2007

WAVE „December Series – Big Shiwasu East“, 23.12.2007
Delfin Arena Dotonbori, Osaka
207 Fans

1. Heart WAVE: Hanako Kobayashi besiegte Tomoko Morii (6:55) via Fisherman Suplex Hold.
2. Osaka Mix WAVE: Asian Cougar & Cherry besiegten Black Buffalo & Bullfight Sora (15:57) via Reverse Huracanrana von Cherry gegen Sora.
3. Hard WAVE: Aja Kong & Ran Yu-Yu besiegten KAORU & Megumi Yabushita (16:03) via Vertical Drop Brainbuster von Kong gegen Yabushita.
4. Technical WAVE: Dynamite Kansai besiegte Toshie Uematsu (10:41) via Splash Mountain.
5. Afro WAVE: Yumi Oka & Sonoko Kato besiegten GAMI & Kyoko Kimura (22:29) via Dragon Suplex Hold von Kato gegen Kimura.

WAVE „December Series – Big Shiwasu East“, 22.12.2007
Sambo Hall, Kobe
351 Fans

1. Hope WAVE: Yumi Oka besiegte Hanako Kobayashi (9:09) via Bloody EX.
2. Challenge WAVE: GAMI besiegte Tomoko Morii (9:45) via Kentucky Bomb.
3. Comical WAVE: Dynamite Kansai besiegte Bullfight Sora (8:45) via Diving Footstomp.
4. Technical WAVE: Yumi Ohka & Megumi Yabushita besiegten KAORU & Cherry (20:06) via Flying Cross Armbreaker von Yabushita gegen Cherry.
5. Premium WAVE: Aja Kong, Toshie Uematsu & Ran Yu-Yu besiegten GAMI, Kyoko Kimura & Sonoko Kato (18:27) via Diving Elbow Drop von Kong gegen GAMI.

WAVE „December Series – Big Shiwasu East“, 16.12.2007
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo

1. Power WAVE: GAMI besiegte Hiroyo Matsumoto (21:51) via Kentucky Bomb.
2. Submission WAVE: Megumi Yabushita besiegte Bullfight Sora (10:05) via Cross Armbreaker.
3. Technical WAVE: Yasu Urano & Tomoko Nakagawa besiegten Toshie Uematsu & Kyoko Kimura (17:39) via Enzuigiri von Urano gegen Kimura.
4. WAVE of Wave’s: GAMI besiegte Yumi Oka (12:10) via Lariat.
5. Launch WAVE Special Battle Royal: Asuka Oki warf Command Bolshoi & Toshie Uematsu über das Top Rope (18:29). Reihenfolge der Eliminierungen: Misaki Ohata, Misae Genki, Azumi Hyuga, Bullfight Sora, Asian Cougar, Cherry, GAMI, Michael Nakazawa, Tomomitsu Matsunaga, Kyoko Kimura, Hiroyo Matsumoto, Megumi Yabushita, Yumi Oka, Tomoka Nakagawa, Command Bolshoi & Toshie Uematsu.

WAVE „December Series – Big Shiwasu East“, 04.12.2007
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
118 Fans

1. Petite Resurrection WAVE – Special Referee Toshie Uematsu: Ayumi Kurihara vs. Michiko Omukai – Time Limit Draw (3:00).
2. Challenge WAVE: Ran Yu-Yu besiegte Asuka Oki (12:34) via Diving Kneedrop.
3. Resurrection WAVE: Yumi Oka vs. Hiroyo Matsumoto – Time Limit Draw (20:00).
4. Comical WAVE ~ Final Egoist@WAVE: Michiko Omukai, Yuki Miyazaki & Bullfight Sora vs. GAMI, Kyoko Kimura & AKINO – Draw (2:22) via Double Pinfall zwischen Miyazaki & AKINO.
5. Michiko Omukai besiegte GAMI (20:10) via Tiger Suplex Hold.

WAVE „Drift On The Wave“, 25.11.2007
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
110 Fans

1. Challenge WAVE: AKINO besiegte Mio Shirai (10:21) via Diving Body Press.
2. Osaecomi WAVE – 3-Count Only Rules: Tojuki Leon besiegte Tomoko Morii (10:29) via Mad Splash.
3. Abnormal WAVE: Michael Nakazawa & Tomomitsu Matsunaga besiegten GAMI & Kyoko Kimura (17:37) via Michael No More Cry von Nakazawa gegen Kimura.
4. Comical WAVE: Dump Matsumoto & Sasori besiegten GAMI & Bullfight Sora (9:22) via Scorpion Clamp von Sasori gegen Sora.
5. Love WAVE ~ Stop the Uematsu & Ran: Michiko Omukai & Yumi Oka besiegten Toshie Uematsu & Ran Yu-Yu (16:20) via Neck-Hanging Bomb von Oka gegen Uematsu.

WAVE „Drift On The Wave“, 20.11.2007
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
60 Fans

1. Challenge WAVE: Megumi Yabushita besiegte Arisa Nakajima (9:38) via Cross Armbreaker.
2. Technical WAVE: AKINO besiegte Asuka Oki (9:51) via Running Kick.
3. Love WAVE: Michiko Omuaki besiegte Yumi Oka (11:59) via Shining Wizard.
4. Afro WAVE ~ Stop the Uematsu & Ran: Toshie Uematsu & Ran Yu-Yu besiegten GAMI & Kyoko Kimura (18:19) via Elbow Smash von Yu-Yu gegen GAMI.

WAVE „Drift On The Wave“, 13.11.2007
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
74 Fans

1. 2 on 1 Handicap Challenge WAVE: GAMI vs. Asuka Oki & Misaki Ohata – Time Limit Draw (15:00).
2. Head Thrust WAVE: Carlos Amano besiegte Kyoko Kimura (13:11) via Carlos Ghosn.
3. Serious WAVE: Sonoko Kato besiegte Yumi Oka (15:24) via Kowloon’s Gate.
4. Power WAVE ~ Stop the Uematsu & Ran: Toshie Uematsu & Ran Yu-YU besiegten Tsubasa Kuragaki & Hiroyo Matsumoto (22:33) via Elbow von Yu-Yu gegen Matsumoto und Pinfall von Uematsu.

WAVE „Drift On The Wave, 06.11.2007
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
76 Fans

1. Challenge WAVE: Toshie Uematsu & Ran Yu-Yu besiegten Hanako Kobayashi & Io Shirai (13:47) via Diving Kneedrop von Ran gegen Kobayashi.
2. Hope WAVE: Yumi Ohka besiegte Asuka Oki (10:55) via Neck-Hanging Bomb.
3. Power WAVE: Tsubasa Kuragaki besiegte Hiroyo Matsumoto (9:36) via Lariat.
4. Serious WAVE: Tanny Mouse & Yuki Miyazaki besiegten GAMI & Kyoko Kimura (18:11) via Inside Cradle von Miyazaki gegen GAMI.

WAVE „Stem The Wave“, 28.10.2007
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
143 Fans

1. Opening WAVE ~ Yumi Oka Realize: Yumi Oka besiegt Mio Shirai (10:37) via Bloody EX.
2. Submission WAVE ~ Submission Only: Mariko Yoshida besiegt Asuka Oki (8:50) via Spider Twist.
3. Super Challenge WAVE: Manami Toyota besiegt Arisa Nakajima (14:40) via Japanese Ocean Cyclone Suplex Hold.
4. Panic WAVE: Toshie Uematsu & Ran Yu-YU vs. Eiger & Sayuri Okino – Double Countout (19:47).
5. Gamble WAVE: Michiko Omukai & Kyoko Kimura besiegen GAMI & Yuki Miyazaki (16:47) via Big Boot von Kimura gegen GAMI.

WAVE „Stem The Wave“, 23.10.2007
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
78 Fans

1. Opening WAVE: Kyoko Kimura & Cherry besiegten Yumi Oka & Misaki Ohata (14:49) via Big Boot von Kimura gegen Oka.
2. Submission WAVE: Megumi Yabushita besiegte Tojuki Leon (10:40) via Cross Fix.
3. Challenge WAVE: Toshie Uematsu & Ran Yu-Yu besiegten Arisa Nakajima & Asuka Oki (11:51) via Horizontal Cradle Cutback von Uematsu gegen Oki.
4. Love WAVE: Michiko Omukai besiegte GAMI (18:38) via Goo Punch.

WAVE „Stem The Wave“, 16.10.2007
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
53 Fans

1. Opening WAVE ~Yumi Oka Reset~: Yumi Oka besiegte Misaki Ohata (11:06) via Neck Hanging Bomb.
2. Submission WAVE: Megumi Yabushita besiegte Kyoko Kimura (11:07) via Cross Armbreaker.
3. Challenge WAVE: GAMI besiegte Asuka Oki (14:38) via Northern Light Suplex Hold.
4. Panic WAVE: Toshie Uematsu & Ran Yu-Yu besiegten Michiko Omukai & Francoise* (17:43) via High Angle Uematsu von Uematsu gegen Francoise.

WAVE „Ride On The Wave“, 30.09.2007
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
169 Fans

1. Opening WAVE – BATI-BATI Rules: Kyoko Kimura & Manabu Hara besiegten GAMI & Daisuke Ikeda – TKO (14:53) via Sleeper Hold von Kimura gegen GAMI.
2. Diva WAVE: Michiko Omukai besiegte Francoise* (7:00) via Kakato Drop.
3. Road to ACE!? ~ Comical WAVE: Mariko Yoshida besiegte Bullfight Sora (9:44) via Schoolboy.
4. Shibutani to Mexico Match: Shu Shibutani & Misaki Ohata besiegten Cherry & Arisa Nakajima (12:23) via Small Package Hold von Shibutani gegen Cherry.
5. Road to Resurrection: Hiroyo Matsumoto besiegte Yumi Oka (14:05) via Back Elbow.

WAVE „Ride On The Wave, 25.09.2007
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
49 Fans

1. Opening WAVE: Michiko Omukai besiegte Kyoko Kimura (8:20) via Right Hook.
2. Lucha WAVE: KAORU & Shu Shibutani besiegten Command Bolshoi & Dark Mask Bolshoi (GAMI) (19:20) via Valkyrie Splash von KAORU gegen Dark Mask.
3. Comical WAVE: Obacchi Iizuka besiegte Bullfight Sora (13:45) via Obacchi Drop.
4. Road to Resurrection: Ran Yu-Yu besiegte Yumi Oka (26:27) via Elbow Smash.

WAVE „Osaka Rhapsody“, 23.09.2007
Delfin Arena Dotonbori, Osaka
302 Fans

1. Opening WAVE: Keito besiegte Tomoka Nakagawa (9:54) via Right High Kick.
2. Panic WAVE: Toshie Uematsu & Ran Yu-Yu vs. Eiger & Sayuri Okino – Doube Countout (20:50).
3. Road to Resurrection: Azumi Hyuga besiegte Yumi Oka (14:26) via Michinoku Driver II.
4. Premium WAVE: Dynamite Kansai, GAMI & Command Bolshoi besiegten Devil Masami, KAORU & Michiko Omukai (18:42) via Pinfall von GAMI gegen Omukai.
5. 14 Woman Battle Royal, Daily Sports Journal Cup ~ Special Battle WAVE: Yumi Oka besiegt GAMI (16:27). Reihenfolge der Eliminierungen: Azumi Hyuga, Eiger, Sayuri Okino, Dynamite Kansai, Michiko Omukai, Devil Masami, KAORU, Tomoko Morii, Toshie Uematsu, Ran Yu-Yu, Keito, Command Bolshoi, GAMI.

WAVE „Ride On The Wave“, 18.09.2007
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
59 Fans

1. Opening WAVE ~ 3-Way Match: GAMI besiegte Ran Yu-Yu & Kyoko Kimura (13:03) via Pinfall gegen Kimura.
2. Road to ACE!? ~ Comical WAVE: Bullfight Sora besiegte Lingerie Muto (8:51) via Jackknife Hold.
3. Lucha WAVE: AKINO & Tojuki Leon besiegten KAORU & Shu Shibutani (18:07) via Leon Stone von Leon gegen Shibutani.
4. Road to Resurrection: Toshie Uematsu besiegte Yumi Oka (9:35) via Pinfall.

WAVE „Ride On The Wave“, 11.09.2007
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
86 Fans

1. Opening WAVE: KAORU besiegte Kyoko Kimura (19:07) via Moonsault Press.
2. Lucha WAVE: AKINO besiegte Shu Shibutani (16:38) via Akian-Backbreaker.
3. Road to ACE!? ~ Comical WAVE: Toshie Uematsu & Ran Yu-Yu besiegten GAMI & Bullfight Sora (14:41) via Pinfall von Uematsu gegen Sora.
4. Road to Resurrection: Nanae Takahashi besiegte Yumi Oka (21:24) via Backdrop Suplex.

WAVE „Ride On The Wave“, 03.09.2007
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
55 Fans

1. Opening WAVE: Kyoko Kimura besiegte Cherry (13:10) via Kimura Lock.
2. Lucha WAVE: KAORU & GAMI besiegten Tsubasa Kurigaki & Shu Shibutani (19:15) via Murcielago von GAMI gegen Shibutani.
3. Challenge WAVE: Toshie Uematsu & Ran Yu-Yu besiegten Tomoka Nakagawa & Arisa Nakajima (16:29) via Elbow Smash von Ran gegen Nakajima.
4. Resurrection WAVE: Misae Genki besiegte Yumi Oka (16:21) via G-Driver.

WAVE „~Sail A Way~“ 26.08.2007
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
425 Fans
– Super No Vacancy Full House

1. Opening WAVE: GAMI besiegte Kyoko Kimura (14:58) via Submission.
2. Rookie WAVE: Mio Shirai & Io Shirai vs. Misaki Ohata & Hiroyo Matsumoto – Time Limit Draw (15:00).
3. Comical WAVE: GAMI & Command Bolshoi besiegten Tanny Mouse & Yuki Miyazaki (14:28) via Backslide von GAMI gegen Miyazaki.
4. Challenge WAVE: KAORU besiegte Shu Shibutani (13:01) via Valkyrie Splash.
5. Resurrection WAVE: Toshie Uematsu & Ran Yu-Yu besiegten Michiko Omukai & Yumi Oka (20:48) via Elbow Smash von Ran gegen Oka.

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s