2009

OZ Academy „There is No Christman in the Country of Oz!“, 23.12.2009 (GAORA TV)
Korakuen Hall, Tokyo

1. Nao Komatsu Debut Match: Tomoka Nakagawa besiegte Nao Komatsu (9:47) via Crab Hold.
2. Kyoko Inoue besiegte Takako Inoue (12:15) via Lariat.
3. Aja Kong & Hiroyo Matsumoto besiegten Dynamite Kansai & Ayumi Kurihara (12:17) via Diving Elbow Drop von Kong gegen Kurihara.
4. Dress Up Wild Fight, No Rules ~ SERIAL KILLING: Mayumi Ozaki besiegte KAORU (24:15). [3:2 Falls]
– KAORU besiegte Ozaki via Pinfall (5:30).
– Ozaki besiegte KAORU via Wakigatame (3:35).
– KAORU besiegte Ozaki via Horizontal Cradle (1:16).

– Ozaki besiegte KAORU via Armbar (0:04).
– Ozaki besiegte KAORU via Avalanche-Style Brainbuster von einer Leiter auf ein Barbed Wire Board (13:50).
5. OZ Academy Tag Team Title: AKINO & Ran Yu-Yu (c) vs. Chikayo Nagashima & Sonoko Kato – Time Limit Draw (30:00). (4th Defense)
6. ~THE WIZARD OF OZ~ OZ Academy Openweight Title: Carlos Amano besiegte Manami Toyota (c) (22:20) via Carlos Ghosn. ==> TITELWECHSEL!!!

OZ Academy „Hey! You!“, 06.12.2009
Shinjuku FACE, Tokyo

1. Mayumi Ozaki Nomination Match: KAORU besiegte Hiren (10:54) via Ankle Hold.
2. New Champion Manami Toyota Offer Match – 3-Way Match: Tomoka Nakagawa besiegte Manami Toyota & Carlos Amano (10:36) via Jackknife Hold gegen Amano.
3. Dynamite Kansai & Ayumi Kurihara besiegten Mayumi Ozaki & Takako Inoue (15:48) via Uranage von Kurihara gegen Ozaki.
4. Chikayo Nagashima vs. Sonoko Kato – Time Limit Draw (30:00).
5. OZ Academy Tag Team Title: AKINO & Ran Yu-Yu (c) besiegten Aja Kong & Hiroyo Matsumoto (21:47) via Huracanrana von AKINO gegen Matsumoto. (3rd Defense)

OZ Academy „OZ Believe Again“, 15.11.2009 (GAORA TV)
Shinjuku FACE, Tokyo
410 Fans
– No Vacancy

1. Student Confrontation – Seikigun: Dynamite Kansai besiegte Ayumi Kurihara (7:31) via Diving Footstomp.
2. Student Confrontation – JJ21: Aja Kong besiegte Tomoka Nakagawa (8:23) via Vertical Drop Brainbuster.
3. Student Confrontation – Ozaki-gun: Mayumi Ozaki besiegte Hiren (14:42) via Armlock.
4. Chikayo Nagashima & Toshie Uematsu besiegten Sonoko Kato & Tsubasa Kuragaki (18:25) via Fisherman Buster von Nagashima gegen Kato.
5. Carlos Amano besiegte Manami Toyota (4:14) via Inside Cradle.
6. OZ Academy Tag Team Title: AKINO & Ran Yu-Yu (c) besiegten KAORU & Takako Inoue (20:53) via Elbow Smash von Yu-Yu gegen KAORU. (2nd Defense)

OZ Academy „OZ Supernatural“, 11.10.2009 (GAORA TV)
Shinjuku FACE, Tokyo
318 Fans

1. Ran Yu-Yu besiegte KAORU (5:48) via Elbow Smash.
2. Takako Inoue besiegte Sonoko Kato (14:05) via Destiny Hammer.
3. Aja Kong & Ran Yu-Yu besiegten Manami Toyota & Hiren (18:20) via Vertical Drop Brainbuster von Kong gegen Hiren.
4. Chikayo Nagashima & Ayumi Kurihara besiegten AKINO & Tomoka Nakagawa (19:08) via Fisherman Buster von Nagashima gegen Nakagawa.
5. Mayumi Ozaki & Azumi Hyuga besiegten Dynamite Kansai & Carlos Amano (16:53) via Splash Mountain Cutback von Ozaki gegen Kansai.

OZ Academy „Welcome Danger ~ Country of Oz“, 04.10.2009
Sports Park, Tsukidate

1. Carlos Amano besiegte Misaki Ohata (14:01) via Avalanche-Style Half-Hatch Suplex.
2. Dynamite Kansai, Chikayo Nagashima & Ayumi Kurihara besiegten Ran Yu-Yu, Hiroyo Matsumoto & Tomoka Nakagawa (14:58) via Huracanrana von Nagashima gegen Matsumoto.
3. Manami Toyota besiegte Sonoko Kato (17:21) via Japanese Ocean Cyclone Suplex Hold.
4. Aja Kong & AKINO besiegten Mayumi Ozaki & Hiren SENDAI GIRLS (14:37) via Vertical Drop Brainbuster von Kong gegen Hiren.
5. 13 Woman Battle Royal: Tomoka Nakagawa besiegte Misaki Ohata (14:57) via Strong Arm.
Reihenfolge der Eliminierungen: Ran Yu-Yu, Sonoko Kato, Aja Kong, Dynamite Kansai, Chikayo Nagashima, Ayumi Kurihara, Mayumi Ozaki, Hiroyo Matsumoto, Carlos Amano, AKINO, Manami Toyota & Misaki Ohata.

OZ Academy/BJW „Asahikawa Pro-Wrestling Festival“, 22.09.2009
Civic Center Gymnasium, Asahikawa
189 Fans

1. Kazuki Hashimoto besiegte Takumi Tsukamoto (6:29) via Crab Hold.
2. Ryuji Yamakawa, Daikokubo Benkei & Chikayo Nagashima besiegten Yuichi Taniguchi, Atsushi Ohashi & Manami Toyota (14:25) via Diving Footstomp von Nagashima gegen Ohashi.
3. Sonoko Kato besiegte Tomoka Nakagawa (9:40) mit dem Crown’s Gate.
4. Jun Kasai, „Black Angel“ Jaki Numazawa & Kankuro Hoshino besiegten Yoshihito Sasaki, Shinya Ishikawa & Ryuichi Kawakami (17:17) via Pearl Harbor Splash von Kasai gegen Kawakami.
5. Dynamite Kansai & Carlos Amano besiegten AKINO & Megumi Yabushita (16:34) via Splash Mountain von Kansai gegen AKINO.
6. Yuko Miyamoto, Daisuke Sekimoto & Shinobu besiegten Masashi Takeda, Isami Kodaka & Yuji Okabayashi (13:34) via German Suplex Hold von Sekimoto gegen Okabayashi.
7. Abdullah Kobayashi, Shadow WX & Aja Kong besiegten Ryuji Ito , Takashi Sasaki & Mayumi Ozaki (16:13) via Vertical Drop Brainbuster von Kong gegen Ozaki.

OZ Academy „OZ Power is Everything“, 21.09.2009 (GAORA TV)
Teisen Hall, Sapporo

1. Carlos Amano besiegte Megumi Yabushita (12:13) via Carlos Ghosn.
2. Dynamite Kansai & Chikayo Nagashima besiegten AKINO & Tomoka Nakagawa (15:32) via Diving Footstomp von Kansai gegen Nakagawa.
3. Mayumi Ozaki besiegte Sonoko Kato (13:21) via Backfist.
4. Sonoko Kato, AKINO, Megumi Yabushita & Tomoka Nakagawa besiegten Mayumi Ozaki, Dynamite Kansai, Chikayo Nagashima & Carlos Amano (9:49) via Jackknife Hold von Nakagawa gegen Ozaki.
5. ~THE WIZARD OF OZ~ OZ Academy Openweight Title: Manami Toyota besiegt Aja Kong (c) (23:26) via  Avalanche-Style Japanese Ocean Queen Bee Bomb. ==> TITELWECHSEL!!!

OZ Academy „Charity Show“, 13.09.2009
Akagi General Exercise Natural Park Gymnasium, Shibukawa

1. KAORU besiegte Hanako Kobayashi (8:19) via Moonsault Press.
2. AKINO besiegte Hiren (8:56) via Akianploder.
3. Aja Kong & Ran Yu-Yu besiegten Nanae Takahashi & Kana (15:12) via Vertical Drop Brainbuster von Kong gegen Kana.
4. Chikayo Nagashima besiegte Carlos Amano (13:23) via Pinfall.
5. Mayumi Ozaki & Manami Toyota besiegten Dynamite Kansai & Sonoko Kato (11:51) via Japanese Ocean Queen Bee Bomb von Toyota gegen Kato.

OZ Academy „OZ Power is Everything“, 06.09.2009 (GAORA TV)
Shinjuku FACE, Tokyo
255 Fans

1. Dynamite Kansai & Chikayo Nagashima besiegten Takako Inoue & Hiren (15:45) via Firebird Footstomp von Nagashima gegen Inoue.
2. Manami Toyota besiegte Hiroyo Matsumoto (16:21) via Japanese Ocean Queen Bee Bomb.
3. Sonoko Kato & Ayumi Kurihara besiegten Aja Kong & Tomoka Nakagawa (17:58) via Crown’s Gate von Kato gegen Nakagawa.
4. Submission Only Rules: Carlos Amano besiegte Command Bolshoi (11:46) via Armlock.
5. OZ Academy Tag Team Title: AKINO & Ran Yu-Yu (c) besiegten Mayumi Ozaki & KAORU (18:21) via Fire Valley von Ran gegen KAORU. (1st Defense)

OZ Academy „Plum Hanasaku ~ Country of Oz 2009“, 16.08.2009 (GAORA TV)
Korakuen Hall, Tokyo
930 Fans

1. Hiren besiegte DASH Chisako (7:40) via Yakuza Kick.
2. Tomoka Nakagawa besiegte Ayumi Kurihara (6:46) via Inside Cradle nach einem Elbow von AKINO.
3. President Takashi Matsunaga Mourning Match ~ AJW-ism Explosion: Manami Toyota & Takako Inoue besiegten Yumiko Hotta & Kaoru Ito (13:42) via Japanese Ocean Queen Bee Bomb von Toyota gegen Ito.
4. KAORU besiegte Hiroyo Matsumoto (17:26) via Valkyrie Splash.
5. Plum Mariko Memorial Special Six Woman Tag Match: Mayumi Ozaki, Shinobu Kandori & Harley Saito besiegten Azumi Hyuga, Carlos Amano & Command Bolshoi (11:54) via Inside Cradle von Ozaki gegen Amano.
6. OZ Academy Tag Team Title: AKINO & Ran Yu-Yu besiegten Chikayo Nagashima & Sonoko Kato (c) (23:01) via Frankensteiner von AKINO gegen Nagashima. ==> TITELWECHSEL!!!
7. ~THE WIZARD OF OZ~ OZ Academy Openweight Title: Aja Kong besiegte Dynamite Kansai (c) (19:44) via Backfist. ==> TITELWECHSEL!!!

OZ Academy „OZ Let’s Party!“, 02.08.2009 (GAORA TV)
Shinjuku FACE, Tokyo
342 Fans

1. OZ Rating of the Strength: Carlos Amano [8] besiegte Hiren [0] (6:28) via Cross Armbreaker.
2. OZ Rating of the Strength: Aja Kong [8] & Hiroyo Matsumoto [7] besiegten Manami Toyota [6] & Takako Inoue (15:27) via Backfist von Kong gegen Inoue.
3. Dynamite Kansai besiegte Hanako Kobayashi (4:37) via Diving Footstomp.
4. AKINO & Ran Yu-Yu besiegten Ayumi Kurihara & Tomoka Nakagawa (15:42) via Akianploder von AKINO gegen Kurihara.
5. OZ Rating of the Strength: Aja Kong besiegte Carlos Amano (9:02) via Backfist.
6. OZ Academy Tag Team Title: Chikayo Nagashima & Sonoko Kato besiegten Mayumi Ozaki & KAORU (c) (29:53) via Tequila Sunrise von Nagashima gegen Ozaki. ==> TITELWECHSEL!!!

OZ Rating of the Strength Final Score:
1. Aja Kong [8]
2. Carlos Amano [8]
3. Hiroyo Matsumoto [7]
4. Manami Toyota [6]
5. Hiren [0]

OZ Academy „OZ Antiheroine“, 12.07.2009 (GAORA TV)
Shinjuku FACE, Tokyo

1. Sonoko Kato besiegte DASH Chisako (15:13) via Crown’s Gate.
2. OZ Rating of the Strength: Carlos Amano [5] & Tomoka Nakagawa besiegten Manami Toyota [6] & Takako Inoue (22:44) via Cross Armbreaker Cutback -> Cradle von Amano gegen Toyota.
3. OZ Rating of the Strength: Chikayo Nagashima besiegte Hiren [0] (11:38) via Fisherman Buster.
4. OZ Rating of the Strength: Aja Kong [6] & Hiroyo Matsumoto [6] besiegten Dynamite Kansai & Ayumi Kurihara (23:18) via Backfist von Kong gegen Kansai.
5. OZ Academy Tag Team Title: Mayumi Ozaki & KAORU (c) besiegen AKINO & Ran Yu-Yu – DQ (15:00) gegen Yu-Yu. ==> TITELWECHSEL!!!

OZ Academy „OZ Show Women“, 03.06.2009 (GAORA TV)
Shinjuku FACE, Tokyo

1. OZ Rating of the Strength: Hiroyo Matsumoto [5] besiegte Hiren [0] (12:35) via Backdrop Suplex.
2. OZ Rating of the Strength: Manami Toyota [6] besiegte Misaki Ohata (17:28) via Japanese Ocean Queen Bee Bomb.
3. OZ Rating of the Strength: AKINO & Ran Yu-Yu besiegten Dynamite Kansai & Carlos Amano [3] (18:29) via Tornado A von AKINO gegen Amano.
4. OZ Rating of the Strength: Takako Inoue besiegte Aja Kong [4] (5:41) via Cradle.
5. OZ Academy Tag Team Title: Mayumi Ozaki & KAORU besiegten Chikayo Nagashima & Sonoko Kato (c) (19:40) via Poison Mist Attack -> Inside Cradle von Ozaki gegen Kato. ==> TITELWECHSEL!!!

OZ Academy „OZ Real Emotion, 03.05.2009 (GAORA TV)
Shinjuku FACE, Tokyo

1. OZ Rating of the Strength: Carlos Amano [3] besiegte Takako Inoue (13:14) via Carlos Ghosn.
2. OZ Rating of the Strength: Manami Toyota [3] besiegte Hiroyo Matsumoto [2] (18:21) via Japanese Ocean Queen Bee Bomb.
3. OZ Rating of the Strength: Dynamite Kansai & Tomoka Nakagawa besiegten KAORU & Hiren [0] (14:49) via Strong Arm von Nakagawa gegen Hiren.
4. OZ Rating of the Strength: Aja Kong [4] besiegte Mayumi Ozaki (0:22) via Backfist.
5. OZ Academy Tag Team Title: Chikayo Nagashima & Sonoko Kato (c) vs. AKINO & Ran Yu-Yu – Time Limit Draw (30:00). (2nd Defense)

OZ Academy „OZ Of Jin“, 12.04.2009 (GAORA TV)
Shinjuku FACE, Tokyo

1. Dynamite Kansai besiegte Tomoka Nakagawa (8:35) via Diving Footstomp.
2. OZ Rating of the Strength: AKINO & Ran Yu-Yu besiegten Mayumi Ozaki & Manami Toyota [0] (19:19) via European Clutch von Ran gegen Ozaki.
3. OZ Rating of the Strength: Ayumi Kurihara besiegte Hiren [0] (10:56) via Uranage.
4. OZ Rating of the Strength: Aja Kong [1] & Hiroyo Matsumoto [2] besiegten Dynamite Kansai & Carlos Amano [0] (17:02) via Powerbomb von Matsumoto gegen Amano.
5. OZ Academy Tag Team Title: Chikayo Nagashima & Sonoko Kato (c) besiegten KAORU & Takako Inoue (27:34) via Cradle von Kato gegen Inoue. (1st Defense)

OZ Academy „The Country of Oz“, 22.02.2009 (GAORA TV)
Korakuen Hall, Tokyo

1. Super Heel Toshie Uematsu Debut Match: Super Heel Toshie Uematsu besiegte KAORU (12:35) via Excalibur Cutback.
2. Ran Yu-Yu & Hikaru besiegten Takako Inoue & Hiren (15:35) via European Clutch von Ran gegen Inoue.
3. Manami Toyota besiegte Arisa Nakajima (8:17) via Japanese Ocean Cyclone Suplex Hold.
4. Carlos Amano & Tomoka Nakagawa besiegten AKINO & Ayumi Kurihara (19:56) via Carlos Ghosn von Amano gegen Kurihara.
5. OZ Academy Tag Team Title: Chikayo Nagashima & Sonoko Kato besiegten Aja Kong & Hiroyo Matsumoto (c) (12:50) via Curucuru P von Nagashima gegen Kong. ==> TITELWECHSEL!!!
6. ~THE WIZARD OF OZ~ OZ Academy Openweight Title: Dynamite Kansai besiegte Mayumi Ozaki (c) (27:14) via Green Fall & Gunpowder Board. ==> TITELWECHSEL!!!

OZ Academy „OZ The Perfect Taboo!!“, 05.02.2009 (GAORA TV)
Shinjuku FACE, Tokyo

1. ~THE WIZARD OF OZ~ OZ Academy Openweight Title: Mayumi Ozaki (c) vs. Sonoko Kato – No Contest (11:50).
Rematch ~THE WIZARD OF OZ~ OZ Academy Openweight Title: Mayumi Ozaki (c) besiegte Sonoko Kato (4:17) via Ozakick. (1st Defense)
2. Hiren besiegte Manami Toyota (6:39) via Missile Kick -> Jackknife Hold.
3. Special Referee Police: Dynamite Kansai besiegte Takako Inoue (7:12) via Diving Footstomp.
4. Special Six Woman Tag Match: AKINO, Ran Yu-Yu & Ayumi Kurihara besiegten Carlos Amano, Chikayo Nagashima & Tomoka Nakagawa (20:19) via Elbow Smash von Ran gegen Nakagawa.
5. OZ Academy Tag Team Title: Aja Kong & Hiroyo Matsumoto besiegten Mayumi Ozaki & KAORU (c) (13:08) via Liger Bomb von Matsumoto gegen KAORU. ==> TITELWECHSEL!!!

OZ Academy „Welcome To The Dangerous Country Of Oz!“, 01.02.2009
Green Dome, Maebashi

1. Sonoko Kato besiegte Hiren (12:14) via Crown’s Gate Frankensteiner.
2. KAORU besiegte Tomoka Nakagawa (11:27) via Valkyrie Splash.
3. Mayumi Ozaki & Takako Inoue besiegten Nanae Takahashi & AKINO (20:10) via Reverse Cradle von Ozaki gegen AKINO.
4. Manami Toyota besiegte Carlos Amano (18:50) via Japanese Ocean Cyclone Suplex Hold.
5. Aja Kong & Hiroyo Matsumoto besiegten Dynamite Kansai & Chikayo Nagashima (10:44) via Diving Elbow Drop von Kong gegen Nagashima.

OZ Academy „The Wizard of Oz 2009“, 11.01.2009 (GAORA TV)
Shinjuku FACE, Tokyo

1. Sonoko Kato besiegte Ran Yu-Yu (15:24) via European Clutch Cutback.
2. Dynamite Kansai & Tomoko Nakagawa besiegten Manami Toyota & Hiren (10:19) via Splash Mountain von Kansai gegen Hiren.
3. AKINO besiegte Chikayo Nagashima (15:36) mit einem Cradle.
4. Aja Kong & Hiroyo Matsumoto besiegten KAORU & Takako Inoue (16:41) via Cradle von Kong gegen KAORU.
5. ~THE WIZARD OF OZ~ OZ Academy Openweight Title: Mayumi Ozaki besiegte Carlos Amano (c) (16:10) via Mist Attack -> Cradle. ==> TITELWECHSEL!!!

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s