2011

Daijo, 23.11.2011
Minami Move On Arena, Osaka

1. Osaka Joshi Pro Tag Team Tournament, Quarter Final: Kana & Mio Shirai besiegten Apple Miyuki & Cherry (7:44) via Cross Armbreaker von Kana gegen Miyuki.
2. Osaka Joshi Pro Tag Team Tournament, Quarter Final: GAMI & Sakura Hirota besiegten Ran Yu-Yu & Police Wo~man (8:18) via Cradle von Hirota gegen Police Wo~man.
3. Osaka Joshi Pro Tag Team Tournament, Quarter Final: Ayako Hamada & Shu Shibutani besiegten Aya Yuki & Misaki Ohata (9:24) via AP Cross von Hamada gegen Ohata.
4. Osaka Joshi Pro Tag Team Tournament, Quarter Final: Kagetsu & Sawako Shimono vs. Tomoka Nakagawa & Benten-Musume – Time Limit Draw (10:00).
5. Osaka Joshi Pro Tag Team Tournament, Semi Final: Kana & Mio Shirai besiegten GAMI & Sakura Hirota (0:50) via Huracanrana Cutback von Shirai gegen GAMI.
6. Osaka Joshi Pro Tag Team Tournament, Final: Kana & Mio Shirai besiegen Ayako Hamada & Shu Shibutani (21:03) via Doujime Chickenwing Facelock von Kana gegen Shibutani.

Daijo, 19.09.2011
Minami Move On Arena, Osaka

1. GAMI besiegte Aya Yuki (12:07) via Poki.
2. Ran Yu-Yu besiegte Shu Shibutani (15:32) via Elbow Smash.
3. Misaki Guriko & Police Wo~man besiegten Benten-Musume & Doton Bolshoi (18:16) via Papico*Panapp von Misaki gegen Musume.
4. Ayako Hamada besiegte Kagetsu (18:16) via AP Cross.
5. Carlos Amano & Kaori Yoneyama besiegten Kana & Sawako Shimono (13:52) via Carlos Ghosn von Amano gegen Shimono.

Daijo, 17.07.2011
Minami Move On Arena, Osaka

1. Mio Shirai & Nancy Mari besiegten Tomoka Nakagawa & Mika Iida (9:23) via Figure-Four Necklock Shirai gegen Iida.
2. Ran Yu-Yu & Police Wo~man besiegten Apple Miyuki & Benten-Musume (12:56) via Elbow Smash von Ran gegen Musume.
3. Mayumi Ozaki & Yumi Oka besiegten Kyusei Ninja Ranmaru & Lady Gagaga (Sakura Hirota) (9:43) via Inside Cradle Cutback von Ozaki gegen Gagaga.
4. Kana besiegt GAMI (15:49) via Doujime Chickenwing Facelock.
5. JWP Junior Title & POP Title – Sawako Shimono 10 Match Trial Series Match #10: Sawako Shimono besiegte Kagetsu (c) (13:52) mit einem Barbarian Drop. ==> TITELWECHSEL!!!

Daijo, 15.05.2011
Minami Move On Arena, Osaka
272 Fans
– Super No Vacancy Full House

1. DASH Chisako & Mio Shirai besiegten Yuu Yamagata & Mika Iida (12:19) via Hormone Splash von Chisako gegen Iida.
2. Kayako Haruyama & Police Wo~man besiegten Cherry & Benten-Musume (12:26) via Lariat von Police Wo~man gegen Musume.
3. Ran Yu-Yu & Kana besiegten Sakura Ozaki & Kyusei Ninja Ranmaru (12:29) via Pinfall von Yu-Yu gegen Ozaki.
4. GAMI besiegte Kagetsu (16:25) via Poki.
5. Sawako Shimono 10 Match Trial Series Match #7: Dynamite Kansai besiegte Sawako Shimono (6:31) via Diving Footstomp.

Daijo „1st Anniversary“, 21.03.2011
Minami Move On Arena, Osaka
272 Fans
– Super No Vacancy Full House

1. Exhibition Match: Ryo Mizunami vs. Kayo*Fujimori – Time Limit Draw (3:00). [0:0 Falls]
2. Police Wo~man & Benten-Musume besiegten Mio Shirai & Io Shirai (12:40) via Moonsault Press von Policewo~man gegen Mio.
3. Ran Yu-Yu & Hiroyo Matsumoto besiegten Toshie Uematsu & Tomoka Nakagawa (18:15) via European Clutch von Ran gegen Nakagawa.
4. Dynamite Kansai & GAMI besiegten Kyusei Ninja Ranmaru & Sakuko Shimono (11:36) via Diving Footstomp von Kansai gegen Shimono.
5. 2 out of 3 Falls Match: Kana besiegte Kagetsu (14:27). [2:1 Falls]
– Kana besiegte Kagetsu via Chickenwing Facelock (1:30).
– Kagetsu besiegte Kana via Kagetsu Clutch (6:03).
– Kana besiegte Kagetsu via Buzzsaw Kick (6:54).
6. JWP Openweight Title – Sawako Shimono 10 Match Trial Series Match #6: Kaori Yoneyama (c) besiegt Sawako Shimono (12:17) via Diving Knee. (10th Defense)

Daijo, 23.01.2011
Minami Move On Arena, Osaka

1. Benten-Musume besiegte masu-me (6:45) via Small Package Hold.
2. Mio Shirai besiegte Mika Iida (5:58) via Kick.
3. Kana & Io Shirai vs. Toshie Uematsu & Kagetsu – Time Limit Draw (20:00).
4. GAMI, Ran Yu-Yu & Aya Yuki besiegten Command Bolshoi, Kyusei Ninja Ranmaru & Police Wo~man (10:52) via Gedo Clutch von GAMI gegen Policewo~man.
5. Osaka Owari Title: Kanjuro Matsuyama (c) besiegte Sakura Hirota (13:20) via Jindaiko. (1st Defense)
6. Sawako Shimono 10 Match Trial Series Match #2: Ayako Hamada besiegte Sawako Shimono (18:26) via Spin Kick.

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s