2010

WAVE, 19.12.2010
Move On Minami Arena, Osaka
272 Fans – Super No Vacancy Full House

1. OSAKA Challenge WAVE: GAMI besiegte Shimono Sawako (12:54) via Kentucky Bomb.
2. OSAKA Challenge WAVE: Toshie Uematsu & Ran YuYu besiegten Ryo Mizunami & Kagetsu (14:41) via Diving Kneedrop von Ran gegen Kagetsu.
3. Comical WAVE: Ayako Hamada besiegte Sakura Hirota (0:24) via Kneedrop.
3a. Comical WAVE: Ayako Hamada besiegte Sakura Hirota (9:50) via Pinfall.
4. OSAKA Scramble WAVE: Misaki Ohata & Moeka Haruhi besiegten Yumi Oka & Bambi (15:03) via Hanamaru Dokkan von Ohata gegen Bambi.
5. OSAKA Scramble WAVE ~ Shirai Sisters Return Match: Kana, Mio Shirai & Io Shirai besiegten GAMI, Cherry & Tomoka Nakagawa (16:38) via Mexican Roll von Io gegen GAMI.

WAVE, 05.12.2010
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
308 Fans – Super No Vacancy Full House

1. Challenge WAVE: Policewo~man besiegte Shimono Sawako (9:27) via Moonsault Press.
2. Regular WAVE: Kana & Cherry besiegten Toshie Uematsu & Moeka Haruhi (10:57) via Spring Night Love von Cherry gegen Haruhi.
3. Comical WAVE: Ayumi Kurihara besiegte Sakura Hirota (10:38) via Uranage.
4. NWA Women’s Pacific Title & NEO Singles Title: Yoshiko Tamura (c) besiegte Yumi Oka (22:05) via Mount Cook (9th defense).
5. JWP Openweight Title: Kaori Yoneyama (c) besiegte GAMI (21:59) via Yone-ZOU (7th Defense).

WAVE „Launch Wave“, 05.12.2010
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
182 Fans

1. Memorial WAVE: NOSAWA Rongai besiegte Yuki Miyazaki (15:19) via Super-High School Class La Magistral.
2. Year-End Super Gorgeous Royal Rumble: Toshie Uematsu warf GAMI über das Top Rope (28:47). Reihenfolge der Eliminierungen: Bolshoi Hirota, Kaori Yoneyama, Command Bolshoi, Policewo~man, Kana Hirota, Aya Yuki, Mika Iida, Yuki Miyazaki, Yoshiko Tamura, Kana, Yumi Oka, Cherry , Moeka Haruhi, Shimono Sawako, Ayumi Kurihara, Aja Hirota, Tanny Mouse & GAMI.

WAVE „Weekday Wave Vol. 31“, 16.11.2010
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
138 Fans

1. Autumn Young WAVE: Kana & Misaki Ohata besiegten Cherry & Shimono Sawako (15:36) via Fairy Lock von Ohata gegen Sawako.
2. Rival WAVE: Ayumi Kurihara besiegte Tomoka Nakagawa (10:42) via Uranage.
3. Rival WAVE: Ryo Mizunami besiegte Sakura Hirota (10:37) via Diving Guillotine Drop.
4. Comical WAVE: Yumi Oka & Bambi besiegten Toshie Uematsu & Moeka Haruhi (15:06) via Standing Shining Wizard von Bambi gegen Haruhi.
5. Memorial WAVE: GAMI besiegte Yuki Miyazaki (20:00) via Adios Amiga.

WAVE „Akita University Festival 2010 – Strongest Woman Tradition“, 24.10.2010
Akita University Gymnasium Big Hall, Akita
521 Fans – No Vacancy

0. Offer Match: Kenou , Kesen Numajiro & Rui Hyugaji besiegten Fujita „Jr.“ Hayato , Taro Nohashi & Maguro Ooma (11:37) nach einer Moonsault Press von Hyugaji gegen Ooma.
1. AKITA Young Power WAVE: Hiroyo Matsumoto besiegte Shimono Sawako (11:01) via Tokaido Drop.
2. AKITA Young WAVE: Aya Yuki besiegte Hanako Kobayashi (9:09) via Corner Diving Elbow.
3. TOHOKU Diva WAVE: Yumi Oka & Bambi besiegten Ayako Sato & Misaki Ohata (20:55) via Tiger Suplex Hold von Oka gegen Ohata.
4. AKITA Idol WAVE: Kana besiegte Moeka Haruhi (10:30) via German Suplex Hold.
5. AKITA Premium WAVE: GAMI, Yuki Miyazaki & Ayumi Kurihara besiegten Toshie Uematsu, Ran YuYu & Tomoka Nakagawa (19:24) via Adios Amiga von GAMI gegen Uematsu.

WAVE „Haruhi & Shibu ~Happy Birthday Wave“, 12.10.2010
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
151 Fans

1. HAPPY BIRTHDAY WAVE: Toshie Uematsu & Ran YuYu besiegten Misaki Ohata & Moeka Haruhi (15:07) via Dragon Suplex Hold von Ran gegen Haruhi.
2. Bk WAVE: Cherry vs. Kana – Time Limit Draw (15:00).
3. Young Power WAVE: Tomoka Nakagawa & Hiroyo Matsumoto besiegten Ryo Mizunami & Shimono Sawako (10:23) als Nakagawa Mizunami via JJ Flip 21 pinnte.
4. THREE-GAMEs WAVE: Yoshiko Tamura, Tanny Mouse & Yuki Miyazaki besiegten GAMI, Yumi Oka & Moeka Haruhi (26:57).
– Oka besiegte Tamura (19:49) via Tiger Suplex Hold.
– Miyazaki besiegte GAMI (24:03) via Gedo Clutch.
– Mouse besiegte GAMI (26:57) via Mission Possible.

WAVE „Virgin“, 03.10.2010 (Samurai! TV)
Korakuen Hall, Tokyo
1,224 Fans

1. Osaka Bati Bati WAVE: Kana besiegte Policewo~man (6:40) via Wakigatame.
2. Destiny WAVE: Manami Toyota & Mima Shimoda besiegten Reika & Bachiko (9:57) nach der Japanese Ocean Queen Bee Bomb von Toyota gegen Bachiko.
3. NEXT Challenge WAVE: Tsubasa Kuragaki besiegte Ryo Mizunami (5:17) via Lariat.
4. NEXT Challenge WAVE: Kayako Haruyama besiegte Misaki Ohata (8:24) via Keene Hammer.
5. Comical WAVE – Slow-Motion Fast and Furious Comical Death Match: Kikutaro & Sakura Hirota vs. Toshie Uematsu & Ran YuYu – Double Countout (9:12).
6. SUPER DREAM WAVE: Abdullah The Butcher & GAMI besiegten NOSAWA Rongai & Aja Kong (7:33) via Dokushin Elbow Drop von Abdullah gegen Kong.
7. Idol Grudge WAVE: Hiren besiegte Moeka Haruhi (9:02) via Ankle Hold.
8. Future WAVE: Yumi Oka, Ayumi Kurihara & Shimono Sawako vs. Ayako Hamada, Yoshiko Tamura & Meiko Satomura – Time Limit Draw (30:00).

WAVE „Weekday Wave Vol. 30“, 16.09.2010
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
130 Fans

1. Challenge WAVE: Toshie Uematsu besiegte Shimono Sawako (12:08) via Backflip Cutback.
2. Power WAVE: Kayoko Haruyama & Tsubasa Kuragaki besiegten Reika & Bachiko (10:41) als Haruyama Reika via Super Guillotine von Kuragaki pinnte.
3. Panic WAVE: GAMI besiegte Dump Matsumoto – DQ (9:28).
4. Future WAVE: Yumi Oka, Moeka Haruhi & Hiren besiegten Kana, Cherry & Ryo Mizunami (18:27) via Tiger Suplex Hold von Oka gegen Cherry.

WAVE „Osaka Rhapsody Vol. 10“, 05.09.2010
Move On Minami Arena, Osaka
278 Fans – Super No Vacancy

1. OSAKA Young WAVE: Aya Yuki besiegte Shimono Sawako (7:41) via Diving Elbow.
2. Change Ring WAVE: Ran YuYu & Moeka Haruhi besiegten Toshie Uematsu & Misaki Ohata (12:21) via Elbow Smash von Haruhi gegen Uematsu.
3. OSAKA Comical WAVE: Policewo~man besiegte Sakura Hirota (12:48) via La Magistral.
4. X-LAW Women’s Title: A☆YU☆MI (c) besiegte Sakura Candle (13:38) via A☆YU☆dora (2nd Defense).
5. OSAKA Scramble WAVE: Yoshiko Tamura, Asami Kawasaki & Kagetsu besiegten GAMI, Kana & Ryo Mizunami (25:57) via Parka von Tamura gegen GAMI.

WAVE „WAVE 3rd Anniversary ~ Sail A Way 4“, 29.08.2010
Shinjuku FACE, Tokyo
404 Fans – No Vacancy

1. Idol WAVE: Cherry & Moeka Haruhi besiegten Aya Yuki & Shimono Sawako (12:47) via CHAKA x2 von Haruhi gegen Sawako.
2. Exhibition WAVE: Toshie Uematsu & Ran YuYu vs. Reika & Bachiko – Time Limit Draw (5:00).
3. Young WAVE ~ Shirai Sisters Mexican Farewell Match: Ryo Mizunami & Misaki Ohata besiegten Mio Shirai & Io Shirai (11:14) als Misaki Io pinnte.
4. Revolution WAVE ~ Kyoko Kimura Return Match: Tomoka Nakagawa besiegte Kyoko Kimura (9:47) via Strong Arm.
5. Comical WAVE: Kana besiegte Sakura Hirota (14:59) via Russian Hook.
6. Resurrection WAVE: Meiko Satomura besiegte Yumi Oka – Referee Stop (14:39) via Doujime Sleeper.
7. Challenge WAVE: Aja Kong besiegte GAMI (22:13) via Uranage.

WAVE „Summer Festival 2010 ~Water~“, 11.08.2010
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
160 Fans – No Vacancy

1. Catch the WAVE, Semi Final: Ayumi Kurihara besiegte Ryo Mizunami (5:04) via Pinfall.
2. Catch the WAVE, Semi Final: GAMI besiegte Yumi Oka (9:53) via Dragon Suplex Hold.
3. Rookie WAVE: Shimono Sawako besiegte Moon Mizuki (8:06) via Backflip.
4. Comical Survival WAVE – Costume Change Battle Royal: Toshie Uematsu besiegte Cherry via Gedo Clutch (17:17). Reihenfolge der Eliminierungen: Moeka Haruhi, Sakura Hirota, Kana, Mio Shirai, Io Shirai, Misaki Ohata & Cherry.
5. Catch the WAVE, Final: GAMI besiegte Ayumi Kurihara (16:29) via Adios Amiga.

WAVE „Summer Festival 2010 ~Fire~“, 10.08.2010
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
134 Fans

1. Catch the WAVE – Rival Block: Cherry [5] besiegte Asami Kawasaki [4] (6:15) via Spring Night Love.
2. Catch the WAVE – Visual Technical Block: Toshie Uematsu [4] vs. Mio Shirai [2] – Double Countout (10:37).
3. Catch the WAVE – Rival Block: Ayumi Kurihara [6] besiegte Moeka Haruhi [1] (11:58) via Uranage.
4. Catch the WAVE – Young Block Finalist Decision Match: Ryo Mizunami besiegte Io Shirai & Misaki Ohata
Shirai besiegtee Ohata via Cradle Cutback (10:41).
– Mizunami besiegte Shirai (10:46) via Running Guillotine.
5. Catch the WAVE – Visual Technical Block 3rd Place: GAMI besiegte Toshie Uematsu (1:22) via Par.
6. Catch the WAVE – Visual Technical Block Finalist Decision Match: Yumi Oka besiegte Kana (8:24) via Tiger Suplex Hold.
7. Catch the WAVE Loser Battle Royal – Survival WAVE: GAMI warf Kana über das Top Rope (8:15).
Reihenfolge der Eliminierungen:
– Asami Kawasaki (3:19)
– Io Shirai (5:19)
– Misaki Ohata (5:20)
– Cherry (8:10)
– Kana (8:15)

WAVE „Extra 6 in Funabashi“, 31.07.2010
Mitsui Garden Hotel Funabashi Lala Port, Chiba
152 Fans

1. Catch the WAVE, Young Block: Ryo Mizunami [6] besiegte Shimono Sawako [2] (8:53) via Diving Guillotine Drop.
2. FUNABASHI Young WAVE: Shu Shibutani & Misaki Ohata besiegten Hiroyo Matsumoto & Moeka Haruhi (13:21) via Hanamaru Dokkan von Ohata gegen Haruhi.
3. Catch the WAVE, Rival Block: Ayumi Kurihara [4] besiegte Cherry [3] (9:06) via Small Package Hold.
4. Catch the WAVE, Visual Technical Block: Toshie Uematsu [3] besiegte Kana [5] (14:49) via Horizontal Cradle.
5. FUNABASHI Premium WAVE: Aja Kong, KAORU & Tomoka Nakagawa besiegten GAMI, Tsubasa Kuragaki & Yumi Oka (15:53) via Diving Elbow Drop von Kong gegen GAMI.

WAVE „Sunday Wave Vol. 6“, 25.07.2010
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
176 Fans – No Vacancy

1. Catch the WAVE, Young Block: Misaki Ohata [6] vs. Io Shirai [6] – Time Limit Draw (20:00).
2. Young WAVE: Shu Shibutani & Moeka Haruhi besiegten Kana & Shimono Sawako (14:47) via Clift von Haruhi gegen Sawako.
3. Comical WAVE: Ran YuYu besiegte Sakura Hirota (6:31) via Elbow.
4. Catch the WAVE, Rival Block: Ayumi Kurihara [2] besiegte Asami Kawasaki [4] (11:01) via Uranage.
5. Catch The WAVE, Visual Technical Block: GAMI [4] vs. Yumi Oka [5] – Time Limit Draw (20:00).

WAVE „Weekday Wave Vol. 29“, 13.07.2010
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
151 Fans

0. Catch the WAVE, Young Block: Io Shirai [5] besiegte Senri Kuroki [0] via Forfeit.
1. Catch the WAVE, Rival Block: Moeka Haruhi [1] vs. Cherry [3] – Time Limit Draw (20:00).
2. Catch the WAVE, Visual Technical Block: Yumi Oka [4] besiegte Mio Shirai [1] (8:54) via Neck-Hanging Facebuster.
3. Catch The WAVE, Visual Technical Block: GAMI [3] vs. Toshie Uematsu [1] – Time Limit Draw (20:00).
4. Comical WAVE: Io Shirai besiegte Sakura Hirota (9:23) via Io de Janeiro.
5. Ayumi Kurihara HAPPY BIRTHDAY WAVE: AKINO & Shu Shibutani besiegten Ayumi Kurihara & Misaki Ohata (14:40) via Low-Altitude High Kick von AKINO.
6. Exhibition Match: Ayumi Kurihara vs. AKINO – Time Limit Draw (5:00).

WAVE „Young OH! OH! 6“, 04.07.2010
Kinema Club, Tokyo
214 Fans – No Vacancy

1. Young vs. NO Young: Cherry , Tomoka Nakagawa & Io Shirai besiegten GAMI, Toshie Uematsu & Yumi Oka (13:43) via Fantasy Illusion von Cherry gegen GAMI.
2. Catch the WAVE, Visual Technical Block: Kana [5] besiegte Mio Shirai [1] (9:22) via Chickenwing Facelock.
3. Comical WAVE: Sakura Hirota besiegte Shimono Sawako (9:58) via Pinfall.
4. TLW World Young Women’s Tag Team Titles: Bambi & Basara besiegten Misaki Ohata & Moeka Haruhi (c) (13:36) via German Suplex Hold von Basara gegen Haruhi ==> TITELWECHSEL!!!
5. Catch the WAVE, Rival Block: Asami Kawasaki [4] besiegte Shu Shibutani [4] (12:26) via Heel Drop.

WAVE „Osaka Rhapsody Vol. 9 ~Virgin/Zero~“, 27.06.2010
Matsushita IMP Hall, Osaka
512 Fans – No Vacancy

1. Catch the WAVE, Young Block: Misaki Ohata [5] vs. Ryo Mizunami [4] – Time Limit Draw (20:00).
2. Comical WAVE: Kanjuro Matsuyama & Cherry besiegten Kuishinbo Kamen & Sakura Hirota (13:21) via Jindaiko von Matsuyama gegen Hirota.
3. Young WAVE: Tomoka Nakagawa & Moeka Haruhi vs. Mio Shirai & Io Shirai – Time Limit Draw (10:00).
4. Challenge WAVE: Carlos Amano, Chikayo Nagashima & Sonoko Katobesiegten Kana, Ayumi Kurihara & Shu Shibutani (13:59) via Crown’s Gate von Kato gegen Shibutani.
5. Super Challenge WAVE: Tigers Mask & Black Buffalo besiegten Toshie Uematsu & Ran YuYu (8:20) via Backdrop Suplex von Buffalo gegen Uematsu.
6. Resurrection WAVE ~Target~: Aja Kong besiegte Yumi Oka (15:25) via Backfist.
7. Premium WAVE ~Daijo vs. Senjo~: Meiko Satomura & Kagetsu besiegten GAMI & Shimono Sawako (23:03) via Scorpion Rising von Kagetsu gegen GAMI.

WAVE „Sunday Wave Vol. 5“, 20.06.2010
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
180 Fans

1. Catch the WAVE, Young Block: Misaki Ohata [4] besiegte Shimono Sawako [0] (6:18) via Fairy Lock.
2. Catch the WAVE, Rival Block: Asami Kawasaki [2] besiegte Moeka Haruhi [0] (6:37) via High Kick.
3. Catch the WAVE, Visual Technical Block: GAMI [3] vs. Kana [3] – Time Limit Draw (20:00).
4. Comical WAVE: Senri Kuroki besiegte Sakura Hirota (7:05) via Modified Crotch Tear.
5. Catch the WAVE, Young Block: Ryo Mizunami [3] vs. Io Shirai [3] – Time Limit Draw (20:00).
6. Catch the WAVE, Visual Technical Block: Yumi Oka [2] besiegte Toshie Uematsu [0] (9:09) via Tiger Suplex Hold.
7. Catch the WAVE, Rival Block: Shu Shibutani [4] besiegte Ayumi Kurihara [0] (11:56) via Huracánrana.

WAVE „Weekday Wave Vol. 28“, 09.06.2010
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
81 Fans

1. Catch the WAVE, Young Block: Ryo Mizunami [2] besiegte Senri Kuroki [0] (7:11) via Common Fig.
2. Catch the WAVE, Rival Block: Cherry [2] besiegte Shu Shibutani [2] (3:07) via Fantasy Illusion.
3. Catch the WAVE, Visual Technical Block: GAMI [1] vs. Mio Shirai [1] – Time Limit Draw (20:00).
4. Diva & Idol WAVE: Yumi Oka & Bambi besiegten Moeka Haruhi & Misaki Ohata (14:08) via Standing Shining Wizard von Bambi gegen Haruhi.

WAVE „Sunday Wave Vol. 4“, 30.05.2010
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
326 Fans – Super No Vacancy Full House

1. Catch the WAVE, Young Block: Io Shirai [2] besiegte Shimono Sawako [0] (8:41) via Moonsault Press.
2. Catch the WAVE, Rival Block: Shu Shibutani [2] besiegte Moeka Haruhi [0] (13:07) via Diving Senton.
3. Catch the WAVE, Visual Technical Block: Kana [2] besiegte Yumi Oka [0] (3:36) via Ankle Hold.
4. Comical WAVE: Cherry & Misaki Ohata besiegten Sakura Hirota & Ryo Mizunami (12:35) via Spring Night Love von Cherry gegen Hirota.
5. Bullfight Sora Retirement Series:
Final Rival WAVE: Kyoko Kimura besiegte Bullfight Sora (7:21) via Big Boot.
Final Native of Hokkaido WAVE: Tomoka Nakagawa besiegte Bullfight Sora (7:20) via Strong Arm.
Final Technical WAVE: Toshie Uematsu besiegte Bullfight Sora (5:06) via Dragon Suplex Hold.
Final Challenge WAVE: AKINO besiegte Bullfight Sora (6:30) via Frankensteiner.
Final Comical WAVE – Slow Motion Lumberjack Punishment +α Comical Death Match: Bullfight Sora besiegte GAMI (16:32) via Small Package Hold.

WAVE „Weekday Wave Vol. 27“, 19.05.2010
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
145 Fans

1. Catch The WAVE Skirmish: Yumi Oka & Kana besiegten GAMI & Io Shirai (16:28) als Oka GAMI via versehentlichen Swan Dive Big Boot von Shirai pinnte.
2. Idol WAVE: Moeka Haruhi besiegte Senri Kuroki (11:19) via Diving Ojousama Drop.
3. Challenge WAVE: Toshie Uematsu besiegte Mio Shirai (12:41) via Dragon Suplex Hold.
4. THREE-GAMEs WAVE – Comical WAVE Bullfight Sora Retirement Road: Bullfight Sora, Leon & Ayumi Kurihara besiegten Shu Shibutani, Cherry & Misaki Ohata (24:43).
– Shibutani besiegtee Sora (4:30) via Diving Senton.
– Sora besiegtee Cherry (15:13) via Huracanrana Cutback.
– Kurihara besiegtee Shibutani (24:43) via Schoolboy.
5. Bonus Track: Ayumi Kurihara besiegte Bullfight Sora (4:58) via Uranage.

WAVE „Weekday Wave Vol. 26“, 11.05.2010
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
132 Fans

1. Catch The WAVE Skirmish: Ryo Mizunami & Moeka Haruhi besiegten Ayumi Kurihara & Misaki Ohata (13:29) via Uranage von Haruhi gegen Kurihara.
2. Challenge WAVE: Toshie Uematsu besiegte Io Shirai (11:05) via Solarina.
3. Comical WAVE – Slow Motion Rules: GAMI & Bullfight Sora besiegten Aja Kong & Sakura Hirota (18:05) via Milky Way von Sora gegen Hirota.
4. Catch The WAVE Skirmish: Shu Shibutani & Cherry besiegten Yumi Oka & Asami Kawasaki (17:04) via Diving Senton von Shibutani gegen Kawasaki.

WAVE/LLPW/Ito Dojo „Battle Fusion“, 04.05.2010
Shinjuku FACE, Tokyo
480 Fans – Super No Vacancy

1. Shu Shibutani besiegte Tomoko Morii (7:18) via Modified Pinfall.
2. 3-Way Match: Sakura Hirota besiegte Eiger & Aki Kanbayashi (7:30) via Pinfall gegen Eiger nach einer versehentlichen Poison Mist von Sayuri Okino.
3. Shinobu Kandori & Yumiko Hotta besiegten GAMI & Bullfight Sora (10:50) via Cross Armbreaker von Kandori gegen Sora.
4. Kaoru Ito vs. Toshie Uematsu – Time Limit Draw (15:00).
5. Takako Inoue besiegte Moeka Haruhi (14:57) via Beauty Fist.
6. Yumi Oka, Ayako Sato & Hanako Kobayashi besiegten Noriyo Tateno, Harley Saito & Mima Shimoda (15:19) als Kobayashi Tateno via versehentlichen Heel Drop von Shimoda pinnte.

WAVE „Weekday Wave Vol. 25“, 20.04.2010
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
117 Fans

1. Rival WAVE: Misaki Ohata & Io Shirai vs. Ryo Mizunami & Mio Shirai – Time Limit Draw (15:00).
2. Rival WAVE: Tomoka Nakagawa besiegte Moeka Haruhi (12:30) via Strong Arm.
3. THREE-GAMEs WAVE: HIROKA, Bullfight Sora & Sakura Hirota besiegten GAMI, Toshie Uematsu & Yumi Oka (16:53).
– HIROKA besiegtee GAMI (6:44) via Clutch.
– GAMI besiegtee HIROKA (7:24) via Huracánrana Cutback.
– HIROKA besiegtee Oka (16:53) via Muerte de Christ.
4. Rival WAVE: Kana besiegte Shu Shibutani (18:16) via Russian Pinfall.

WAVE „Yumi Oka Happy Birthday Wave 2.0 ~Sakurasaku 3.1~, 04.04.2010
Kinema Club, Tokyo
151 Fans

1. Comical WAVE: Bullfight Sora & Sakura Hirota besiegten Mio Shirai & Io Shirai (1:27) als Hirota Io via versehentlichen High Kick von Mio pinnte.
2. Memorial WAVE – 10th Anniversary: GAMI vs. Leon – Time Limit Draw (15:00).
2a. Memorial WAVE – 10th Anniversary: Leon besiegte GAMI (1:27) via Captured Buster.
3. Uematsu WAVE: Toshie Uematsu & KAZUKI besiegten Jaguar Yokota & Cherry (14:02) via Solarina von Uematsu gegen Cherry.
4. TLW World Young Women’s Tag Team Titles – Young WAVE: Misaki Ohata & Moeka Haruhi (c) besiegten Ryo Mizunami & Kagetsu (18:46) via Hanamaru Dokkan von Ohata gegen Kagetsu (1st Defense).
5. HAPPY BIRTHDAY WAVE ~Meet again~: Yumi Oka besiegte Asami Kawasaki (14:03) via Neck-Hanging Bomb.

WAVE „Yokohama Wave ~ Stoic II“, 02.04.2010
Nigiwaiza, Yokohama
111 Fans

1. Yokohama Stoic WAVE: Tanny Mouse besiegte Moeka Haruhi (8:12) via European Clutch.
2. Yokohama Stoic WAVE: Yuki Miyazaki besiegte Shimono Sawako (5:16) via Young Lion Hold.
3. Yokohama Stoic WAVE: GAMI vs. Yoshiko Tamura – Time Limit Draw (10:00).
4. Yokohama Stoic WAVE: Yumi Oka besiegte Aya Yuki (7:22) via Neck-Hanging Bomb.
5. Yokohama Special Stoic: HIROKA besiegte Bullfight Sora (12:22) via Schoolboy.
6. Yokohama Special Scramble Match: Yoshiko Tamura, Aya Yuki, Moeka Haruhi & Shimono Sawako besiegten Tanny Mouse, Yuki Miyazaki, GAMI & Yumi Oka (17:08) via Parka von Tamura gegen GAMI.

WAVE „Weekday Wave Vol. 24“, 24.03.2010
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
112 Fans

1. Young WAVE: Cherry & Kana besiegten Mio Shirai & Io Shirai (12:12) via Russian Hook von Kana gegen Mio.
2. Comical WAVE: Bullfight Sora & Sakura Hirota besiegten Misaki Ohata & Moeka Haruhi (11:07) via Inside Cradle von Sora gegen Ohata.
3. Challenge WAVE: Yumi Oka besiegte Shimono Sawako (12:27) via Neck-Hanging Bomb.
4. HAPPY BIRTHDAY WAVE – Lumberjack Punishment Comical Death Match: Toshie Uematsu & Ran YuYu besiegten GAMI & Ryo Mizunami (23:42) via Elbow Smash von Ran gegen GAMI.

WAVE „Osaka Rhapsody Vol. 8“, 20.03.2010
World Hall, Osaka
204 Fans – Super No Vacancy

1. OSAKA Young WAVE: Moeka Haruhi vs. Kagetsu – Time Limit Draw (15:00).
2. OSAKA Rival WAVE: Kana & Cherry besiegten Bullfight Sora & Shu Shibutani (16:19) via Backfist von Kana gegen Sora.
3. OSAKA Challenge WAVE: Mima Shimoda & Yumi Oka besiegten Hiroyo Matsumoto & Misaki Ohata (14:59) via Tiger Suplex Hold von Okha gegen Ohata.
4. OSAKA Comical WAVE – WA Title, Decision Match: Yumiko Hotta besiegte Sakura Hirota (7:54) via Pyramid Driver ==> TITELWECHSEL!!!
5. OSAKA THREE-GAMEs WAVE: Toshie Uematsu, Ran YuYu & Ryo Mizunami besiegten GAMI, Mio Shirai & Io Shirai (20:17).
– Ran besiegte Io (1:35) via Elbow Smash.
– GAMI besiegte Mizunami (13:53) via Adios Amiga.
– Uematsu besiegte Mio (20:17) via Dragon Suplex Hold.

WAVE „Weekday Wave Vol. 23“, 09.03.2010
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
180 Fans

1. Young WAVE: Ryo Mizunami besiegte Moeka Haruhi (6:30) via Shoulder Hold.
2. Comical WAVE: Bullfight Sora & Sakura Hirota besiegten Kana & Cherry (10:09) via Small Package Hold von Sora gegen Cherry.
3. Open Class Challenge League: Yumi Oka [2] besiegte Leon [4] (20:21) via Big Boot.
4. THREE-GAMEs WAVE: Fuka, Shu Shibutani & Misaki Ohata besiegten GAMI, Mio Shirai & Io Shirai (25:09).
– Shibutani besiegte Io (9:52) via Diving Senton.
– Io besiegte Shibutani (11:04) via Io de Janiero.
– Fuka besiegte GAMI (25:09) via Doll F.
4a. Special Match: Shu Shibutani vs. Fuka – Time Limit Draw (5:00).

WAVE „Weekday Wave Vol. 22“, 24.02.2010
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
150 Fans

1. Murasaki WAVE – Handicap Match: Mio Shirai & Io Shirai besiegten GAMI als Mio GAMI pinnte.
2. Comical WAVE: Yumi Oka & Ryo Mizunami besiegten Bullfight Sora & Sakura Hirota (11:57) via Small Package Hold von Oka gegen Sora.
3. Technical WAVE: Toshie Uematsu vs. Kana – Time Limit Draw (15:00).
4. THREE-GAMEs WAVE: Shu Shibutani, Cherry & Ayumi Kurihara besiegten Tomoka Nakagawa, Misaki Ohata & Moeka Haruhi (19:23).
– Haruhi besiegte Shibutani (3:38) via Astro Scissors.
– Kurihara besiegte Ohata (11:22) via Jumping Double Attack.
– Shibutani besiegte (19:23) via Diving Senton.
5. Decision WAVE: Yumi Oka besiegte Mayumi Ozaki (10:37) via Stun Gun -> Neck-Hanging Bomb.

WAVE „Pro-Wrestling Wave 100th Show“, 13.02.2010
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
124 Fans

1. Garter Match Tournament, Semi Final: Moeka Haruhi besiegte Shu Shibutani (4:50).
2. Garter Match Tournament, Semi Final: Cherry besiegte Toshie Uematsu (4:54).
3. Garter Match Tournament, Final: Moeka Haruhi besiegte Cherry (6:35).
4. 100th WAVE: Yumi Ohka & Kana besiegten Shu Shibutani & Hiroyo Matsumoto (13:57) via Tiger Suplex Hold von Ohka gegen Shibutani.
5. Challenge WAVE: GENTARO besiegte Toshie Uematsu (16:58) via Dragon Suplex Counter.
6. Comical WAVE: Ryo Mizunami besiegte Sakura Hirota (9:00) via Small Package Hold.
6a. Comical WAVE: Ryo Mizunami besiegte Bullfight Sora (9:30) via Small Package Hold.
7. THREE-GAMEs WAVE: Yuki Miyazaki, Misaki Ohata & Moeka Haruhi besiegten GAMI, Mio Shirai & Io Shirai (28:45).
– GAMI besiegte Ohata (13:17) via Adios Amiga.
– Miyazaki besiegte Shirai (17:58) via Moonsault Press.
– Ohata besiegte GAMI (28:45 via Sakauchi.

WAVE „Weekday Wave Vol. 21“, 02.02.2010
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
127 Fans

1. Comical WAVE – 3-Way Match: Toshie Uematsu besiegte Bullfight Sora & Sakura Hirota (11:52) via Double Pinfall.
2. Rival WAVE: Cherry besiegte Shu Shibutani (14:08) via Fantasy Illusion.
3. Birthday WAVE: Yuki Miyazaki besiegte Moeka Haruhi (12:38) via Tiger Suplex Hold.
4. THREE-GAMEs WAVE: Yumi Oka, Kana & Misaki Ohata besiegten GAMI, Mio Shirai & Io Shirai (18:36).
– Oka besiegte GAMI (16:04) via Small Package Hold.
– Oka besiegte GAMI (18:36) via Tiger Suplex Hold.

WAVE „Pro-Wrestling Wave Extra 5 in Nagoya, 31.01.2010
Club Diamond Hall, Nagoya
277 Fans

1. Nagoya Young WAVE: Moeka Haruhi & Misaki Ohata besiegten Mio Shirai & HARU (12:25) via Princess Clutch von Haruhi gegen HARU.
2. Nagoya MIX WAVE: Abdullah Kobayashi & GAMI besiegten Shigehiro Irie & Cherry (13:16) via Erakanrana Counter von GAMI gegen Cherry.
3. NagoyaFUTURE WAVE: Ayumi Kurihara besiegte Io Shirai (8:51) via Uranage.
4. Nagoya Challenge WAVE: Manami Toyota besiegte Shu Shibutani (13:50) via Japanese Ocean Cyclone Suplex Hold.
5. Nagoya Premium WAVE – Three Game Match: Toshie Uematsu, Sonoko Kato & Sakura Hirota besiegten GAMI, Yumi Oka & Bullfight Sora (21:31).
– Oka besiegte Hirota (13:27) via Tiger Suplex Hold.
– Kato besiegte GAMI (17:01) via Dragon Suplex Hold.
– Hirota besiegte Sora (21:31) via Milk Attack.

WAVE „Weekday Wave Vol. 20“, 20.01.2010
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
104 Fans

1. Young WAVE: Io Shirai besiegte Misaki Ohata (8:44) via Io de Janiero.
2. Rival WAVE: Kana besiegte Shu Shibutani (11:45) via Ground Octopus.
3. Comical WAVE: Bullfight Sora vs. Sakura Hirota – No Contest (0:00).
4. Heijitsu Special WAVE – Three Game Match: GAMI, Toshie Uematsu & Mio Shirai besiegten KAORU, Yumi Oka & Moeka Haruhi (29:25).
– Shirai besiegte Haruhi (15:03) via Purple Flash.
– KAORU besiegte Shirai (15:46) via Excalibur.
– GAMI besiegte Oka(29:25) via Adios Amiga.

WAVE „Yokohama Wave ~ Stoic“, 16.01.2010
Nigiwaiza, Yokohama
144 Fans
– Super No Vacancy Full House

1. Yokohama Stoic WAVE: Ray besiegte GAMI (4:03) via Modified Mirage.
2. Yokohama Stoic WAVE: Yumi Oka besiegte Hiroyo Matsumoto (9:27) via Big Boot.
3. Yokohama Stoic WAVE: Shu Shibutani vs. Esui – Time Limit Draw (10:00).
4. Yokohama Stoic WAVE: Atsuko Emoto besiegte Tomoka Nakagawa (7:48) via Alpra.
5. Yokohama Stoic WAVE: Misaki Ohata besiegte Moeka Haruhi (8:10) viaHanamaru Dokkan.
6. Yokohama Stoic WAVE Scramble: GAMI, Tomoka Nakagawa, Hiroyo Matsumoto, Moeka Haruhi & Esui besiegten Yumi Oka, Atsuko Emoto, Shu Shibutani, Misaki Ohata & Ray (20:12) via Astro Scissors von Haruhi gegen Ohata.

WAVE „Happy New Year Wave 2010“, 04.01.2010
Shinjuku FACE, Tokyo
241 Fans

1. New Year Challenge WAVE: GAMI besiegte Ryo Mizunami (14:17) via Poki.
2. New Year Young WAVE: Mio Shirai & Io Shirai besiegten Misaki Ohata & Senri Kuroki (12:38) via Purple Flash von Mio gegen Kuroki.
3. New Year Comical 3-WAY-VE: Mima Shimoda & Bullfight Sora and Cherry & Hirota Sakura besiegten GAMI & Command Bolshoi (16:55) via Pinfall von Sora & Hirota gegen GAMI.
4. New Year Rival WAVE: Aja Kong & Moeka Haruhi besiegten Toshie Uematsu & Ran YuYu (15:28) via Pinfall von Haruhi gegen Uematsu.
5. New Year Resurrection WAVE: Mayumi Ozaki besiegte Yumi Oka (14:30) via Small Package Hold.
6. New Year Rival WAVE: Ayumi Kurihara besiegte Shu Shibutani (17:47) via Modified Uranage.

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s