Miyagi (8:38) via Diving Foot Stomp von Tsukushi gegen Hayashi.
2. Hamuko Hoshi besiegte Maya Yukihi (8:13) via Elevated Boston Crab.
3. Akane Fujita & Kurumi besiegten 235 & Tsukasa Fujimoto (10:29) via Nutcracker von Kurumi gegen 235.
4. Maki Narumiya & Risa Sera besiegten Aoi Kizuki & Miyako Matsumoto (12:17) via Yuruneba von Narumiya gegen Matsumoto.

Ice Ribbon “New Year Ribbon 2015 in Shinjuku FACE”, 04.01.2015
Shinjuku FACE, Tokyo
365 Fans
– No Vacancy

1. Kyuri & Kurumi besiegten 235 & Akane Fujita (10:13) via Diving Body Press von Kurumi gegen 235.
2. Mochi Miyagi & JUN (Jun Kasai) besiegten Hamuko Hoshi & SUSUMU (7:23) via Sling Blade von JUN gegen Hoshi.
3. Cherry & Shu Shibutani besiegten Moeka Haruhi & Maya Yukihi (14:18) via Cherryton Bomb von Cherry gegen Yukihi.
4. Drunk Match: Maki Narumiya besiegte The Winger (8:14) via Horizontal Cradle.
5. Tsukushi & Rabbit Miyu besiegten Arisa Nakajima & Miyako Matsumoto (13:00) via Tiger Suplex Hold von Tsukushi gegen Matsumoto.
6. Triangle Ribbon Title: Neko Nitta (c) besiegte Aoi Kizuki & Mio Shirai (9:29) via Neko-Style Cradle gegen Kizuki. (1st Defense)
7. ICExInfinity Title: Tsukasa Fujimoto (c) besiegte Risa Sera (15:40) via Pinfall. (11th Defense)

Ice Ribbon “New Year Ribbon 2015 in Isami Wrestling Arena”, 03.01.2015
Isami Wrestling Arena, Tokyo
120 Fans
– Super No Vacancy Full House

1. Team Sera vs. Team Narumiya: Mio Shirai [Team Sera] besiegte Kyuri [Team Narumiya] (3:14) via Double Arm Facebuster. [1:0]
2. Team Sera vs. Team Narumiya: Tsukasa Fujimoto [Team Narumiya] vs. 235 [Team Sera] – Time Limit Draw (5:00). [1:0]
3. Team Sera vs. Team Narumiya: Neko Nitta & Akane Fujita [Team Narumiya] vs. Kurumi & Maya Yukihi [Team Sera] – Time Limit Draw (10:00). [1:0]
4. Team Sera vs. Team Narumiya: Tsukushi & Aoi Kizuki [Team Narumiya] besiegten Hamuko Hoshi & Mochi Miyagi [Team Sera] (7:26) via Tiger Suplex Hold von Tsukushi gegen Hoshi. [1:1]
5. Team Sera vs. Team Narumiya: Risa Sera vs. Maki Narumiya – Time Limit Draw (5:00). [1:1]
6. Team Sera vs. Team Narumiya – 2 on 1 Handicap Match: Tsukushi & Aoi Kizuki [Team Narumiya] besiegten Mio Shirai [Team Sera] (11:36) via Swivel Body Press von Kizuki. [2:1]

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s