Indy Results

One Night Stands, Produced oder Tribute Show von einzelnen Personen – Alles landet hier.

Ray Produce “Undercover Grow Battle In Osaka”, 07.12.2014
World Hall, Osaka

1. Special Match: Makoto & Koharu Hinata besiegten Takoyakida & Ultimate Spider Jr. mit 2:1 Punkten.
1a. Dance Showdown: Makoto & Koharu Hinata besiegten Takoyakida & Ultimate Spider Jr.
1b. Ass Sumo Showdown: Makoto & Koharu Hinata besiegten Takoyakida & Ultimate Spider Jr.
1c. Wrestling: Takoyakida & Ultimate Spider Jr. besiegten Makoto & Koharu Hinata
(9:39) via Michinoku Driver II von Spider Jr. gegen Hinata
2. R-YO-H vs. Kanjuro Matsuyama Troop: Ray, YO-HEY & HAYATA besiegten Kanjuro Matsuyama, Miyuki Matsuyama & Tadayuki Matsuyama (16:44) via Huracánrana von Ray gegen Matsuyama.
3. Syuri besiegte Kagetsu (9:45) via Buzzsaw Kick.
4
. Dump Matsumoto, Zeus & Quiet Storm besiegten Ray, The Bodiga & TORU (17:47) via Lariat von Matsumoto gegen Ray.

YMZ Vol. 19 “Nice to meet the Day ~ Kaori Yoneyama 15th Anniversary Debut”, 29.11.2014
Nishi Arai Daishi West Studio, Tokyo

61 Fans

1. Kaji Tomato besiegte Byi (5:12) via Standing Surfboard.
2. Mio Shirai besiegte Hatsuhinode Kamen (6:30) via Figure-Four Necklock.
3. Hiro Tonai & Sayaka Obihiro besiegten Tank Nagai & Yuma (12:01) via Taki Otoshi von Tonai gegen Yuma.
4. Kaori Yoneyama 15th Anniversary Debut: Kaori Yoneyama & Madoka besiegten Tsubasa Kuragaki & PSYCHO (11:13) via Modified YONE-ZOU von Yoneyama gegen PSYCHO.

S-Ovation “LAST SHOT ~Thanks Tomoka~”, 23.11.2014
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
308 Fans
– No Vacancy

1. Tomoka Nakagawa & PSYCHO besiegten Kaori Yoneyama & Madoka (9:40) via High Fly Bum von PSYCHO gegen Yoneyama.
2. Mayumi Ozaki besiegte Eiger (10:18) via Winding the Chain.
3. Ray & Yuu Yamagata vs. Leon & Tsukasa Fujimoto – Time Limit Draw (15:00).
4. AKINO besiegte Kelly Skater (12:25) via Frankensteiner.
5. Aja Kong & Misaki Ohata besiegten Tomoka Nakagawa & Kyoko Kimura (20:53) via Blue Dahlia von Ohata gegen Nakagawa.

Sun Glitter Project “Road to Yokosuka I”, 22.11.2014
Basement MON*STAR, Tokyo
70 Fans

1. Yako Fujigasaki besiegte Koharu Hinata (6:43) via Japanese Leg-Roll Clutch.
2. Taro Yamada besiegte Kenji Takeshima (11:00) via Moonsault.
3. Yuiga besiegte Yua Hayashi (10:16) via Dragon Hold.
4. Kazuhiro Tamura vs. Yasato Yoshiaki – Time Limit Draw (15:00).
5. Arisa Nakajima besiegte Aki Shizuku (11:38) via Daruma-Style German Suplex

Kyusei Sakura Hirota Box Office “You’re Iifuufunohi“, 22.11.2014
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
252 Fans
– No Vacancy

1. 3-Way Match: Arisa Nakajima besiegte Mio Shirai & DASH Chisako (9:00) via Modified La Magistral gegen Chisako.
2. Legends of Mexico ~ Mask AGO Farewell Match: Leon & Ray besiegten Mask AGO & Mari Apache (16:26) via Leon Stone von Leon gegen AGO.
3. Your Dream come true or Special: Saku Uematsu besiegte KAORU (9:02) via Small Package.
4. This happens if you luxury using the amazing two: Ayako Hamada & Yuu Yamagata besiegten Gabai-jichan & Gabai-bachan (17:20) via Moonsault von Hamada gegen Gabai-jichan.
5. Gracious Single Match: Meiko Satomura besiegte Kyusei Sakura Hirota (7:13) via Death Valley Bomb.
6. Rematch: Meiko Satomura besiegte Kyusei Sakura Hirota (0:55) via Cartwheel Knee Drop.
7. Rematch: Meiko Satomura besiegte Kyusei Sakura Hirota (7:13) via Death Valley Bomb.

YMZ “KAORism Vol. 18″, 09.11.2014
Rodeo Style Gym, Yokosuka
40 Fans

1. Madoka besiegte Byi (6:51) via Boston Crab.
2. Hiro Tonai & Sayaka Obihiro besiegten PSYCHO & Hatsuhinode Kamen (14:42) via Armlock von Tonai gegen Kamen.
3. Kaori Yoneyama & Mio Shirai vs. Tank Nagai & Yuma – Time Limit Draw (15:00).

Ungrateful Wrestling “Munatsukihatcho! Vol. 1“, 07.11.2014
Isami Wrestling Arena, Warabi

1. Wave vs. WPA: Mika Iida & Kaho Kobayashi vs. Aoi Ishibashi & Manami Kanda – Time Limit Draw (15:00).
2. Koharu Hinata besiegte Miyako Matsumoto (0:03) via Inside Cradle.
3. Rematch: Koharu Hinata besiegte Miyako Matsumoto (0:04) via Inside Cradle.
4. Rematch #2: Miyako Matsumoto besiegte Koharu Hinata (5:41) via Mamma Mia Z.
5. Masao World vs. Huge Hammer: Masao Inoue besiegte Takumi Tsukamoto (11:02) via Sunset Flip.
6. Special Extra Match: Hikaru Shida besiegte Sareee (11:26) via Falcon Arrow.

YMZ “Yonemado Party Vol. 17″, 28.10.2014
Rodeo Style, Yokosuka
51 Fans

1. PSYCHO besiegte Sayaka Obihiro (7:05) via Chickenwing Facelock.
2. Ryuichi Sekine besiegte Hatsuhinode Kamen (7:11) via Middle Kick.
3. Tsubasa Kuragaki vs. Hikaru Sato – Time Limit Draw (10:00).
4. Kaori Yoneyama, Madoka & Hiro Tonai besiegten Mio Shirai, Yuma & Tank Nagai (14:16) via Ranhei von Madoka gegen Yuma.

Women’s Wrestling Big Match in Niigata, 18.10.2014
City Gymnasium, Niigata
1,800 Fans
– No Vacancy

1. Kyoko Kimura besiegte Sareee (11:27) via Camel Clutch.
2. Eiger besiegte Sakura Hirota (0:20) via Pinfall.
3. Rematch: Eiger besiegte Sakura Hirota (10:16) via Lariat.
3. Kaho Kobayashi & Alex Lee vs. Yumiko Hotta & Dump Matsumoto – Double Count Out (8:44).
4. Generation Struggle Sequel: Aja Kong besiegte Kagetsu (12:46) via Backfist.
5. Special 6 Man Tag Match: Manami Toyota, DASH Chisako & Nanae Takahashi besiegten Yoshiko, Ray & Tsubasa Kuragaki (20:15) via Huracánrana von Chisako gegen Ray.
6. Queen Ultimate Fight: Meiko Satomura besiegte Ayako Hamada (17:56) via Death Valley Bomb.

Chigusa Nagayo Produce/Marvelous “That’s Women’s Wrestling”, 09.10.2014
Distribution Information Hall, Kumamoto

1. DASH Chisako besiegte Raideen Hagane (7:27) via Hormone Splash.
2. Bolshoi Kid besiegte Hamuko Hoshi (9:56) via La Magistral.
3. Dump Matsumoto & Yumiko Hotta besiegten Mima Shimoda & Takako Inoue (9:59) via Tiger Driver von Hotta gegen Inoue.
4. Tomoko Watanabe besiegte Megumi Yabushita (11:53) via Screwdriver.
5. Meiko Satomura & Takumi Iroha besiegten KAORU & Maki Narumiya (16:18) via Death Valley Bomb von Satomura gegen Narumiya.
6. That’s Women’s Wrestling Battle Royal: Maki Narumiya besiegte Mima Shimoda (9:47) via Dogyan Gaeshi.
Reihenfolge der Eliminierungen: Chigusa Nagayo, Yumiko Hotta, Dump Matsumoto, Hamuko Hoshi, Raideen Hagane, Takumi Iroha, DASH Chisako, Meiko Satomura, Bolshoi Kid, Megumi Yabushita, Tomoko Watanabe, Takako Inoue, KAORU, Mima Shimoda.

Chigusa Nagayo Produce/Marvelous “That’s Women’s Wrestling”, 08.10.2014
Yukuhashi Civic Gymnasium, Fukuoka

1. Megumi Yabushita besiegte Hamuko Hoshi (9:52) via Yabuhebigatame.
2. Dump Matsumoto besiegte Maki Narumiya (7:07) via Flying Body Press.
3. Meiko Satomura, DASH Chisako besiegten Command Bolshoi & Raideen Hagane (12:52) via Hormone Splash.
4. Yumiko Hotta besiegte Takumi Iroha (10:43) via Pyramid Driver.
5. Takako Inoue & Tomoko Watanabe besiegten KAORU & Mima Shimoda (17:17) via Huracánrana Cutback von Watanabe gegen KAORU.
6. That’s Women’s Wrestling Battle Royal: Hamuko Hoshi besiegte Chigusa Nagayo via Pinfall.
Reihenfolge der Eliminierungen: Dump Matsumoto, Megumi Yabushita, Yumiko Hotta, Takako Inoue, KAORU, Mima Shimoda, Raideen Hagane, Tomoko Watanabe, Maki Narumiya, Command Bolshoi, DASH Chisako, Takumi Iroha, Meiko Satomura, Chigusa Nagayo.

Chigusa Nagayo Produce/Marvelous “That’s Women’s Wrestling”, 07.10.2014
Event Hall, Oita

1. Jiatchii besiegte Kendo Busan (4:36) via Chickenwing Crossface.
2. Tomoko Watanabe besiegte Raideen Hagane (7:36) via Lariat.
3. Yumiko Hotta besiegte Megumi Yabushita (9:45) via Tiger Driver.
4. Mima Shimoda & Takako Inoue besiegten Dump Matsumoto & Hamuko Hoshi (9:50) via Tiger Suplex Hold von Shimoda gegen Hoshi.
5. KAORU besiegte Maki Narumiya (13:59) via Valkyrie Splash.
6. Command Bolshoi & Meiko Satomura besiegten Takumi Iroha & DASH Chisako (14:52) via La Magistral von Bolshoi gegen Chisako.
7. That’s Women’s Wrestling Battle Royal: Hamuko Hoshi besiegte Chigusa Nagayo (6:52) via Small Package Hold.
Weitere Teilnehmer: Jiatchii, Kendo Busan, Tomoko Watanabe, Raideen Hagane, Yumiko Hotta, Megumi Yabushita, Mim Shimoda, Takako Inoue, Dump Matsumoto, Hamuko Hoshi, KAORU, Maki Narumiya, Command Bolshoi, Meiko Satomura, Takumi Iroha, DASH Chisako.

Kana Produce “ProMania: Party”, 07.10.2014 (TV Show)
Korakuen Hall, Tokyo
1,151 Fans

1. Arisa Nakajima & Rabbit Miyu besiegten Hikaru Shida & Kaho Kobayashi (11:47) via Daruma-Style German Suplex Hold von Nakajima gegen Kobayashi.
2. Kengo Mashima besiegte Tomoka Nakagawa (6:25) via Mudo.
3. Exhibition Match: Kana besiegte Sazanami Takemoto (5:00). [1:0 Points]
4. Katsuhiko Nakajima besiegte Atsushi Maruyama (9:19) via Twister.
5. Hardcore Match: Masato Tanaka & Ricky Fuji besiegten Yuko Miyamoto & Isami Kodaka – DQ (10:48) als Miyamoto den Referee zum bluten brachte.
6. Takashi Sugiura & Hiromitsu Kanehara vs. Hideki Suzuki & Kohei Sato – Time Limit Draw (15:00).
7. Jun Kasai & Daisuke Sekimoto vs. Jimmy Susumu & Genki Horiguchi H.A.Gee.Mee!! Time Limit Draw (15:00).
8. Syuri & Yoshiaki Fujiwara besiegten Kana & Minoru Suzuki (18:05) via Buzzsaw Kick von Syuri gegen Kana.

Chigusa Nagayo Produce/Marvelous “That’s Women’s Wrestling”, 06.10.2014
Omura Sports Cultural Center, Nagasaki
523 Fans

1. Bolshoi Kid besiegte Raideen Hagane (8:37) via La Magistral.
2. Takako Inoue besiegte Hamuko Hoshi (9:12) via Bikyo.
3. Dump Matsumoto & Yumiko Hotta besiegten Mima Shimoda & Megumi Yabushita (9:00) via Tiger Driver von Hotta gegen Yabushita.
4. Tomoko Watanabe besiegte KAORU (14:55) via Huracánrana Cutback.
5. That’s Women’s Pro Wrestling Battle Royal: Chigusa Nagayo besiegte Dump Matsumoto (10:29) via Pinfall.
Reihenfolge der Eliminierungen: Hamuko Hoshi, Raideen Hagane, Yumiko Hotta, Megumi Yabushita, KAORU, Bolshoi Kid, Tomoko Watanabe, Mima Shimoda, Takako Inoue, Dump Matsumoto.

Sanotamashi Spin-Off Event “Mixtanley”, 28.09.2014
BumB Tokyo Sports Culture Museum Multi Studio, Tokyo

1. Mixed Match: Naoshi Sani & Makoto vs. Kana & Kuishinbo KAmen – Double Count Out (19:25).
2. Sano Soul Strongest Tournament, Semi Final: Naoshi Sano besiegte Kana – Count Out (8:36).
3. Sano Soul Strongest Tournament, Semi Final: Makoto besiegte Kuishinbo Kamen (5:48) via Arabesque.
4. Sano Soul Strongest Tournament, Final: Makoto besiegte Naoshi Sano (10:12) via Small Package Hold.

Chigusa Nagayo Produce/Marvelous “That’s Women’s Wrestling”, 28.09.2014 (NicoNico)
New Sunpia, Takasaki, Gunma

1.Leon besiegte Yua Hayashi (9:07) via Spear.
2. Men’s Provides Match: KENJI besiegte Raiden (5:59) via Lariat.
3. Yumiko Hotta & Takako Inoue besiegten Dump Matsumoto & ZAP (8:21) via Pinfall von Hotta gegen Matsumoto.
4. Kayoko Haruyama besiegte Rabbit Miyu (12:42) via Diving Guillotine Drop.
5. Nanae Takahashi besiegte Koguma (10:41) via Refrigerator Bomb.
6. Command Bolshoi & Arisa Nakajima besiegten KAORU & Mima Shimoda (16:29) via Dragon Suplex Hold von Nakajima gegen Shimonda.

Ray Produce “11th Anniversary ~Undercover Grow Battle~”, 25.09.2014
Shinjuku FACE, Tokyo
320 Fans

1. WNC Again: Shinose 37° & Masaya Takaashi besiegten Yuji Kito & Yoshihiro Doguchi (11:09) via Jackhammer von Takahashi gegen Doguchi.
2. Makoharu Close Hall: Makoto & Koharu Hinata besiegten Kikutaro & Hamuko Hoshi (13:09) via Schoolboy Trip von Hinata gegen Kikutaro.
3. Tomoka Nakagawa Contention?! – 3-Way Match: Tomoka Nakagawa besiegte Gabai-jichan & Cho-un Shiryu (12:07) via Australian Gowan gegen Gabai-jichan.
4. Crown Contra Cloak: Mill Sakurakasu besiegte Hika*Rush-ida (1:48) via Pinfall.
5. Rematch: Hika*Rush-ida besiegte Mill Sakurakasu (9:36) via Matasaki.
6. Little Giants: Command Bolshoi besiegte Kaho Kobayashi (12:34) via Tiger Suplex Hold.
7. Mascara Hermana Del Sueno: Ray & SYU*RI besiegten Leon & Meiko Satomura Deluxe (18:21) via Flying Cradle von Ray gegen Leon.

Kyusei Ninja Ranmaru Produce “Ranmaru Festa Vol. 10 ~10th Anniversary~”, 21.09.2014
Higashinari Kumin Center, Osaka

1. Tadasuke besiegte HAYATA (6:33) via Pinfall.
2. Yumi Oka & YO-HEY besiegten Billy Ken Kid & Hibiscus Mii (9:11) via Double Pinfall von Oka.
3. Pro Cosplay Match: Kana Ranmaru (Kana) & Nakajimaru (Arisa Nakajima) vs. Tsukamaru (Tsukasa Fujimoto) & Misamari (Misaki Ohata) – Time Limit Draw (15:00).
4. Ranmaru-shiki Battle Royal: Eri Susa besiegte Moeka Haruhi, The Bodyguard, Kazuaki Mihara, Yumiko Hotta, Meari Naito, Chiharu, Risa Sera, Takoyakida, Sumire Natsu, Sawako Shimono, Fairy Nipponbashi, Tomoka Nakagawa, Mika Iida, Syuri, Mio Shirai, Kuinshinbokamen & Ossan (28:22) via Pinfall gegen Haruhi.
Reihenfolge der Eliminierungen:
– The Bodyguard & Kazuaki Mihara
Yumiko Hotta
– Meari Naito
– Chiharu
– Risa Sera
– Takoyakida
– Sumire Natsu
– Sawako Shimono
– Fairy Nipponbashi
– Tomoka Nakagawa
– Mika Iida
– Syuri & Mio Shirai
– Kuinshinbokamen
– Ossan
– Moeka Haruhi
5. Hikaru Shida, Rina Yamashita & Manami Toyota besiegten Kyusei Ninja Ranmaru, Ayako Hamada & Yuu Yamagata (0:05) via Lariat von Yamashita gegen Ranmaru.
6. Rematch: Hikaru Shida, Rina Yamashita & Manami Toyota besiegten Kyusei Ninja Ranmaru, Ayako Hamada & Yuu Yamagata (20:05) via Moonsault Press von Toyota gegen Ranmaru.

Chigusa Nagayo Produce/Marvelous “That’s Women’s Wrestling”, 20.09.2014
Port Messe Third Exhibition Hall, Nagoya
330 Fans

1. Medical Wrestling Provides: Mr. X-P & Ultraman Robin besiegten Desukurou & Royal Road Environmental Protection Monster via Diving Body Attack von Robin gegen Desukurou.
2. Rabbit Miyu besiegte Yua Hayashi (5:22) via Diving Body Press.
3. Dump Matsumoto & Yumiko Hotta besiegten Tomoko Watanabe & Takako Inoue (5:25) via Pyramid Driver von Hotta gegen Watanabe.
4. Kayoko Haruyama besiegte Raideen Hagane (7:49) via Diving Guillotine Drop.
5. Bolshoi Kid besiegte Eiger (11:43) via Flying Cradle.
6. Nanae Takahashi, Ayako Hamada & Yuu Yamagata besiegten KAORU, Megumi Yabushita & Kyoko Kimura (19:00) via One Second EX von Takahashi gegen KAORU.

Chigusa Nagayo Produce/Marvelous “That’s Women’s Wrestling”, 14.09.2014
Civic Gymnasium, Kumagai, Saitama

1. Megumi Yabushita besiegte Makoto via Cross Armbreaker.
2. Men’s Wrestling Match: KENJI & TAKU besiegten Kazunori Yoshida & Raiden via Chair Attack von KENJI gegen Raiden.
3. Bolshoi Kid besiegte Tsukushi via La Magistral.
4. Dump Matsumoto & Yumiko Hotta besiegten Tomoka Watanabe & Maki Narumiya via Flying Body Press von Matsumoto gegen Narumiya.
5. Kyoko Kimura besiegte Sareee via Lancet Arch (Modified Front Suplex Hold.
6. Arisa Nakajima & Syuri besiegten KAORU & Takako Inoue via Dragon Suplex Hold von Nakajima gegen KAORU.

Hikaru Shida Produce “Go Ass Train! ~Azalea Taisho Wire Edition~”, 06.09.2014
Azalea Taisho Hall, Osaka
296 Fans
– Super No Vacancy

1. YO-HEY & Koharu Hinata besiegten Kyusei Ninja Ranmaru & Taiyo Kamen (9:41) via Wheelbarrow Sunset Flip von Hinata gegen Kamen.
2. Tomoka Nakagawa & Hibiscus Mii besiegten Arisa Nakajima & Rina Yamashita (10:33) via Unare Gowan von Nakagawa gegen Yamashita.
3. Kaori Yoneyama besiegte Mika Iida (8:08) via Rolling German Suplex Hold.
4. Buffalo besiegte Tadasuke (16:26) via Back Drop.
5. Hikaru Shida besiegte Kana (21:07) via Three Count of Soul.

Hikaru Shida Produce “Go Ass Train! ~Shinjuku FACE Wire Edition~”, 28.08.2014
Shinjuku FACE, Tokyo
380 Fans

1. KAZUKI & Kaho Kobayashi besiegten Cherry & Micro (10:36) via Diving Knee Drop von KAZUKI gegen Micro.
2. Arisa Nakajima besiegte Kyusei Ninja Ranmaru (8:35) via Missile Kick.
3. Tomoka Nakagawa & Syuri besiegten Kagetsu & Rina Yamashita (10:55) via German Suplex Hold von Syuri gegen Yamashita.
4. Kengo Mashimo besiegte Atsushi Maruyama (14:25) via Mudo.
5. Kana & Kenny Omega besiegte Hikaru Shida & Masato Tanaka (24:47) via Chickenwing-Style Dojime Sleeper Hold von Kana gegen Shida.

YMZ Vol. 13 “Tsubasa*Rewrite”, 12.07.2014
Nishi Arai Daishi West Studio, Tokyo
67 Fans

1. Aki Kanbayashi besiegte Hulk Woman (8:38) via Kubikatame.
2. Tsubasa Kuragaki 3-Way Match: Tsubasa Kuragaki (Kaori Yoneyama) besiegte Tsubasa Kuragaki (Taro Yamada) & Tsubasa Kuragaki (Kazuhiro Tamura) (4:59) via Wing Clutch Hold gegen Kuragaki (Yamada).
3. Special Match: Kengo Mashimo besiegte Tsubasa Kuragaki (12:43) via Mudo.
4. Bonus Track Battle Royal: Tsubasa Kuragaki besiegte Kengo Mashimo, Aki Kanbayashi, Hulk Woman, Tsubasa Kuragaki (Kaori Yoneyama), Tsubasa Kuragaki (Kazuhiro Tamura), Tsubasa Kuragaki (Taro Yamada) (5:53) als Kuragaki zuletzt Mashimo eliminierte.

Chigusa Nagayo Produce/Marvelous “That’s Women’s Wrestling ~KAORU Return Road~”, 06.07.2014
Act City Exhibition Event Hall Third Block, Hamamatsu

1. Mima Shimoda besiegte Kaho Kobayashi via Tiger Suplex Hold.
2. Kaoru Ito besiegte Megumi Yabushita via Spiral Bomb.
3. Dump Matsumoto & Yumiko Hotta besiegten Tomoko Watanabe & Ray via Lariat -> Body Press von Matsumoto gegen Ray.
4. Sendai Girls Showdown: Meiko Satomura besiegte DASH Chisako via Death Valley Bomb.
5. Ayako Hamada & Yuu Yamagata besiegten KAORU & Takako Inoue via Michinoku Driver von Hamada gegen KAORU.

AKINO Produce “Women’s Wrestling Fiesta”, 29.06.2014
Municipal Gymnasium, Tanegashima, Kagoshim
1039 Fans
– Super No Vacancy

1. Shu Shibutani besiegte Sumire Natsu (7:02) via Northern Light Suplex.
2. Tomoka Nakagawa besiegte Kaori Yoneyama (7:38) via 120% School Boy.
3. Aja Kong & Kyusei Sakura Hirota besiegten Dynamite Kansai & Misaki Ohata (14:45) via Diving Elbow Drop von Kong gegen Ohata.
4. Hiroyo Matsumoto besiegte Hikaru Shida (8:52) via Ligerbomb.
5. AKINO & Tsubasa Kuragaki besiegten Mayumi Ozaki & Yumi Oka (16:11) via Metal Wing von Kuragaki gegen Oka.

YMZ Vol. 11 “Yonemado Party”, 21.06.2014
Nishi Arai Daishi West Studio, Tokyo
60 Fans
– No Vacancy

1. Vista Debut Match: Yasu Urano besiegte Vista (8:27) via Headlock.
2. Hulk Woman Debut Match: Tsubasa Kuragaki besiegte Hulk Woman (3:33) via Lariat.
3. PSYCHO besiegte Hatsuhinode Kamen (6:37) via Modified Pin.
4. Kaori Yoneyama & Madoka vs. Takeshi Minamino & Manjimura – Time Limit Draw (15:00).

Kana Produce “ProMania: Reach”, 16.06.2014 (Samurai!TV)
Korakuen Hall, Tokyo
1,204 Fans

1. Kanjuro Matsuyama & Shu Shibutani besiegte Kikutaro & Hamuko Hoshi (8:23) via Diving Body Press von Shibutani gegen Kikutaro.
2. Yuji Hino besiegte brother “YASSHI” (8:01) via Boston Crab.
3. Arisa Nakajima vs. Hikaru Shida – Time Limit Draw (15:00).
4. Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge besiegten Ikuto Hidaka & Mineo Fujita (12:07) via 450°/Killswitch Combo von Ishimori gegen Fujita.
5. Yoshiaki Fujiwara & Daisuke Ikeda besiegten Great Kojika & Hiromitsu Kanehara – DQ via Powder Attack von Kojika gegen Ikeda.
6. Yuko Miyamoto & Isami Kodaka vs. Daisuke Sekimoto & Katsuhiko Nakajima – No Contest (14:52) als Referee Ryogaku Wada im Rage Modus wild Lariats verteilte.
7. Meiko Satomura & Minoru Suzuki besiegten Kana & Naomichi Marufuji (23:18) via Gotch-Style Piledriver von Suzuki gegen Kana.

WPA, 15.06.2014
West Chofu Combat Arena, Tokyo

1. Muteki Idol! Muteki Doll☆Offer Match: Mai Ichii besiegte Sakura Tsubaki.
2. Tsubasa Kuragaki & Hatsuhinode Kamen besiegten Manami Kanda & La Malcriada.
3. Tomoaki Honma besiegte Konaka=Pehlwan.
4. AKUBI besiegte Aoi Ishibashi.
5. Miss Mongol Hardcore 4th Round – Girls Size TLC Rules: Miss Mongol & Tomoaki Honma besiegten Motherface & Mototsugu Shimizu.

YMZ Morning Pro “Yonemado Wrestling Dojo Opening”, 08.06.2014
Yonemado Wrestling Dojo, Tokyo

1. Exhibition Match: Madoka vs. Trainee B – Time Limit Draw (3:00) [0:0]
2. Tsubasa Kuragaki & PSYCHO besiegten Kaori Yoneyama & Hatsuhinode Kamen (12:06) via Argentine Backbreaker.

Yuiga Produce “Indie Girls Fighting”, 07.06.2014
Prince Small Theater, Tokyo
73 Fans

1. Haruka Kato besiegte Space Pink (6:54) via Jujigatame.
2. Kyusei Sakura Hirota besiegte SAKURA (10:29) via School Boy.
3. Micro & Bikushin besiegten Yuko Miyamoto & Choco (10:51) via Diving Foot Stomp von Micro gegen Choco
4. Yuiga vs. Aki Shizuki – Time Limit Draw (15:00).

YMZ Vol. 12 “KAORism”, 06.06.2014
Mixed Martial Arts Gym Rodeo Style, Yokosuka
74 Fans
– Super No Vacancy

1. PSYCHO & Sayaka Obihiro besiegte Hatsuhinode Kamen & Tsubasa Kuragaki (7:36) via Modified Swedenborg von PSYCHO gegen Kamen.
2. Yasu Urano besiegte The Shijma Photographer (7:34) via Dropkick.
3. Costume Exchange Match: Mio Shirai besiegte Kaori Yoneyama (6:48) via Pinfall.
3a. Judo Jacket Match: Mio Shirai besiegte Kaori Yoneyama (0:17) via STO.
3b. Rock-Paper-Scissor Showdown: Kaori Yoneyama besiegte Mio Shirai (0:04).
3c. Portrait Showdown: Kaori Yoneyama besiegte Mio Shirai.

– Madoka schnappte sich im zweiten Match die Kamera von einem Fotografen und schickte ihn in den Ring.

Union Pro/Cherry Produce “Cherry 10th Anniversary Show”, 01.06.2014
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
349 Fans
– Super No Vacancy

1. Yuko Miyamoto & Isami Kodaka besiegten Kyoko Kimura & Tomoka Nakagawa (12:39) via Fire Thunder von Miyamoto gegen Kimura.
2. Jun Kasai & Sachie Abe besiegten Takashi Sasaki & Meari Naito (11:01) via Pearl Habor Splash von Abe gegen Naito.
3. Danshoku Dino & Daichi Kakimoto besiegten Masa Takanashi & Tanomusaku Toba (13:18) via Danshoku Driver von Dino gegen Toba.
4. 100th Count Rules Match: Kana besiegte Shu Shibutani (8:29) via 100th Count.
5. KEIKO, Somako Takao & Shigeko Deluxe besiegten Jaiko Ishikawa, Haruko Morohashi & SAGACO (9:47) via Flying Sausage von Deluxe gegen SAGACO.
6. Aja Kong besiegte Cherry (14:18) via Backfist.

Passion Red Produce “Forever Passion ~Young Life~”, 24.05.2014
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
385 Fans
– Super No Vacancy Full House

1. 1st Passion – Life Travel: Nanae Takahashi & Hidaka Ikuto besiegten Natsuki*Taiyo & Emi Sakura (15:28) via La Magistral von Ikuto gegen Taiyo.
2. 2nd Passion – Runaway Passion: Yoshiko & Takumi Iroha besiegten Passion Hotty & Miho Wakizawa (11:13) via Diving Senton von Yoshiko gegen Wakizawa.
3. 3rd Passion – Hard: Kairi Hojo besiegte Sayaka Obihiro (7:21) via Diving Elbow Drop.
4. Dream Passion – Exhibition Match: Nanae Takahashi & Momoe Nakanishi vs. Natsuki*Taiyo & Miho Wakizawa – Time Limit Draw (5:00). [0:0 Falls]
5. 4th Passion – High Speed Passion: Io Shirai & Ray besiegten Tsukasa Fujimoto & Koguma (16:12) via Moonsault Press von Shirai gegen Koguma.
6. Forever Passion – Passion Red Final: Nanae Takahashi & Natsuki*Taiyo besiegten Meiko Satomura & Command Bolshoi (18:15) via Nana*Peach Diver von Taiyo gegen Bolshoi.

Glitter Solar Project “First Anniversary Tournament ~Ran of Flower~, 24.05.2014 (13:30)
Nigiwaiza, Yokohama
118 Fans

1. Rabbit Miyu besiegte Koharu Hinata (8:05) via Diving Body Press.
2. Kyusei Sakura Hirota besiegte Hatsuhinode Kamen (8:33) via School Boy Trip.
3. Cherry besiegte Alex Lee (6:54) via Night Spring Love
4. Hikaru Shida & Kaho Kobayashi besiegten Yuiga & Yako Fujigasaki (16:21) via Brainbuster von Shida gegen Fujigasaki
5. Aki Shizuku & Sawako Shimono besiegten Arisa Nakajima & Miyako Matsumoto (12:34) via Death Valley Bomb von Shizuku gegen Matsumoto.

Triple Tales S Produce Dissolution “Tokyo Conference”, 15.05.2014
Shinjuku FACE, Tokyo
270 Fans

1. Kyusei Sakura Hirota & Old Man (Ebessan #3) besiegten Kana & Kanjyuro Matsuyama (16:31) via Pinfall von Hirota gegen Matsuyama.
2. Over The Top Rope, No Touch Rules & Four Point Position Match: Mio Shirai & HAYATA besiegten Diamond*Weekday & Tadashi Sano (10:43) via Kyodain von Shirai gegen Weekday.
3. Over The Top Rope Rules 3-Way Match: Isami Kodaka besiegte Madoka & Onryo (9:54) als er Madoka über das oberste Seil warf.
4. Jun Kasai, Yuko Miyamoto & Misaki Ohata besiegten Shigehiro Irie, Kazuaki Mihara & Sawako Shimono via Blue Dahlia von Ohata gegen Shimono.
5. Kana & Arisa Nakajima besiegten Mio Shirai & Kayoko Haruyama (21:45) via Omoplata von Kana gegen Haruyama.

Ray Produce “Mask Girl”, 12.05.2014
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo

1. Ray Jr. Debut Match: Ray Jr. besiegte Tiger Cat (5:15) via Reverse Strike
2. Nishiguchi Offer Match: Small Giant Baba besiegte Yudan Hansen (8:05) via Running Neckbreaker Drop.
6. 3-Way Match: Fairy Nipponbashi besiegte Sakura Candle (Yumi Oka) & Kyusei Ninja Ranmaru (9:26) via School Boy gegen Ranmaru.
4. Hika*Rushi-da (Hikaru Shida) besiegte Mill Sakurakasu (Sakura Hirota) (11:53) via Standing Led Spread
5. Dara (KAORU), Tiger Leon (Leon) & Masked TSUKKA (Tsukasa Fujimoto) besiegten Ray Misterico (Ray), Crazy Sunshine (Natsuki*Taiyo) & Masked AGO (Tomoka Nakagawa) (20:00) via Four Jackknife von Leon gegen Ray Misterico

YMZ Vol. 10 “Yonemado Party”, 11.05.2014
Nishi Arai Daishi West Studio, Tokyo
80 Fans – Super No Vacancy

1. Aki Kanbayashi besiegte Hatsuhinode Kamen (7:07) via Small Package Hold.
2. Carlos Amano besiegte Sayaka Obihiro (5:50) via Carlos Ghosn.
3. Kaori Yoneyama & Madoka vs. Tsubasa Kuragaki & PSYCHO – Time Limit Draw (15:00).
3a. Kendo vs. Sumo Match: Tsubasa Kuragaki & PSYCHO besiegten Kaori Yoneyama & Madoka (0:02) via Surface von PSYCHO gegen Yoneyama.
3b. Rock-Paper-Scissor Match: Madoka & Kaori Yoneyama besiegte Tsubasa Kuragaki & PSYCHO (0:02) siegreich gegen PSYCHO.
3c. Wrestling Term Shiritori Match: Kaori Yoneyama besiegte PSYCHO (0:26) via Time Out da PSYCHO stumm blieb.

Furukawa Joshi Puroresu Festival, 11.05.2014
City Gymnasium, Koga

1. Manami Toyota besiegte Aki Shizuku (12:03) via Moonsault Press.
2. Makoto besiegte Koharu Hinata (10:14) via Double Wrist Suplex Hold.
3. Yumiko Hotta besiegte Kaho Kobayashi (8:11) via Pyramid Driver.
4. Eiger & MIZUKI besiegten Takako Inoue & SAKI (12:27) via Lariat von Eiger gegen SAKI.
5. Dump Matsumoto & KAORU besiegten Tomoko Watanabe & Ray (14:07) via Valkyrie Splash von KAORU gegen Ray.

Yumiko Hotta Produce “30th Anniversary Countdown”, 05.05.2014
Itabashi Green Hall, Tokyo

1. Kagetsu vs. Manami Katsu – Time Limit Draw (15:00).
2. Dump Matsumoto & ZAP T besiegten Sachie Abe & Ray (11:08) via Lariat -> Jumping Body Press von Matsumoto gegen Abe.
3. Manami Toyota besiegte Sareee (16:57) via Japanese Ocean Cyclone Suplex Hold.
4. Nanae Takahashi & Syuri besiegten Yumiko Hotta & Arisa Nakajima (19:03) via Lariat von Takahashi gegen Hotta.

Ishioka Womens Wrestling Festival, 13.04.2014
Sports Park Gymnasium, Ishioka

1. SAKI besiegte MIZUKI (9:38) via Reverse Splash.
2. Eiger besiegte Koharu Hinata (8:32) via Chokeslam.
3. Kurumi & Risa Sera besiegten Tsukushi & Maki Narumiya (12:40) via Diving Body Press von Kurumi gegen Tsukushi.
4. Jaguar Yokota & Tsukasa Fujimoto besiegten Hamuko Hoshi & Kaho Kobayashi (14:02) via Jumping Piledriver von Yokota gegen Kobayashi.
5. KAORU & Dump Matsumoto besiegten Tomoka Watanabe & Sareee (10:40) via Moonsault Press von KAORU gegen Sareee.

Chigusa Nagayo Produce “Marvelous Night VI: That’s Joshi Puroresu”, 22.03. 2014 (Samurai! TV)
Ota Ward Gymnasium, Tokyo
3,500 Fans

1. No Rules Match: Chigusa Nagayo, Kagetsu & Takumi Iroha besiegten Dump Matsumoto, KAORU & Yoshiko (20:06) via School Boy nach einer Attacke mit Fluorescent Lighttubes von Nagayo gegen Matsumoto.
2. Eiger besiegte Kyusei Sakura Hirota (12:03) via German Suplex Hold.
3. Misaki Ohata, Mio Shirai & Tsukasa Fujimoto besiegten Hiroyo Matsumoto, Sawako Shimono & Rina Yamashita (9:58) via Flying Body Attack von Ohata gegen Yamashita.
4. DIANA Offer Match: Kyoko Inoue & Sareee besiegten Yumiko Hotta & Mima Shimoda (14:19) via Powerbomb von Inoue gegen Shimoda.
5. Natsuki*Taiyo & Io Shirai besiegten DASH Chisako & Sendai Sachiko (19:03) via Suplex De Io von Shirai gegen Sachiko
6. KAORU, Takako Inoue & Ayako Hamada besiegten Shinobu Kandori, Meiko Satomura & Toshie Uematsu (20:59) via Moonsault Press von KAORU gegen Uematsu.

– Chigusa Nagayo kündigte mit “Marvelous” eine neue Liga unter ihrer Führung an. Am 6. July soll die Debüt Show stattfinden.
– Laut einigen Gerüchten soll Meiko Satomuras Sendai Girl’s in dieser Liga eingespeist werden.

Ray Produce “Eightstar~Undercover”, 16.03.2014
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo

1. Fukumen vs. Paint Mania: Rising Dragon (The Bodyguard) & Tiger Kid besiegten Onryo & Karate Mummy (9:46) via La Magistral von Tiger gegen Mummy.
2. Noble Masked Woman vs. Strong Armed Fukumen Hunter: Tsubasa Kuragaki besiegte Mil Sakuracas (Sakura Hirota) (12:07) via Moonsault Press.
3. Ohji Climax: Kazuhiro Tamura besiegte Shinose 37° (9:54) via Udegatame.
4. Eightstar Take off!: Ray, Leon & Command Bolshoi besiegten Nassy (La Comandante), Dump Matsumoto & ZEUS – Count Out (16:12).

ZERO1 Dojo “Yuhi vs. Kana”, 15.03.2014
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
124 Fans

1. No Fall Complete Conclusion Rules: Kana besiegte Yuhi – Referee Stop (41:29) via Dojime Chickenwing Sleeper.

Joshi4Hope “V”, 09.03.2014
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo

1. Kagetsu besiegte Rina Yamashita (5:32) via Ebisu Down.
2. Leon besiegte Crazy Mary (6:21) via Mad Splash.
3. Alpha Female besiegte Kyusei Sakura Hirota (1:16) via Lariat.
– Restart: Alpha Female besiegte Kyusei Sakura Hirota (6:44) via Powerbomb.
4. Hiroyo Matsumoto & Yuhi vs. Natsuki*Taiyo & Yoshiko – Time Limit Draw (20:00).
5. Misaki Ohata besiegte Tsukushi (9:59) via Hana Maru Dokkan.
6. Shimmer Tag Team Titles: Kellie Skater & Tomoka Nakagawa (c) besiegten Madison Eagle & Evie (16:16) via 120% Schoolboy von Nakagawa gegen Eagle. (6th Defense)

Kana Produce “Kana ProMania”, 25.02.2014 (TV Show)
Korakuen Hall, Tokyo
1253 Fans
– Full House

1. Tsukasa Fujimoto besiegte Rabbit Miyu (6:56) via Diving Neckbreacker.
2. Dynamite Kansai, Sorakiba, TAKA Michinoku besiegten Yuu Yamagata, HUB & Sanshiro Takagi (8:54) via Pinfall von Sorakiba gegen Yamagata.
3. Genki Horiguchi H.A.Gee.Mee! besiegte Mio Shirai (4:55) via Backslide from Heaven.
4. Yuko Miyamoto & Isami Kodaka vs. Masaaki Mochizuki & Kengo Mashimo – No Contest (12:42).
5. Death Match Rules: Ryuji Ito & Ayako Hamada besiegten Jun Kasai & Arisa Nakajima (17:25) via Dragon Splash von Ito gegen Nakajima.
6. UWF Rules: Yoshiaki Fujiwara & Hiromitsu Kanehara besiegten Minoru Suzuki & Takaku Fuke (13:28) via Stomach Hold von Fujiwara gegen Fuke.
7. Naomichi Marufuji & Atsushi Kotoge besiegten Ikuto Hidaka & Black Buffalo (14:23) via Perfect Face Rock von Marufuji gegen Buffalo
8. Kana besiegte Meiko Satomura – Referee Stop (16:00) via Modified Triangle Choke.

– Atsushi Aoki wurde aus unbekannten Gründen durch Atsushi Kotoge ersetzt.

Ranmaru Produce “Ranmaru Festa Vol. 9 – Tokio First Landing ~Wasshoi & Festival~”, 22.02.2014 (18:00)
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo

1. Yumi Oka besiegte Konaka = Pehlwan (5:26) via Big Boot.
2. Dotonbori Offer Match: Sorakiba, Masamune & Gamerasu besiegten HAYATA, Daisuke Masaoka & La Pete (12:25) via Thunder Off von Masamune gegen HAYATA.
3. Ranmaru-shiki Battle Royal: Eri Susa besiegte Kyusei Sakura Hirota (26:49) via Backslide. Reihenfolge der Eliminierungen:
Erster Durchgang: Taiyo-to Kamen, Shingen, Kaho Kobayashi, Ray, Toru.
Zweiter Durchgang: Gabai-jichan, Shigehiro Irie, Arisa Nakajima, Misaki Ohata, Kyusei Sakura Hirota.
Dritter Durchgang: Yumiko Hotta, Eri Susa.
4. English Ban Match ~Improvement Women’s Division – Deluxe Edition~: Jaguar Yokota, Kayoko Haruyama & Rabbit Miyu vs. Hiroyo Matsumoto, Manami Katsu & Sareee – Time Limit Draw (10:00).
5. Kana & Mio Shirai besiegten Fairy Nipponbashi & Kyusei Ninja Ranmaru (13:33) via Roundhouse Kick Combination von Shirai gegen Ranmaru.

– Die Zuschauerzahl wurde nicht veröffentlich, aber man gab “Super No Vacancy Full House” an.

Ray Produce “New Year Wrestling Festival”, 19.01.2014
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo

1. Hayate & Super Chino besiegten Command Bolshoi & Tiger Kid (10:09) via Hayatina von Hayate gegen Tiger Kid.
2. Mask vs. Real Face: Kyusei Ninja Ranmaru, Men-sore Father, KING, Gabaii-Jichan, Masked Hiroyon (Hiroyo Matsumoto), Kagura besiegten Shinose 37°, Dump Matsumoto, Takuya Kito, SAKURA, Yumiko Kawada – DQ (12:20) als Matsumoto disqualifiziert wurde.
3. Reina 3th Anniversary Match: Marcela besiegte Yuhi (12:18) via Michinoku Driver II.
4. Ray & Leon besiegten Meiko Satomura & La Comandante via Hurancanrana von Ray gegen Comandante.

– Lady Afrodita und Reina Isis, die im Opener antreten sollten, wurden von Hiroyo Matsumoto ersetzt da beide Visa Probleme hatten.

Yumiko Hotta Produce “Runaway Rally 2014″, 04.01.2014
Itabashi Green Hall, Tokyo

1. 3-Way Match: Kyusei Ninja Ranmaru besiegte Hamuko Hoshi & Yuiga (9:14) via Double Pinfall.
2. Manami Katsu & Sareee besiegten Dump Matsumoto & Keiko Aono – DQ (7:53) als Matsumoto den Referee attackierte.
3. Marcela besiegte Mima Shimoda (13:19) via Michinoku Driver II.
4. Kyoko Inoue & La Comandante besiegten Arisa Nakajima & Yumiko Hotta – DQ (13:11) als Inoue den Referee attackierte.

World Pro-Wrestling Association, 31.12.2013
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
167 Fans

1. Manami Kanda Debut Match: Aki Kanbayashi besiegte Manami Kanda (7:13) via Crab Hold
2. MMA Rules Match: Mayumi Hashiba besiegte Aiko Oshino (2:28) in Runde 3 via Cross Armbreaker.
3. AKUBI (Chii Tomiya) & La Malcriada besiegten Bambi & Tsubasa Kuragaki (8:53) via Jungle Clutch von AKUBI gegen Bambi.
4. Indian Mud Match: Aoi Ishibashi besiegte Sakura Hirota (7:25) via Facelock.
5. No Rope Barbed Wire Street Fight Tornado 8-Man Tag Match: Miss Mongol, Hideki Hosaka, Ricky Fuji & Atsushi Onita besiegten Ichiro Yaguchi, Keizo Matsuda, Yuko Miyamoto & Saburo Inematsu (11:08) via Thunder Fire Powerbomb von Mongol gegen Inematsu.

Takako Inoue 25th Anniversary Event “Women Keep On Fighting ~Battle vs Rock~”, 15.11.2013
Tokyo Dome City Hall, Tokyo
1920 Fans
– No Vacancy

1. SAKI besiegte MIZUKI (7:51) via Boston Crab.
2. Command Bolshoi besiegte Eiger (7:00) via Kabuki Jikiden Upper Blow.
3. Shinobi Kandori & Jaguar Yokota besiegten Dump Matsumoto & Tomoka Nakagawa (11:17) via Cross Armbreaker von Kandori gegen Nakagawa.
4. Yumiko Hotta & Manami Toyota besiegten Takako Inoue & Kyoko Inoue (14:07) via Japanese Ocean Queen Bee Bomb von Toyota gegen Takako.

Aomori Joshi Puroresu Festival, 23.10.2013
Kawanishi Taiiku Center, Hirosaki
350 Fans
– No Vacancy

1. Rabbit Miyu besiegte Kaho Kobayashi (6:24) via Diving Body Press.
2. Emi Sakura besiegte Sayaka Obihiro (9:15) via La Magistral.
3. Hanako Nakamori besiegte Manami Katsu (9:43) via Destiny Hammer.
4. Leon besiegte KAZUKI (16:25) via Kaiten Ashiorigatame.
5. Dump Matsumoto & Mima Shimoda besiegten Tomoko Watanabe & Sareee (11:36) via Tiger Suplex Hold von Shimoda gegen Sareee.

Nagaharu Imai Ring Announcer Memorial Box Office, 01.10.2013
Korakuen Hall, Tokyo
871 Fans
– No Vacancy

1. Kayoko Haruyama & Manami Katsu besiegte Yumi Oka & Moeka Haruhi (9:09) via Diving Guillotine Drop von Haruyama gegen Haruhi.
2. 3-Way Tag Match: Shu Shibutani & Cherry besiegten Mio Shirai & Kana und Tsukasa Fujimoto & Hikaru Shida (4:37) via Time Machine Ride von Shibutani gegen Shirai.
3. Big Japan Pro Wrestling Offer Match: Daisuke Sekimoto, Daisuke Ikeda & Minoru Tanaka besiegten Yuki Okabayashi, Shinya Ishikawa & Kazuki Hashimoto (9:39) via Deadlift German Suplex Hold von Sekimoto gegen Okabayashi.
4. Memorial Battle Royal: Ranmaru besiegte DASH Chisako and Sendai Sachiko (11:54) als Sie beide pinnte via Ninpo Kanashibari.
– Reihenfolge der Eliminierungen: Shinobu Kandori, Takaco Inoue, Mariko Yoshida, Ayako Hamada, Mizuki Endo, Tsubasa Kuragaki, Rabbit Miyu, Emi Sakura, Sawako Shimono, DASH Chisako & Sendai Sachiko
5. Aja Kong, Yumiko Hotta & Mima Shimoda besiegten GAMI, Mayumi Ozaki & Command Bolshoi (11:34) via Diving Elbow Drop von Kong gegen GAMI.
6. Nanae Takahashi, Miho Wakizawa & Natsuki☆Taiyo besiegten Io Shirai, Yoshiko & Mayu Iwatani (17:01) via Fisherman Buster von Wakizawa gegen Iwatani.
7. Jaguar Yokota, Dump Matsumoto & Kyoko Inoue defeated Manami Toyota, Kaoru Ito & Tomoko Watanabe (9:08) via Powerbomb von Inoue gegen Watanabe.

– Nagaharu Imai war seit 1991 Ringannouncer bei AJW bis zu deren Ende und war danach in diverse Ligen involviert. Er starb am 29. Juli 2013 im Alter von 53 Jahren an den Folgen einer langjährigen Krebserkrankung.

Kaori Yoneyama Box Office „Yoneyamania ~Hometown Triumphant Return~“, 16.09.2013
Rodeo Style Gym, Yokosuka
110 Fans
– Super No Vacancy Full House

1. Riho & Isami Kodaka besiegten Cherry & Cho-un Shiryu (12:58) via Isamu Ashi Zan von Kodaka gegen Shiryu.
2. Aki Kambayashi besiegte Sayaka Obihiro (9:38) via Llave de WPA.
3. Madoka vs. Isami Kodaka – Time Limit Draw (10:00).
4. Kaori Yoneyama & Emi Sakura defeated Hiroyo Matsumoto & „Kotori“ (14:38) via Thai Back Roll Pin von Yoneyama gegen Kotori.

Ayako Hamada 15th Anniversary Box Office „Aventurera“, 09.08.2013
Shinjuku FACE, Tokyo
350 Fans

1. Aja Kong besiegte Aya Yuki (6:24) via Harite.
2. Ayako Hamada besiegte Kojiki (4:59) via Schoolboy.
3. Masaaki Mochizuki besiegte Kyusei Sakura Hirota (0:29) via Middle Kick.
4. Rematch: Masaaki Mochizuki besiegte Kyusei Sakura Hirota (7:31) via Twister.
5. Ayako Hamada & Yuu Yamagata besiegten ZAP I & ZAP T (18:48) via DQ nach einer Attacke gegen den Referee.
6. Jimmy Susumu, K-ness & Tomoka Nakagawa besiegten Super Fly, Ryo Mizunami & Kaji Tomato (17:08) via Mugen von Susumu gegen Tomato.
7. Gran Hamada besiegte Kana (5:52) via Hamachan Cutter.
8. Aja Kong, Ayako Hamada & Yuu Yamagata besiegten GAMI, AKINO & Leon (20:10) via AP Cross von Hamada gegen AKINO.

Ayumi Kurihara Produce „Ayumi Kurihara Retirement ~ Thank You For Everything“, 04.08.2013
Korakuen Hall, Tokyo
1,813 Fans
– Super No Vacancy Full House

1. Ayumi Kurihara besiegte Mika Iida (9:04) mit einem Modified Uranage.
2. Shu Shibutani & Mio Shirai besiegten Kana & Sakura Hirota (12:59) via Time Machine Roll von Shibutani gegen Hirota.
3. Dynamite Kansai, Carlos Amano & Sonoko Kato besiegten Ryo Mizunami, Aya Yuki & Sawako Shimono (12:46) via Diving Guillotine Drop von Kato gegen Shimono.
4. Battle Royal: Misaki Ohata besiegte Kyusei Ninja Ranmaru (18:13) via Missile Kick.
Reihenfolge der Eliminierungen: Hikaru Shida, Kyoko Kimura, Moeka Haruhi, Yumi Oka, Shuri, Tsukasa Fujimoto, Cherry, Yuu Yamagata, Hiroyo Matsumoto, Apple Miyuki & Kyusei Ninja Ranmaru.
5. Ayako Hamada besiegte Sareee (9:10) via Pyramid Driver.
6. Ayumi Kurihara Retirement Match: AKINO, Ayumi Kurihara & Mika Iida besiegten Aja Kong, GAMI & Tomoka Nakagawa (24:05) via Uranage von Kurihara gegen Kong.

KanAyu Produce „KanAyu Goodbye“, 26.07.2013
Shinjuku FACE, Tokyo
463 Fans
– Super No Vacancy

1. Punishment Match: Kana & Ayumi Kurihara besiegten Sakura Hirota (7:12) via Kancho von Kana.
2. Kagetsu besiegte Mika Iida (7:29) via Screwdriver.
3. 2 on 1 Handicap Match: DASH Chisako & Sendai Sachiko besiegten GAMI (13:14) via Hormone Splash von Chiasko.
4. Hardcore Match: Ayako Hamada & Kuuga besiegten Yu Yamagata & HAB (13:24) when Hamada used the AP Cross on Yamagata.
5. Shu Shibutani & Mio Shirai besiegten Kanjuro Matsuyama & Ebessan #3 (15:34) via Time Machine Roll von Shibutani gegen Matsuyama.
6. Ayumi Kurihara & Masaaki Mochizuki besiegten Kana & Genki Horiguchi H.A.Gee.Mee!! (15:12) via Modified Uranage von Kurihara gegen Kana.

Summer Akinokurigohan Final „AKINO Debut 15th Anniversary“, 21.07.2013
Shinjuku FACE, Tokyo
420 Fans
– No Vacancy

1. Mika Iida Return Match: GAMI besiegte Mika Iida (9:45) via Small Package Hold.
2. Aja Kong & Sawako Shimono besiegten Tsubasa Kuragaki & Ryo Mizunami (14:09) via Diving Elbow Drop von Kong gegen Mizunami.
3. 3-Way Match: Shu Shibutani besiegte Tomoka Nakagawa & Misaki Ohata (8:15) via Time Machine Ride gegen Nakagawa.
4. Leon & Dynamite Kansai besiegten Mayumi Ozaki & Ayako Hamada (15:51) via Splash Mountain von Kansai gegen Ozaki.
5. Origin~M’s Style: Ayumi Kurihara besiegte AKINO (24:40) via Never Give Up.

Yumiko Hotta Box Office „Rinji Boso Sokai!“, 15.07.2013
Itabashi Green Hall, Tokyo
200 Fans
– No Vacancy

1. Hanako Nakamori besiegte Yuiga (12:34) via Destiny Hammer.
2. Kyusei Ninja Ranmaru & Kazuhiko Ogasawara besiegten Dump Matsumoto & Mima Shimoda – DQ (6:00).
3. Keiko Aono besiegte Morii (12:28) via Modified Schwein.
4. Sareee & Manami Katsu besiegten Yumiko Hotta & Hamuko Hoshi – DQ (17:16).

Megumi Yabushita Box Office, 14.07,2013
Nasci Hall Umeda, Osaka
277 fans

1. Diana JAPAN vs Diana USA: Jessica James besiegte Sareee (6:31) via Front High Kick.
2. HAYATA & Tadasuke besiegten Kyusei Ninja Ranmaru & Hibiscus Mii (11:57) via Pinfall von Tadasuke gegen Ranmaru.
3. Dump Matsumoto besiegte Kanjuro Matsuyama (8:02) via Lariat.
5. Sachie Abe, KAZUKI & Drake Morimatsu besiegten Megumi Yabushita, Jaguar Yokota & Shu Shibutani (16:54) via Frankensteiner von Abe gegen Yabushita.

Hailey Hatred & Aki Shizuku Independent Box Office „~Queen Bee 1st~“, 05.05.2013
Itabashi Green Hall, Tokyo
120 fans

1. Kaori Yoneyama besiegte Sayaka Obihiro (7:41) via Koho Kaiten Ebigatame.
2. Su Yung besiegte Kurumi (6:57) via Yellow Fever.
3. Hailey Hatred & Yuki Ishikawa besiegten Hikaru Sato & Aki Shizuku (13:00) via Chickenwing Facelock von Ishikawa gegen Shizuku. [Referee Stop]
4. Daisuke & Antonio Honda besiegten Masa Takanashi & Kotaro Nasu (15:00) via Sliding D von Daisuke gegen  Nasu.
5. TLW World Women’s Tag Team Title Match: Aki Shizuku & Hailey Hatred besiegten Command Bolshoi & Rabbit Miyu (c) (15:34) via Stretch Plum von Hatrey gegen Miyu. ==> TITELWECHSEL!!

Ishioka Joshi Puroresu Festival, 13.04.2013
Athletic Park Gymnasium, Ishioka
500 Fans
– Super No Vacancy

1. SAKI besiegte MIZUKI (7:06) via Boston Crab.
2. Tomoko Watanabe besiegte Jenny Rose (6:53) via Lariat.
3. Ryo Mizunami besiegte Kyusei Sakura Hirota (13:01) via Mizunami Coaster.
4. Yumiko Hotta & Keiko Aono besiegten Dump Matsumoto & Mima Shimoda (11:07) via Tiger Driver von Hotta gegen Shimoda.
5. Eiger besiegte Sareee (11:40) via Jyuraku.
6. Ayumi Kurihara & Mio Shirai besiegten Cherry & Shuu Shibutani (14:02) via Modified Uranage von Kurihara gegen Shibutani.

Ray Produce „Road to 10th Anniversary“, 02.12.2012
Shin-Kiba 1st RING, Tokyo

1. Sawako Shimono & Shinose 37° besiegten Nagisa Nozaki & Jiro Kuroshio (7:10) via Bazooka Elbow von Shinose gegen Kuroshio.
2. 3-Way Match: Mio Shirai besiegte Kyusei Sakura Hirota & Karate Brahman (4:05) via Hirota Tokimeki Memorial von Hirota  gegen Brahman. [Double Pinfall]
3. Yuko Miyamoto & Isami Kodaka besiegten YO-HEY & Yusuke Kodama (11:02) via Fire Thunder von Miyamoto gegen YO-HEY.
4. Hailey Hatred & Makoto vs Ayumi Kurihara & Maki Narumiya – Time Limit Draw (20:00).
5. Ultimo Dragon & noki-A besiegten Tigre Blanco & Ray (19:54) via Monte Cristo von Dragon gegen Ray.

Akinokurigohan Box Office „Freshly Cooked Hot“, 04.11.2012
Shinjuku FACE, Tokyo
350 Fans
– (Super No Vacancy)

1. GAMI besiegte Mika Iida (8:28) via Small Package.
– Special Rules: Iida benötigte lediglich einen Two Count.
2. Hailey Hatred & Tomoka Nakagawa besiegte noki-A & A☆YU☆MI (12:51) via Hailey-Style 120% Schoolboy von Hailey gegen A☆YU☆MI.
3. 3-Way Match: Mio Shirai besiegte Shu Shibutani & Chikayo Nagashima (7:26) via Tsuchigumo gegen Shibutani.
4. Sonoko Kato besiegte Ray (13:49) via Diving Guillotine Drop.
5. AKINO, Ayumi Kurihara & Mika Iida besiegten Aja Kong, Ran Yu Yu & Sawako Shimono (28:36) via East Tsugaru Clutch von Iida gegen Shimono.

Tommy Ran Produce „30th Anniversary Wrestler & Referee“, 14.10.2012
Shinjuku FACE, Tokyo
357 Fans
– (Super No Vacancy)

1. Kana besiegte Makoto (8:31) via Cross Arm Breaker.
2. Kazuhiko Matsuzaki, GAMI & Command Bolshoi besiegten Masayoshi Motegi, Tomoka Nakagawa & Sakura Hirota (12:22)  via Pinfall von GAMI gegen Nakagawa.
3. Jaguar Yokota & Mayumi Ozaki besiegten Sachie Abe & KAZUKI (14:30) via Tequila Sunrise von Ozaki gegen KAZUKI.
4. Sonoko Kato & Tsubasa Kuragaki vs. Chikayo Nagashima & Kayoko Haruyama – Time Limit Draw (15:00).
5. Ran Yu-Yu & Maki Narumiya besiegten Takako Inoue & Yuu Yamagata (13:20) via Forearm Smash von Yu-Yu gegen Yamagata.
6. Meiko Satomura vs. Ayumi Kurihara – Time Limit Draw (15:00).

Joshi 4 Hope IV, 07.10.2012
Cinema Club, Tokyo
212 Fans

1. Yuhi besiegte Veda Scott (6:10) via Firebird Splash.
2. Tomoka Nakagawa & She Nay Nay besiegten Yumi Oka & Maki Narumiya (16:28) via CRB von Nakagawa gegen Narumiya.
3. Ayumi Kurihara & Mika Iida besiegten Leon & Manami Katsu (15:32) via Uranage von Kurihara gegen Katsu.
4. Hiroyo Matsumoto & Ryo Mizunami besiegten Arisa Nakajima & Aya Yuki (15:37) via Backdrop von Matsumoto gegen Yuki.
5. REMIX Women’s Title Match: Hailey Hatred (c) besiegte Mschif (17:12) via Running Ligerbomb (1st Defense)

Autumn Matsuri ~ Iruma Joshi Puroresu, 30.09.2012
Seishin Sangyo Unyu Special Ring
1160 Fans

1. Nao Komatsu besiegte Jenny Rose (6:59) via German Suplex Hold.
2. Hamuko Hoshi & Tsukushi besiegten Maki Narumiya & Aki Shizuku (9:12) via Lariat von Hoshi gegen Narumiya.
3. Shuri besiegte Makoto (6:16) via Gracias.
4. Kyoko Inoue & Takako Inoue besiegten Mima Shimoda & Keiko Aono (12:43) via Niagara Driver von K. Inoue gegen Shimoda.
5. Mayumi Ozaki & Chikayo Nagashima besiegten Carlos Amano & Sonoko Kato (11:32) via Fisherman Buster von Nagashima gegen Kato.

Manami Toyota Produce „25th Anniversary ~ Flying Angela“, 22.09.2012
Shinjuku FACE, Tokyo
625 Fans
– Super No Vacancy Full House

1. Aja Kong , Kyoko Inoue & Tsubasa Kuragaki besiegten Manami Toyota, Tsukasa Fujimoto & Tsukushi (13:02) via Metal Wing von Kuragaki gegen Toyota.
2. Manami Toyota besiegte Miho Wakizawa (11:20) via Japanese Ocean Cyclone Suplex Hold.
3. Mima Shimoda besiegte Manami Toyota (16:48) via Flying Cradle.
4. Special Singles Match: Mamai Toyota vs. Itsuki Yamazaki – Time Limit Draw (10:00).
5. Battle Royal: Manami Hirota (Sakura Hirota) gewann die Battle Royal.
Reihenfolge der Eliminierungen: Bolshoi Kid, Jaguar Yokota, Takako Inoue, Yumiko Hotta, Kaoru Ito, Chikayo Nagashima, Leon, Carlos Amano, Manami Toyota, Toyota MAGAMI & Sonoko Kato.

Kana Pro, 17.06.2012
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
190 Fans

1. Manabu Suruga besiegte Takuya Kito (3:41) via Sleeper Hold.
2. Yuko Miyamoto, Onryo & Shinobu besiegten TAJIRI, Jiro Kuroshio & Tomoka Nakagawa (13:50) nach dem S.E.X. von Shinobu gegen Kuroshio.
3. AKIRA besiegte Yuki Ishikawa (15:46) via Inside Cradle.
4. Shigehiro Irie besiegte Koji Doi (11:31) via Elbow.
5. Mixed Match: Daisuke Ikeda & Shuri besiegten Kenichi Yamamoto & Kana (46:01) durch KO via Dai-chan Bomber von Ikeda gegen Kana.

Yuzuki Aikawa Produce „Yuzupon Matsuri 6 ~ Yuzupon Hometown Triumphal Returen“, 08.04.2012
Niihama Dome, Niihama, Ehime
450 Fans
– Super No Vacancy Full House

1. Act Yasukawa besiegte Natsumi Showzuki (7:11) via Stretch Muffler.
2. Big Japan Offer Match: Shinya Ishikawa besiegte Amigo Suzuki (8:03) via Missile Kick.
3. Yoko Bito & Saki Kashima besiegten Miho Wakizawa & Eri Susa (9:26) via Doll B von Bito gegen Susa.
4. Natsuki*Taiyo & Yoshiko besiegten Io Shirai & Mayu Iwatani (15:26) via Yoshiko von Yoshiko gegen Iwatani.
5. Yuzuki Aikawa & Kairi Hojo besiegten Nanae Takahashi & Yuuri Haruka (23:29) via Yuzupon Kick Red von Aikawa gegen Haruka.

Io Shirai 5th Anniversary „Carino“, 04.03.2012
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
310 Fans
– Super No Vacancy

1. Fantastic Star Exhibition Match: Yuzupon Mask vs. IOTICA – Time Limit Draw (5:00).
2. Flight: Natsuki*Taiyo besiegte Natsumi Showzuki (12:59) via Modified Jackknife Hold.
3. Teens of Future: Arisa Hoshiki & Mayu Iwatani besiegten Mika Iida & Eri Susa (12:22) via 1399 von Hoshiki gegen Susa.
4. Io Shirai 5th Anniversary Special Tag Match: Dark Angel & Io Shirai besiegten Nanae Takahashi & Miho Wakizawa (26:07) via Magica de Io von Shirai gegen Wakizawa.

Bull Nakano Produce „EMPRESS“, 08.01.2012 (Samurai! TV)
Tokyo Dome City Hall
3,000 Fans
– Super No Vacancy Full House

1. Special Singles Match: Ayako Hamada besiegte Aja Kong (15:14) via AP Cross.
2. 22 Woman Battle Royal: Bull Hirota (Sakura Hirota) gewann (25:26).
Reihenfolge der Eliminierungen: Kaori Yoneyama, Hamuko Hoshi , Mochi Miyagi, Command Bolshoi, Tsubasa Kuragaki, Takako Inoue, Mima Shimoda, Misaki Ohata, Mio Shirai, Sendai Sachiko, DASH Chisako, Hiroyo Matsumoto, Yumiko Hotta, Kaoru Ito, Makoto, Mayumi Ozaki, Yumi Oka, Toshie Uematsu, Shu Shibutani, Moeka Haruhi & GAMI.
3. Shinjiro Otani, Ikuto Hidaka & Daichi Hashimoto besiegten Osamu Nishimura, Hakushi & Super Delfin (11:51) via Spiral Bomb von Otani gegen Delfin.
4. Guillotine Drop Match: Kayoko Haruyama & Ryo Mizunami besiegen AKINO & Maki Narumiya (13:34) via Diving Guillotine Drop von Mizunami gegen Narumiya.
5. 50s & 40s & 30s & 20s & 10s: Dump Matsumoto, Kyoko Inoue, Leon, Sawako Shimono & Tsukushi besiegten Jaguar Yokota, Manami Toyota, Tomoka Nakagawa, Natsuki*Taiyo & Cherry (16:15) via Powerbomb von Inoue gegen Cherry.
6. Special Singles Match: Kana besiegt Kagetsu (11:23) via Chickenwing Facelock.
7. Nanae Takahashi, Meiko Satomura & Emi Sakura besiegen Ayumi Kurihara, Yoshiko & Tsukasa Fujimoto (21:41) via Second Rope Nyannyan Press von Sakura gegen Fujimoto.
8. Special Singles Match: Yuzuki Aikawa besiegt Hikaru Shida (15:11) via Yuzupon Kick Red.
Bull Nakano Retirement Match 1: Dump Matsumoto & Bull Nakano vs. Fake Lioness Asuka & Fake Chigusa Nagoya
Bull Nakano Retirement Match 2 – Chain Death Match: Bull Nakano vs. Shinobu Kandori
Bull Nakano Retirement Match 3: Bull Nakano vs. Aja Kong

Triple Tales, 18.12.2011
Industrial Hall, Hiroshima
281 Fans

1. Cherry besiegte Miyako Matsumoto (7:49) via Spring Night Love.
2. The Winger & Ryuji Hijikata besiegten Sakigake & Rey Paloma (10:55) via Diving Senton von Winger gegen Paloma.
3. 3-Way Match: Madoka & Tsubo Genjin besiegten Otoko Sakari – Referee Stop (0:22).
Rematch: Madoka besiegte Otokosakari & Tsubo Genjin (5:55) via Cradle gegen Otokosakari.
4. Shigehiro Irie & Sawako Shimono besiegten Sakura Hirota & Plug Pie (16:03) via Barbarian Drop von Shimono gegen Hirota.
5. TAJIRI & Kana besiegten AKIRA & Mio Shirai (25:34) via Cradle von TAJIRI gegen Shirai.

Yuzuki Aikawa Produce „Yuzupon Matsuri 5~ Yuzupon 1st Anniversary“, 03.11.2011
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
325 Fans
– No Vacancy

1. TKG48 vs. Homoiro Clover Z: Danshoku Dino & Makoto Oishi besiegten Ken Oka & Shigehiro Irie (10:18) via Reverse Ebizori Jump von Dino gegen Ohka.
2. Stardom Offer 3-Way Match: Arisa Hoshiki besiegte Yoshiko & Saki Kashima (6:07) via Brazilian Kick gegen Kashima.
3. Yuzupon 1st Anniversary Match: Nanae Takahashi & Hiroyo Matsumoto besiegten Yuzuki Aikawa & Shuri (23:43) via One Second EX von Takahashi gegen Aikawa.

Ringstars „Noodles Pro“, 09.10.2011
Cinema Club, Tokyo
177 Fans

1. MI*SA*KI Debut Match: MI*SA*KI besiegte Shu Shibutani (8:24) via Pinfall.
2. Rice Army vs. Ramen Army: Shigehiro Irie & Sawako Shimono besiegten Ramen Woman & Roasted Pork Filet Woman (11:48) via Pinfall von Shimono gegen Roasted Pork Filet Woman.
3. Rice Ball Ladder Match: Kaori Yoneyama & Cherry besiegten Leon & Chikayo Nagashima (10:54) als Yoneyama den Reisball ergatterte und davon abbiss.
4. Royal Rumble: Hiroyo Miu Miu ( Hiroyo Matsumoto) besiegte GAMI & Yutaka Yoshie (21:31) als sie beide über das oberste Seil beförderte.
 – Reihenfolge der Eliminierungen: Rabbit Miyu, Toshie Uematsu, Manami Katsu & Nana Kawasa, Mio Shirai, Command Bolshoi, Aya Yuki, GAMI & Yutaka Yoshie.

Yuzuki Aikawa Produce „Yuzupon Matsuri 4 ~ Nouryou Matsuri“, 21.08.2011
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
356 Fans
– Super No Vacancy

1. Special Attraction Match: Yuzupon Mask vs. Busty Sentai Pai Ranger Blue – Time Limit Draw (3:00).
2. TKG48 Offer Match: Sanshiro Takagi & Munenori Sawa besiegten Yuji Hino & DJ Nira (9:51) von Pinfall von Takagi gegen Nira.
3. Stardom Offer Match: Natsuki*Taiyo & Yoshiko besiegten Nanae Takahashi & Saki Kashima (14:13) via Moonsault Press von Taiyo gegen Kashima.
4. Yuzupon Summer ~ Nouryou Matsuri ~ Unknown Different Dimension Encounter: Yuzuki Aikawa besiegte Dump Matsumoto (11:00) via Reverse Cradle.
4 Yuzupon Summer ~ Nouryou Matsuri ~ Unknown Different Dimension Encounter: Yuzuki Aikawa besiegte Dump Matsumoto – Count Out (6:01).

Plums Heart Joshi Puroresu, 05.06.2011
Miyagi Synthesis Gymnasium Open Space, Iwanuma
Charity Show

1. Miyako Morino & Tsukasa Fujimoto besiegten Sakura Hirota & Hamuko Hoshi via Venus Shot von Fujimoto gegen Hoshi.
2. Ryo Mizunami & Kagetsu besiegtend DASH Chisako & Sendai Sachiko via Diving Guillotine Drop von Mizunami gegen Sachiko.
3. Chikayo Nagashima, Carlos Amano & La Malcriada besiegten Sonoko Kato, Nao Komatsu & Eiger via Diving Footstomp von Nagashima gegen Komatsu.
4. Shinobu Kandori, Mayumi Ozaki, Dynamite Kansai & Takako Inoue besiegten Aja Kong, Ran Yu-Yu, AKINO & Tomoka Nakagawa via Cradle von Ozaki gegen Nakagawa nach dem Kong sie mit ihrer Tonne bearbeitete.

Yuzuki Aikawa Produce „Yuzupon Matsuri 3 ~ Birthday Eve“, 15.05.2011
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
435 Fans
– Super No Vacancy Full House

1. TKG48 Offer Match: Sanshiro Takagi & Munenori Sawa besiegten Danshoku Dino & Michael Nakazawa (10:14) via Sit-Down Sunflower Bomb von Takagi gegen Nakazawa.
2. Stardom Offer 3-Way Match: Nanae Takahashi besiegte Arisa Hoshiki & Eri Susa (11:41) via Double Crossface.
3. Yuzupon Birthday Eve Dream Match: Yuzuki Aikawa vs. Ayumi Kurihara – Time Limit Draw (20:00).

BEGINNING, 15.04.2011
Shinjuku FACE, Tokyo

1. Cherry besiegte Hanako Nakamori (8:32) via Cherry-ton Bomb.
2. Kickboxing Exhibition – 2 x 2 Minute Rounds: Itsuka Yokose vs Miyo Yoshida – Draw (2:00) in Runde 2.
3. Yu Yamagata & LEON besiegten Ray & Bambi (11:18) via Death Valley Driver von Yamagata gegen ???.
4. Boxing Exhibition – 3 x 2 Minute Rounds: Naoto Takahashi vs Kouji Arisawa – Draw (2:00) in Runde 3.
5. Mai Ichii Retirement Match: Kana besiegten Mai Ichii (14:06) via Buzzsaw Kick.

Yuzuki Aikawa Produce „Yuzupon Matsuri 2 ~ Kick Night“, 06.02.2011
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
315 Fans
– No Vacancy

1. Ray vs. Tomoka Nakagawa – Time Limit Draw (10:00).
2. Stardom Offer Match: Nanae Takahashi & Aqua besiegten Natsuki*Taiyo & Mayu Iwatani (14:23) via Enzuigiri von Takahashi gegen Iwatani.
3. Yuzuki Aikawa besiegte Yumiko Hotta (12:25) via La Yuzugistral.

Yuzuki Aikawa Produce „Yuzupon Matsuri“, 31.10.2010 (Samurai! TV)
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
442 Fans
– Super No Vacancy Full House

1. Hailey Hatred besiegte Basara – Referee Stop (8:37).
2. Stardom Exhibition Match: Yoko Bito vs. Eri Susa – Time Limit Draw (3:00). [0:0 Falls]
3. 3-Way Match: Tomoka Nakagawa besiegte Natsuki*Taiyo & Hiroyo Matsumoto (12:46) via 200% Schoolboy gegen Matsumoto.
4. Yuzuki Aikawa Pro-Wrestling Debut Match: Nanae Takahashi besiegte Yuzuki Aikawa (13:51) via Refrigerator Bomb.

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s