2011

OZ Academy „Starting Over“, 18.12.2011 (GAORA TV)
Shinjuku FACE, Tokyo
478 Fans
– Super No Vacancy

1. Sendai Sachiko besiegte Nao Komatsu (11:49) via Getsumen Somersault.
2. Takako Inoue besiegte DASH Chisako (8:55) via Beauty Fist.
3. Mayumi Ozaki & Ayumi Kurihara besiegten Aja Kong & Carlos Amano (16:04) via Backfist von Ozaki gegen Amano.
4. Ran Yu-Yu besiegte Manami Toyota (19:59) via European Clutch.
5. Chikayo Nagashima, Yumi Oka & Hiroyo Matsumoto besiegten Sonoko Kato, AKINO & Tomoka Nakagawa (18:20) via Diving Footstomp von Nagashima gegen AKINO.

OZ Academy „Rule of Rose“, 27.11.2011
Matsushita IMP Hall, Osaka
402 Fans

1. Ayumi Kurihara besiegte Mio Shirai (8:06) via Marron Clutch.
2. Aya Yuki & Sawako Shimono besiegten Kagetsu & Nao Komatsu (17:00) via Barbarian Drop von Shimono gegen Komatsu.
3. Tomoka Nakagawa besiegte Takako Inoue (10:16) via 120% Schoolboy.
4. Yumi Oka, GAMI & Hiroyo Matsumoto besiegten Manami Toyota & Carlos Amano (21:36) via Stretch Muffler von Oka gegen Amano.
5. Sonoko Kato Return Match: Mayumi Ozaki, Chikayo Nagashima & Ran Yu-Yu besiegten Aja Kong, AKINO & Sonoko Kato (18:15) via Footstomp von Nagashima gegen Kato.

OZ Academy „Rule of Rose“, 03.11.2011 (GAORA TV)
Shinjuku FACE, Tokyo
412 Fans
– No Vacancy

1. Hiren Retirement Road: Hiren besiegte Sakura Hirota (9:09) via Big Boot.
2. Mio Shirai besiegte Nao Komatsu (10:59) via Middle Kick.
3. Hiren OZ Academy Last Fight: Manami Toyota, Carlos Amano & GAMI besiegten Mayumi Ozaki, Chikayo Nagashima & Hiren (25:32) via Japanese Ocean Queen Bee Bomb von Toyota gegen Hiren.
4. AKINO vs. Hiroyo Matsumoto – Time Limit Draw (30:00).
5. Aja Kong & Tomoka Nakagawa besiegten Ran Yu-Yu & Yumi Oka (16:44) via Backfist von Kong gegen Yu-Yu.

OZ Academy „Suddenly“, 16.10.2011 (GAORA TV)
Shinjuku FACE, Tokyo
396 Fans

1. Nao Komatsu besiegte Manami Katsu (5:49) via Diving Body Press.
2. Manami Toyota besiegte Takako Inoue (13:27) via Japanese Ocean Queen Bee Bomb.
3. Aja Kong & Carlos Amano besiegen Ran Yu-Yu & Yumi Oka (17:46) via Backfist von Kong gegen Ohka.
4. Hiren Retirement Road: Chikayo Nagashima besiegt Hiren (15:49) via Fisherman Buster.
5. Mayumi Ozaki & Hiroyo Matsumoto besiegen AKINO & Tomoka Nakagawa (19:47) via Liger Bomb von Matsumoto gegen Nakagawa.

OZ Academy „Stand By My Woman“, 23.09.2011 (GAORA TV)
Shinjuku FACE, Tokyo
353 Fans

1. Aya Yuki besiegte Nao Komatsu (10:00) via Diving Elbow Drop.
2. Kaori Yoneyama & Ayumi Kurihara besiegten AKINO & Tomoka Nakagawa (14:31) via Maron Clutch von Kurihara gegen Nakagawa.
3. Dynamite Kansai besiegte Chikayo Nagashima (13:28) via Splash Mountain.
4. Manami Toyota besiegte Carlos Amano – Referee Stop (10:31) als Amano zu stark blutete.
5. Aja Kong, Ran Yu-Yu & Hiroyo Matsumoto besiegen Mayumi Ozaki, Yumi Oka & Hiren (21:55) via Liger Bomb von Matsumoto gegen Hiren.

OZ Academy „15th Anniversary ~ Plum Hanasaku ~ Country of Oz 2011 ~ Yokohama Dream Park“, 21.08.2011 (GAORA TV)
Culture Gymnasium, Yokohama
2,515 Fans

1. Bolshoi Kid besiegte Nao Komatsu (6:04) mit einem Stretch Plum.
2. Big Japan Offer Match: Ryuji Ito, Yoshihito Sasaki & Shinya Ishikawa besiegen Daisuke Sekimoto, Yuji Okabayashi & Kazuki Hashimoto (10:05) via Dragon Splash von Ito gegen Hashimoto.
3. Tomoka Nakagawa & Hiroyo Matsumoto besiegten Takako Inoue & Sakura Hirota (12:24) via Liger Bomb von Matsumoto gegen Hirota.
4. Kana, Mio Shirai & Io Shirai besiegten Ayumi Kurihara, Yumi Oka & Hiren (12:24) via Rider Kick von Io gegen Hiren.
5. Meiko Satomura besiegte Sonoko Kato (13:24) via Death Valley Bomb.
6. Chikayo Nagashima & Mari Apache besiegen AKINO & Fabi Apache (19:02) via Kurukurupi von Nagashima gegen Fabi.
7. OZ Academy Tag Team Title: Manami Toyota & Carlos Amano (c) besiegten Toshie Uematsu & Ran Yu-Yu (21:55) via Carlos Ghosn von Amano gegen Yu-Yu. (1st Defense)
8. ~THE WIZARD OF OZ~ OZ Academy Openweight Title: Dynamite Kansai (c) & Mayumi Ozaki besiegten Shinobu Kandori & Aja Kong (37:14). ==> TITELWECHSEL!!!
– Kansai besiegte Kandori via High Kick (12:10).
– Kansai besiegte Kong via Diving Footstomp (26:40).
– Ozaki besiegte Kansai via Splash Mountain Cutback -> Reverse Cradle (37:14).

OZ Academy „Plum Hanasaku ~ Country of Oz 2011“, 14.08.2011
Azalea Taisho, Osaka
357 Fans

1. Sonoko Kato besiegte Nao Komatsu (9:47) via Diving Guillotine Drop.
2. Dynamite Kansai & Ayumi Kurihara besiegten Ran Yu-Yu & Hiroyo Matsumoto (17:21) via Diving Footstomp von Kansai gegen Matsumoto.
3. Tomoka Nakagawa besiegte Yumi Oka (9:46) via 120% Schoolboy.
4. Takako Inoue & Chikayo Nagashima besiegten Mayumi Ozaki & Hiren SENDAI GIRLS (14:03) via Fisherman Buster von Nagashima gegen Hiren.
5. Manami Toyota & Carlos Amano besiegten Aja Kong & AKINO (17:19) via Carlos Ghosn von Amano gegen AKINO.

OZ Academy „Gravity“, 24.07.2011 (GAORA TV)
Shinjuku FACE, Tokyo
468 Fans
– No Vacancy

1. Tsukasa Fujimoto besiegte Nao Komatsu (7:14) via Venus Shot.
2. Aja Kong & AKINO besiegten Yumi Oka & Hiren (9:44) via Backfist von Kong gegen Oka.
3. Special Referee Police: Chikayo Nagashima vs. Takako Inoue – No Contest (5:03).
4. Meiko Satomura & Sonoko Kato besiegten Tomoka Nakagawa & Hiroyo Matsumoto (13:21) via Crown’s Gate von Kato gegen Nakagawa.
5. Manami Toyota & Carlos Amano besiegten Mayumi Ozaki & Ayumi Kurihara (15:59) via Nihonkai-Style Tornado Suplex Hold von Toyota gegen Kurihara.
6. ~THE WIZARD OF OZ~ OZ Academy Openweight Title: Dynamite Kansai besiegte Ran Yu-Yu (c) (15:49) via Diving Footstomp. ==> TITELWECHSEL!!!

OZ Academy „Unbalance“, 26.06.2011 (GAORA TV)
Shinjuku FACE, Tokyo
505 Fans
– Super No Vacancy

1. Ayumi Kurihara besiegte Nao Komatsu (11:06) via Uranage.
2. Takako Inoue besiegte Io Shirai (10:54) via Destiny Hammer.
3. 3 on 1 Handicap Match: Yumi Oka, Hiren & Police besiegten Chikayo Nagashima (15:18) via Tiger Suplex Hold von Ohka.
4. Mayumi Ozaki, Dynamite Kansai & Sonoko Kato besiegten Aja Kong, Ran Yu-Yu & AKINO (17:18) via Diving Footstomp von Kansai gegen Ran.
5. OZ Academy Tag Team Title: Manami Toyota & Carlos Amano besiegten Tomoka Nakagawa & Hiroyo Matsumoto (c) (20:40) via Double Impact Nihonkai-Style Tornado Suplex Hold von Toyota gegen Matsumoto. ==> TITELWECHSEL!!!

OZ Academy, 05.06.2011
City Gymnasium, Iwanuma

1. Tsukasa Fujimoto & Miyako Morino besiegten Sakura Hirota & Hamuko Hoshi (13:26) via Venus Shot von Fujimoto gegen Hoshi.
2. Ryo Mizunami & Kagetsu besiegten DASH Chisako & Sendai Sachiko (16:45) via Diving Guillotine Drop von Mizunami gegen Sachiko.
3. Chikayo Nagashima, Carlos Amano & La Malcriada besiegten Sonoko Kato, Eiger & Nao Komatsu (15:21) via Diving Footstomp von Nagashima gegen Komatsu.
4. Mayumi Ozaki, Shinobu Kandori, Dynamite Kansai & Takako Inoue besiegten Aja Kong, Ran Yu-Yu, AKINO & Tomoka Nakagawa (11:58) via Ozakick von Ozaki gegen Nakagawa.

OZ Academy „Ride On Time“, 22.05.2011 (GAORA TV)
Shinjuku FACE, Tokyo
458 Fans
– No Vacancy

1. Takako Inoue & Mio Shirai besiegten Hiroyo Matsumoto & Misaki Ohata (16:30) via Beauty Fist von Inoue gegen Ohata.
2. Jungle Jack 21 vs. Seikigun – Secret Captain’s Fall Match: Aja Kong, Ran Yu-Yu, AKINO (c) & Tomoka Nakagawa besiegten Manami Toyota (c), Carlos Amano, Ayumi Kurihara & Nao Komatsu (15:40) via Horizontal Cradle von AKINO gegen Toyota.
3. Real Seikigun Decision Match 1st: Chikayo Nagashima besiegte Yumi Oka (8:47) via Huracanrana.
4. Real Seikigun Decision Match 2nd: Hiren besiegte Sonoko Kato (9:35) via Pinfall.
5. Real Seikigun Decision Match 3rd: Mayumi Ozaki besiegte Dynamite Kansai (15:27) via Splash Mountain Cutback -> Inside Cradle.

OZ Academy „Heavenly Days“, 03.05.2011
Green Dome, Maebashi
600 Fans
– Super No Vacancy

1. Tomoka Nakagawa besiegte Miss Mongol (8:22) via Tomo Catch.
2. Takako Inoue besiegte Nao Komatsu (9:42) via Beauty Fist.
3. Sonoko Kato & Yumi Oka besiegten Chikayo Nagashima & Hiren (12:46) via Diving Guillotine Drop von Kato gegen Hiren.
4. Manami Toyota & Ayumi Kurihara besiegten AKINO & Hiroyo Matsumoto (19:19) via Japanese Ocean Queen Bee Bomb von Toyota gegen Matsumoto.
5. Aja Kong, Ran Yu-Yu & Tomoka Nakagawa besiegten Mayumi Ozaki, Dynamite Kansai & Carlos Amano (15:47) via Elbow Smash von Ran gegen Amano.

OZ Academy „Heavenly Days“, 29.04.2011 (GAORA TV)
Matsushita IMP Hall, Osaka
475 Fans

1. Sonoko Kato, Mio Shirai & Io Shirai besiegten Manami Toyota, Hiren & Nao Komatsu (18:05) via Purple Flash von Mio gegen Komatsu.
2. AKINO besiegte Takako Inoue (9:51) via Inside Cradle.
3. Tomoka Nakagawa & Hiroyo Matsumoto besiegten Carlos Amano & Ayumi Kurihara (12:34) via Schoolboy von Nakagawa gegen Kurihara.
4. Chikayo Nagashima & Yumi Oka vs. Mayumi Ozaki & Dynamite Kansai – No Contest (12:07).
5. ~THE WIZARD OF OZ~ OZ Academy Openweight Title: Ran Yu-Yu besiegte Aja Kong (c) (19:22) via Elbow Smash. ==> TITELWECHSEL!!!

OZ Academy „One Night in Heaven“, 10.04.2011
Shinjuku FACE, Tokyo
550 Fans
– Super No Vacancy Full House

1. Manami Toyota, Carlos Amano & Nao Komatsu besiegten Mio Shirai, Io Shirai & Hiren (16:16) via Nihonkai-Style Tornado German Suplex Hold von Toyota gegen Mio.
2. Takako Inoue besiegte Yumi Oka (8:10) via Cradle Cutback.
3. Ran Yu-Yu & AKINO besiegten Dynamite Kansai & Ayumi Kurihara (19:22) via Running Knee Attack von Ran -> Jackknife Hold von AKINO gegen Kurihara.
4. OZ Academy Tag Team Title: Tomoka Nakagawa & Hiroyo Matsumoto besiegten Chikayo Nagashima & Sonoko Kato (c) (17:19) via Modified Horizontal Cradle von Nakagawa gegen Nagashima. ==> TITELWECHSEL!!!
5. ~THE WIZARD OF OZ~ OZ Academy Openweight Title, Dress Up Wild Fight Double Fall Triangle Match: Aja Kong besiegte KAORU (c) & Mayumi Ozaki (22:23). ==> TITELWECHSEL!!!
– KAORU vs. Ozaki vs. Kong – No Contest (KAORU Injury) (11:05).
– Kong besiegte Ozaki via Avalanche-Style Brainbuster (11:18).

OZ Academy „15th Anniversary ~ 100th Oz Show ~ A Kingdom of Chaos“, 13.03.2011 (GAORA TV)
Korakuen Hall, Tokyo

1. Manami Toyota, Carlos Amano & Nao Komatsu vs. Mio Shirai, Io Shirai & Hiren
2. Mixed Tag Match: Yuko Miyamoto & Ran Yu-Yu vs. Shinobu & AKINO
3. Yumi Oka vs. Takako Inoue
4. Dynamite Kansai vs. Shuri
5. OZ Academy Tag Team Title: Chikayo Nagashima & Sonoko Kato (c) vs. Tomoka Nakagawa & Hiroyo Matsumoto
6. ~THE WIZARD OF OZ~ OZ Academy Openweight Title, Dress Up Wild Fight Double Fall Triangle Match: KAORU (c) vs. Mayumi Ozaki vs. Aja Kong

– Die Show wurde wegen des Erdbeben an der Pazifik-Küste vor der Tohoku-Region abgesagt.

OZ Academy „So Crazy“, 19.02.2011
Azalea Taisho, Osaka
312 Fans

1. Hiroyo Matsumoto besiegte Nao Komatsu (8:50) via Tokaido Drop.
2. Aja Kong, AKINO & Tomoka Nakagawa besiegten Dynamite Kansai, Manami Toyota & Carlos Amano (16:18) via Avalanche-Style Elbow Drop von Kong gegen Amano.
3. Mayumi Ozaki besiegte Takako Inoue (9:26) via Ozakick.
4. OZ Academy Tag Team Title: Chikayo Nagashima & Sonoko Kato (c) besiegten Yumi Oka & Hiren (17:11) via Reverse Figure-Four Leglock von Nagashima gegen Hiren. (3rd Defense)
5. ~THE WIZARD OF OZ~ OZ Academy Openweight Title: KAORU (c) besiegte Ran Yu-Yu (12:45) via Cradle. (3rd Defense)

OZ Academy „The 15th Anniversary Year – Puppy“, 11.02.2011 (GAORA TV)
Shinjuku FACE, Tokyo
462 Fans
– No Vacancy

1. Dynamite Kansai, Ayumi Kurihara & Nao Komatsu besiegten Mayumi Ozaki, Yumi Oka & Hiren (20:32) via Dynamite Kansai-assisted High Kick von Komatsu gegen Hiren.
2. AKINO besiegte Ryo Mizunami (16:56) via Huracanrana.
3. Tomoka Nakagawa vs. Hiroyo Matsumoto – Time Limit Draw (20:00).
4. Aja Kong & Ran Yu-Yu besiegten KAORU & Takako Inoue (15:29) via Elbow Smash von Yu-Yu gegen KAORU.
5. OZ Academy Tag Team Title: Chikayo Nagashima & Sonoko Kato (c) besiegten Manami Toyota & Carlos Amano (21:12) via Japanese Ocean Cyclone Cutback von Kato gegen Toyota. (2nd Defense)

OZ Academy „The 15th Anniversary Year ~ The Wizard of Oz 2011“, 09.01.2011 (GAORA TV)
Shinjuku FACE, Tokyo
515 Fans
– Super No Vacancy Full House

1. Nao Komatsu besiegte Sawako Shimono (8:35) via Flying Reverse Cradle.
2. Dynamite Kansai besiegte Hiren (5:24) via Splash Mountain.
3. Aja Kong & Toshie Uematsu besiegten Manami Toyota & Carlos Amano (15:42) via La Magistral von Kong gegen Amano.
4. Mayumi Ozaki & Yumi Oka vs. KAORU & Takako Inoue – Double Countout (14:44).
5. Ran Yu-Yu besiegte AKINO (18:53) via Elbow Smash.
6. OZ Academy Tag Team Title: Chikayo Nagashima & Sonoko Kato (c) vs. Tomoka Nakagawa & Hiroyo Matsumoto – Time Limit Draw (30:00). (1st Defense)

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s