2014

WAVE “Large East Shiwasu ’14″, 21.12.2014
Azalea Taisho Hall, Osaka

255 Fans – No Vacancy

1. Osaka Eternal Idol Wave ~Again~: Fairy Nipponbashi besiegte Moeka Haruhi (5:03) via Flying Body Attack Cutback.
2. Osaka Challenge Wave: Yuu Yamagata besiegte Hiroe Nagahama (4:58) via Crossface.
3. Osaka Challenge Wave: Yumi Oka besiegte Kaho Kobayashi (12:06) via Big Boot.
4. Osaka Challenge Wave: Kana besiegte Rina Yamashita (10:59) via Chickenwing Facelock.
5. Osaka Memorial Wave – Shu Shibutani Retirement Road: Shu Shibutani besiegte Mika Iida (10:43) via Time Machine Ride.
6. Osaka Challenge Wave: Misaki Ohata besiegte Sawako Shimono (6:22) via Sakauchi.
7. Regina Di Wave & RCW Title: Hikaru Shida (c) vs. Mio Shirai – Time Limit Draw (30:00). (WAVE 3rd Defense & RCW 2nd Defense)

WAVE “Large East Shiwasu”, 14.12.2014
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo

261 Fans

1. Amazing Wave: Sawako Shimono & Mari Apache besiegten Mio Shirai & Misaki Ohata via Why Ya von Shimono gegen Shirai.
2. Attractive Challenge Wave: Tsukasa Fujimoto besiegte Mika Iida via Venus Clutch.
3. New Challenge Wave: Yumi Oka besiegte Hiroe Nagahama via Heel Drop.
4. Australian Challenge Wave: Kyoko Kimura besiegte Rina Yamashita via Cross Armbreaker.
5. Eternal Idol Wave: Fairy Nipponbashi besiegte Moeka Haruhi via Pinfall.
6. Aya Challenge Wave: Kana besiegte Kaho Kobayashi via Dojime Chickenwing Sleeper.
7. Hybrid Wave: Kyusei Sakura Hirota besiegte Hikaru Shida via Pinfall.
8. Dual Shock Wave – WAVE Tag Team Titles: Ayako Hamada & Yuu Yamagata (c) besiegten Shu Shibutani & Cherry via AP Cross von Hamada gegen Shibutani. (1st Defense)

WAVE “Young OH! OH! 13″, 14.12.2014
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo

191 Fans – No Vacancy

1. Generation War ~ Showa vs. Heisei: Cherry & Meari Naito besiegten Yua Hayashi & Hiroe Nagahama (12:53) via Cherrytone Bomb von Cherry gegen Nagahama.
2. West Giants vs. East Little Yankees Singles Tournament: Sawako Shimono, Rina Yamashita, Raideen Hagane, Risa Sera & Manami Kanda besiegten Mika Iida, Kaho Kobayashi, Tsukushi, Eri & Rabbit Miyu mit 3:2 Punkte.
2a. Rabbit Miyu besiegte Raideen Hagane (2:28) via Large Rabisutoraru.
2b. Sawako Shimono besiegte Rabbit Miyu (3:49) via Ebisu Drop.
2c. Sawako Shimono vs. Eri – Time Limit Draw (10:00).
2d. Risa Sera vs. Mika Iida – Time Limit Draw (10:00).
2e. Manami Kanda besiegte Kaho Kobayashi (2:20) via Lariat.
2f. Tsukushi besiegte Manami Kanda (4:54) via Pinfall.
2g. Tsukushi besiegte Rina Yamashita (9:06) via Tiger Suplex Hold.

WAVE “Sunday Wave Vol. 22″, 14.12.2014
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo

238 Fans – No Vacancy

1. People 3-Way Match: Masked Tsukka & Yapperman #3 besiegte KAGUYA (7:26) via Double Inside Cradle.
2. Nice To Meet You: Shu Shibutani besiegte Kagetsu (7:47) via Time Machine Ride.
3. Funeral Costume: Gabai-jichan besiegte Madoka (8:04) via Ground Spider.
4. Serious Wife vs. Hard Hit JK: Tuskushi vs. Kyusei Sakura Hirota – Time Limit Draw (15:00).
5. Tabbo Gather Wave: Mio Shirai, Misaki Ohata & Tsukasa Fujimoto besiegten Aja Kong, Kurumi & Ladybeard (23:12) via Ground Spider von Shirai gegen Kurumi.

WAVE “Sendai Wave ~Keep Smile :)~ Vol. 2”, 07.12.2014
Sendai Rensa, Miyagi
168 Fans

1. Sendai Challenge Wave: Shu Shibutani besiegte Hiroe Nagahama (8:04) via Missile Kick.
2. Sendai Hybrid Wave: Mika Iida & Kyusei Sakura Hirota besiegten Kaho Kobayashi & Rina Yamashita (12:19) via Hirota no kancho kara von Hirota gegen Yamashita.
3. Sendai Comical Wave: Cherry & Kana besiegten Fairy Nipponbashi & Kyusei Ninja Ranmaru (9:18) via Diving Hip Attack von Kana gegen Ranmaru.
4. Sendai Forever Idol Wave: Sawako Shimono besiegte Moeka Haruhi (13:19) via Diving Raiden Drop.
5. Sendai Scramble Wave: Hikaru Shida, Yumi Oka & Misaki Ohata besiegten Ayako Hamada, Yuu Yamagata & Mari Apache (19:41) via Blue Clutch von Ohata gegen Apache.

WAVE “Weekday Wave Vol. 85″, 03.12.2014
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
203 Fans

1. Challenge Wave: Moeka Haruhi besiegte Hiroe Nagahama (6:14) via Diving Body Attack.
2. Scramble Wave: Mio Shirai & Rina Yamashita besiegten Hikaru Shida & Kaho Kobayashi (11:24) via Ground Spider von Shirai gegen Shida.
3. Strong Wave: Ayako Hamada & Yuu Yamagata besiegten Sawako Shimono vs. Mari Apache (14:24) via LA von Hamada gegen Shimono.
4. Tomoka Nakagawa Memorial Wave ~FINAL~: Tomoka Nakagawa & Yumi Oka besiegten SAKI & MIZUKI (15:40) via Unare Gowan von Nakagawa gegen MIZUKI.
5. Nakagawa Battle Royal: Kaho Kobayashi besiegten Shu Shibutani, Mika Iida, Misaki Ohata, Fairy Nipponbashi, Kana, Kyusei Sakura Hirota, Cherry, Tsukasa Fujimoto, Kaji Tomato & Isami Kodaka (24:13) via 120% School Boy gegen Hirota.
Reihenfolge der Eliminierungen: Shu Shibutani, Cherry, Fairy Nipponbashi, Mika Iida, Isami Kodaka & Kaji Tomato, Tsukasa Fujimoto & Misaki Ohata, Kana, Kyusei Sakura Hirota

WAVE “Weekday Wave Vol. 84″, 26.11.2014
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
145 Fans

1. 6-Man One Day Tournament, Round #1: Shimono Sawako, Mari Apache & Kyusei Hirota Sakura besiegten Tomoka Nakagawa, Kana & Kaho Kobayashi (13:25) via reply of rounding von Hirota gegen Nakagawa.
2. 6-Man One Day Tournament, Quarter Final: Mio Shirai, Misaki Ohata & Tsukasa Fujimoto besiegten Shimono Sawako, Mari Apache & Kyusei Hirota Sakura (6:22) via Ground Spider von Shirai gegen Sawako.
3. 6-Man One Day Tournament, Semi Final: Mio Shirai, Misaki Ohata & Tsukasa Fujimoto besiegten Ayako Hamada, Yuu Yamagata & Hiroe Nagahama (8:01) via Paradise Hold von Fujimoto gegen Nagahama.
4. Yumi Oka, Mika Iida & Hikaru Shida besiegten Moeka Haruhi, Fairy Nipponbashi & Rina Yamashita (13:48) via European Clutch von Iida gegen Haruhi.
5. 6-Man One Day Tournament, Final: Mio Shirai, Misaki Ohata & Tsukasa Fujimoto besiegten Shu Shibuya, Cherry & Meari Naito (12:00) via Hana Maru Dokkan von Ohata gegen Shibutani.

WAVE “Young OH! OH! 12″, 21.11.2014
Isami Wrestle Arena, Warabi
37 Fans

1. Mika Iida besiegte Eri (6:53) via Ground Octopus Hold.
2. Fairy Nipponbashi besiegte Yako Fujigasaki (6:16) via Japanse Secret Telegraph & Telephone Clutch.
3. Sawako Shimono, Rabbit Miyu & 235 besiegten Kaho Kobayashi, Rina Yamashita & Raideen Hagane (12:29) via Ebisu Drop von Shimono gegen Kobayashi.
4. Yua Hayashi besiegte Hiroe Nagahama (6:54) via Victornage.

WAVE “Weekday Wave Vol. 83″, 19.11.2014
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
158 Fans

1. Young Wave: Mika Iida besiegte Rina Yamashita (7:48) via European Clutch.
2. ZABUN Scramble Wave: Mari Apache & Sawako Shimono besiegten Kaho Kobayashi & Shu Shibutani (13:16) via Michinoku Driver II von Apache gegen Shibutani.
3. Forever Idol Wave: Kana besiegte Moeka Haruhi (9:40) via Chickenwing Armlock.
4. Super Challenge Wave: Melanie Cruise besiegte Hiroe Nagahama (3:20) via Body Slam.
5. Grudge Wave: Hikaru Shida & Yumi Oka besiegten Mio Shirai & Misaki Ohata (13:46) via Small Package von Shida gegen Shirai.
6. Tomoka Nakagawa Memorial Wave: Ayako Hamada & Yuu Yamagata besiegten Tomoka Nakagawa & TAKA Michinoku (19:32) via Pinfall von Hamada gegen Nakagawa.

WAVE “Weekday Wave Vol. 82″, 12.11.2014
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
132 Fans

1. Young Wave: Mika Iida besiegte Hiroe Nagahama (8:47) via Tsugaru Strait.
2. Power Wave: Kana & Kaho Kobayashi besiegten Mari Apache & Sawako Shimono (9:41) via Dojime Chickenwing Sleeper von Kana gegen Shimono.
3. Scramble Wave: Ayako Hamada & Rina Yamashita besiegten Mio Shirai & Hikaru Shida (15:04) via Huracánrana von Hamada gegen Shida
4. American Wave: Yumi Oka vs. Melanie Cruise – Time Limit Draw (15:00).
5. Tomoka Nakagawa Retirement Road ~ 5 Single Seater – Match #1: Shu Shibutani besiegte Tomoka Nakagawa (7:12) via Time Machine Ride.
6. Tomoka Nakagawa Retirement Road ~ 5 Single Seater – Match #2: Cherry besiegte Tomoka Nakagawa (4:49) via Spring Night Love
7. Tomoka Nakagawa Retirement Road ~ 5 Single Seater – Match #3: Tomoka Nakagawa besiegte Moeka Haruhi (8:11) via 120% School Boy.
8. Tomoka Nakagawa Retirement Road ~ 5 Single Seater – Match #4: Tomoka Nakagawa vs. Yuu Yamagata – Time Limit Draw (10:00).
9. Tomoka Nakagawa Retirement Road ~ 5 Single Seater – Match #5: Misaki Ohata besiegte Tomoka Nakagawa (9:58) via Hana Maru Dokkan.

WAVE “Weekday Wave Vol. 81″, 05.11.2014
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
78 Fans

1. Challenge Wave: Misaki Ohata besiegte Hiroe Nagahama (6:54) via Snow Blow.
2. Challenge Wave: Mio Shirai besiegte Rina Yamashita (10:30) via Purple Flash.
3. Challenge Wave: Shu Shibutani besiegte Kaho Kobayashi (9:33) via Time Machine Ride.
4. Imasara Halloween Wave – Undead 3-Way Match: Fairy Nipponbashi besiegte Mika Iida & Yumi Oka (10:46) via Zombiekatame gegen beide.
5. Power Wave: Mari Apache besiegte Sawako Shimono via Michinoki Driver II.
6. Amazing Wave: Ayako Hamada & Yuu Yamagata besiegten Moeka Haruhi & Melanie Cruise (19:12) via Huracánrana von Hamada gegen Cruise.

WAVE “Highland”, 03.11.2014
GAZKOFU, Yamanashi
88 Fans

1. Kofu Challenge Wave: Tomoka Nakagawa besiegte Hiroe Nagahama (10:01) via CRB.
2. Kofu Amazing Wave: Melanie Cruise & Moeka Haruhi besiegten Mika Iida & Kaho Kobayashi (9:51) via Chokeslam von Cruise gegen Iida.
3. Kofu Comical Wave: Rina Yamashita besiegte Kyusei Sakura Hirota (7:25) via Fuji’s Kick.
4. Kofu Sublime Wave: Shu Shibutani besiegte Sawako Shimono (11:30) via Time Machine Ride.
5. Kofu Highland Wave: Ayako Hamada, Hikaru Shida & Yuu Yamagata besiegten Kana, Marie Apache & Yumi Oka (18:26) via Pinfall von Yamagata gegen Apache.

WAVE “Virgin Code”, 29.10.2014 (TV Show)
Korakuen Hall, Tokyo

501 Fans

1. Young Wave: Cherry, Koharu Hinata & Rina Yamashita besiegten Mika Iida, Yua Hayashi & Kaho Kobayashi (10:08) via Lariat von Yamashita gegen Hayashi.
2. Hybrid Wave: Kyusei Sakura Hirota besiegte Sawako Shimono (8:08) via Pinfall.
3. Anniversary Wave – Sumire Natsu First Anniversary Match: Shu Shibutani & Moeka Haruhi besiegten Sumire Natsu & Yumi Oka (12:52) via To Be Continued von Shibutani gegen Natsu.
4. Birth Wave – Hiroe Nagahama Debut Match:  Mio Shirai besiegte Hiroe Nagahama (8:52) via Purple Flash.
5. Magical Wave: Dynamite Kansai, Fairy Nipponbashi & Melanie Cruise besiegten Misaki Ohata, Kana & Tsukasa Fujimoto (10:08) via Chokeslam von Cruise gegen Ohata.
6. Regina Di Wave Title & RCW Title: Hikaru Shida (c) besiegte Mari Apache (12:03) via Three Count. (2nd Defense & 1st Defense)
7. Dual Shock Wave – WAVE Tag Team Titles: Ayako Hamada & Yuu Yamagata besiegten Kyoko Kimura & Tomoka Nakagawa (c) (22:47) via L.A. von Hamada gegen Kimura ==> TITELWECHSEL!!!

WAVE “Young OH! OH! 11″, 24.10.2014
Isami Wrestle Arena, Warabi

1. Sawako Shimono besiegte Manami Kanda (7:36) via Ebisu Drop.
2. Risa Sera vs. Mika Iida – Time Limit Draw (10:00).
3. Rabbit Miyu & Koharu Hinata besiegten Fairy Nipponbashi & Yua Hayashi (7:57) via La Rabisutaroru von Miyu gegen Nipponbashi.
4. Rina Yamashita besiegte Kaho Kobayashi (9:54) via Lariat.

WAVE “Weekday Wave Vol. 80″, 15.10.2014
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo

165 Fans

1. Challenge Wave: Tsukasa Fujimoto besiegte Kaho Kobayashi (7:06) via Diving Rolling Neckbreaker.
2. Chaos Wave: Mio Shirai & Misaki Ohata besiegten Melanie Cruise & Rina Yamashita (w/ Fairy Nipponbashi) (10:01) via German Suplex Hold von Ohata gegen Yamashita.
3. Scramble Wave: Yuu Yamagata, Mari Apache & Kana besiegten Hikaru Shida, Yumi Oka & Sawako Shimono (10:52) via Michinoku Driver II von Apache gegen Shimono.
4. Happy Birthday Wave [35]: Syuri besiegte Shu Shibutani (11:14) via Buzzsaw Kick.
5. Happy Birthday Wave [30]: Ayako Hamada besiegte Moeka Haruhi (12:45) via Backspin Kick.
6. Dual Shock Wave Tournament 2014, Final – WAVE Tag Team Titles: Kyoko Kimura & Tomoka Nakagawa besiegten Mika Iida & Kyusei Sakura Hirota (c) (19:41) via Unare Gowan von Nakagawa gegen Iida ==> TITELWECHSEL!!!

WAVE “Sunday Wave Vol. 21″, 12.10.2014
Civic Gymnasium, Odate, Akita

383 Fans

1. Odate Scramble Wave: Misaki Ohata & Tomoka Nakagawa besiegten Shu Shibutani & Alex Lee (10:08) via 120% School Boy von Nakagawa gegen Shibutani.
2. Odate Challenge Wave: Mio Shirai besiegte Kaho Kobayashi (6:11) via Enzuigiri.
3. Odate Challenge Wave: Cherry besiegte Rina Yamashita (5:40) via Spring Night Love.
4. Odate Challenge Wave: Kana besiegte Koharu Hinata (8:45) via Mudo.
5. Odate Global Wave: Hikaru Shida & Syuri besiegten Moeka Haruhi & Melanie Cruise (16:28) via Three Count von Shida gegen Haruhi.
6. Odate Premium Wave: Ayako Hamada, Yuu Yamagata & Mari Apache besiegten Mika Iida, Kyusei Sakura Hirota & Yumi Oka (18:53) via Michinoku Driver von Apache gegen Oka.

WAVE “Weekday Wave Vol. 79″, 01.10.2014
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
133 Fans

1. High Tension Wave: Yuu Yamagata besiegte Rina Yamashita (8:36) via Crossface.
2. Dual Shock Wave Tournament 2014, Quarter Final: Mio Shirai & Misaki Ohata besiegten Moeka Haruhi & Melanie Cruise (11:13) via Enzuigiri von Shirai gegen Haruhi.
3. Dual Shock Wave Tournament 2014, Quarter Final: Kyoko Kimura & Tomoka Nakagawa besiegten Dynamite Kansai & Fairy Nipponbashi (8:59) via Australien Gowan von Nakagawa gegen Nipponbashi.
4. Hybrid Wave: Mika Iida & Kyusei Sakura Hirota besiegten Yumi Oka & Shu Shibutani (17:13) via Half Nelson Suplex von Hirota gegen Shibutani.
5. Scramble Wave: Kaho Kobayashi, Kana & Mari Apache besiegten Hikaru Shida, Ayako Hamada & Sawako Shimono (14:13) via Running Michinoku Driver II von Apache gegen Shida.
6. Dual Shock Wave Tournament 2014, Semi Final: Kyoko Kimura & Tomoka Nakagawa vs. Mio Shirai & Misaki Ohata – Time Limit Draw (15:00).
7. Dual Shock Wave Tournament 2014, Semi Final – Overtime: Kyoko Kimura besiegte Misaki Ohata via Big Boot.

WAVE “Nagoya Wave ~Kin*Killer Wave~ Vol. 7″, 28.09.2014
Club Diamon Hall, Osaka
332 Fans – Super No Vacancy

1. Nagoya Idol Wave: Mio Shirai besiegte Moeka Haruhi (8:11) via Tsuchigumo.
2. Nagoya American Wave: Melanie Cruise besiegte Sawako Shimono (6:53) via Neck Hanging Bomb.
3. Nagoya Amazing Wave: Misaki Ohata besiegte Shu Shibutani (8:54) via Hanamaru Dokkan.
4. Nagoya Hybrid Wave: Mika Iida & Sakura Hirota besiegten Sumire Natsu & Rina Yamashita (19:37) via Armlock von Hirota gegen Natsu.
5. Dual Shock Wave Tournament 2014, Round #2: Dynamite Kansai & Fairy Nipponbashi besiegten Kana & Kaho Kobayashi (10:07) via Secret Nippon Telegraph and Telephone Clutch von Nipponbashi gegen Kobayashi.
6. Nagoya Scramble Wave: Yuu Yamagata, Mari Apache & Ayako Hamada besiegten Hikaru Shida, Yumi Oka & Tomoka Nakagawa (19:21) via Michinoku Driver II von Apache gegen Shida.

WAVE “Young Oh! Oh! 10″, 26.09.2014
Isami Wrestle Arena, Warabi

67 Fans

1. Mika Iida besiegte Rabbit Miyu (8:24) via Tsugaru.
2. Sawako Shimono besiegte Koharu Hinata (8:35) via Raiden Drop.
3. Fairy Nipponbashi besiegte Kyuri (6:31) via Secret Nippon Telegraph and Telephone Clutch.
4. Sumire Natsu besiegte Shiori Akiba (5:30) via Dragon Sleeper.
5. Kaho Kobayashi & Risa Sera besiegten Rina Yamashita & Manami Kanda (11:02) via Diving Double Knee Drop von Sera gegen Yamashita.

WAVE “Holiday Wave Vol. 3″, 23.09.2014
Shinjuku FACE, Tokyo
297 Fans

1. 3-Wave Match: Mari Apache besiegte Mika Iida & Sakura Hirota (5:43) via La Magistral gegen beide.
2. Dual Shock Wave Tournament 2014, Round #1: Mio Shirai & Misaki Ohata besiegten Yumi Oka & Tsukasa Fujimoto (11:08) via Big Boot Cutback von Ohata gegen Oka.
3. Dual Shock Wave Tournament 2014, Round #1: Moeka Haruhi & Melanie Cruise besiegten Shu Shibutani & Cherry (11:52) via Tombstone Piledriver von Cruise gegen Shibutani.
4. Dual Shock Wave Tournament 2014, Round #1: Kyoko Kimura & Tomoka Nakagawa vs. Rina Yamashita & Sawako Shimono – Time Limit Draw (15:00).
5. Dual Shock Wave Tournament 2014, Round #1 – Overtime Singles Match: Tomoka Nakagawa besiegte Rina Yamashita (2:08) via 120% School Boy von Nakagawa gegen Yamashita.
6. Dual Shock Wave Tournament 2014, Round #1: Kana & Kaho Kobayashi besiegten Sumire Natsu & Hikaru Shida (11:58) via La Magistral von Kobayashi gegen Natsu.
7. Dual Shock Wave Tournament 2014, Round #1: Dynamite Kansai & Fairy Nipponbashi besiegten Yuu Yamagata & Ayako Hamada (11:11) via Splash Mountain von Kansai gegen Yamagata.

WAVE “Hakata Wave ~Bari-Chio 2~”, 15.09.2014
Hakata Star Lanes, Fukuoka

232 Fans

1. HAKATA Challenge Wave: Yuu Yamagata besiegte Rina Yamashita (9:00) via Modified Crossface.
2. HAKATA American Wave: Melanie Cruise besiegte Shu Shibutani (9:02) via Tombstone Piledriver.
3. HAKATA Scramble Wave: Hikaru Shida & Sumire Natsu besiegten Kana & Sawako Shimono (10:40) via Three Count of Soul von Shida gegen Shimono.
4. HAKATA 3-Wave: Moeka Haruhi besiegte Kyusei Ninja Ranmaru & Fairy Nipponbashi (6:40) via Diving Foot Stomp gegen Nipponbashi.
5. HAKATA Premium Wave: Ayako Hamada besiegte Yumi Oka (20:10) via AP Cross.
6. Dual Shock Wave – WAVE Tag Team Titles: Mika Iida & Kyusei Sakura Hirota (c) besiegten Mio Shirai & Misaki Ohata (17:16) via Rasansetto Henna von Hirota gegen Ohata. (2nd Defense)

Union Pro/WAVE/Ice Ribbon/OZ Academy Joint Show “M.I.O ~Mission in Odate~”, 11.09.2014
Shinjuku FACE, Tokyo
323 Fans

1. Close 3-Way Match: Mio Shirai besiegte Tsukasa Fujimoto & Misaki Ohata (6:31) via Double Pinfall.
2. Cat vs. Scallops: Neko Nitta besiegte Mika Iida (10:57) via Ne Kohisutoraru.
3. Glistening Mixed Match: Hamuko Hoshi & Hiroshi Fukuda besiegten Yumi Oka & Mitomi Masayuki (13:14) via Horizentral Cradle von Fukuda gegen Masayuki.
4. Heavy Match: Dynamite Kasai & Aja Kong besiegten Shuji Ishikawa & SAGAT (12:37) via Backfist von Kong gegen SAGAT.
5. Barbed Wire Board & Personal Weapon Death Match: Mayumi Ozaki, Shu Shibutani, Yuko Miyamoto besiegten Mio Shirai, Isami Kodaka & Maki Narumiya (23:25) via Diving Rolling Senton auf Lighttubes von Ozaki gegen Shirai.

WAVE “Sunday Wave Vol. 20″, 07.09.2014
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
191 Fans

1. Scramble Wave: Mio Shirai & Yuu Yamagata besiegten Mika Iida & Misaki Ohata (7:00) via Egukeri von Shirai gegen Iida.
2. American Wave: Tomoka Nakagawa besiegte Melanie Cruise (7:10) via 120% School Boy.
3. Scramble Six Wave: Kyoko Kimura, Hikaru Shida & Cherry besiegten Shu Shibutani, Ayako Hamada & Kyusei Sakura Hirota (14:27) via Headbutt von Shida gegen Hirota.
4. Dual Shock 8-Wave: Sumire Natsu, Kaho Kobayashi, Sawako Shimono & Yumi Oka besiegten Moeka Haruhi, Rina Yamashita, Kana & Tsukasa Fujimoto.
– Sumire Natsu besiegte Kaho Kobayashi (4:21) via Marumekomi.
– Kaho Kobayashi besiegte Rina Yamashita (6:12) via Sunset Flip.
– Sawako Shimono besiegte Moeka Haruhi (6:35) via Ninen Ya Why!.
– Yumi Oka besiegte Rina Yamashita (8:51) via Big Boot.

WAVE/OZ Academy “OZABUN ~Kou~”, 31.08.2014
Nishi Kumin Center, Osaka
229 Fans

1. Police Wo~men & Benten Musume besiegten noki-A & Nyanber (8:41) via Pyokopyoko von Musume gege Nyanber.
2. Sawako Shimono besiegte Rina Yamashita (6:15) via Ebisu Drop.
3. Misaki Guriko & Melanie Cruise besiegten Dynamite Kansai & Fairy Nipponbashi (7:29) via Diving Enzuigiri von Guriko gegen Nipponbashi.
4. Ayako Hamada & Yuu Yamagata besiegten Aja Kong & Tomoka Nakagawa (14:14) via L.A. von Yamagata gegen Nakagawa.
5. Dual Shock Wave – WAVE Tag Team Titles: Mika Iida & Kyusei Sakura Hirota (c) besiegten Kyusei Ninja Ranmaru & Hibiscus Mii (7:28) via Backslide Cutback von Iida gegen Ranmaru. (1st Defense)
6. Mayumi Ozaki & Kana besiegten Yumi Oka & Sumire Natsu (17:25) via Ozamayu von Ozaki gegen Oka.

WAVE/OZ Academy “OZABUN ~Zen~”, 31.08.2014
Nishi Kumin Center, Osaka
318 Fans
– Super No Vacancy Full House

1. 2 out of 3 Falls Match – Irregular Rules: Ayako Hamada, Yuu Yamagata & Tomoka Nakagawa besiegten Mayumi Ozaki, Yumi Oka & Mio Shirai (11:45) als Ozaki ausgezählt wurde.
2 Count Fall Rules: Oka besiegte Nakagawa (4:07) via Big Boot.
Submission Rules: Hamada besiegte Oka (6:37) via La Ayakita.
Wrestling Rules: Nakagawa besiegte Ozaki – Count Out (11:45).
2
. Dynamite Kansai besiegte Moeka Haruhi (4:46) via Splash Mountain.
3. AKINO & Kagetsu besiegte Manami Toyota & Tsubasa Kuragaki (14:32) via Frankensteiner von AKINO gegen Kuragki.
4.Kyusei Ninja Ranmaru & Hibiscus Mii besiegten Kyusei Sakura Hirota & Sumire Natsu (9:56) via Flying Body Press von Mii gegen Hirota.
5. Aja Kong & Sawako Shimono besiegten Misaki Ohata & Rina Yamashita (10:08) via Diving Elbow Drop von Kong gegen Ohata.
6. Regina Di Wave Title: Hikaru Shida (c) besiegte Mika Iida (11:38) via Three Count of Soul. (1st Defense)

WAVE “Happy Anniversary Wave ~Seven~”, 24.08.2014
Shinjuku FACE, Tokyo
325 Fans

1. Rival Wave ~Shibutani Comeback~: Cherry besiegte Shu Shibutani (5:40) via Night Spring Love.
2. Scramble Wave – 2 Count Fall Match: Mio Shirai, Misaki Ohata & Tsukasa Fujimoto besiegten Sumire Natsu, Rina Yamashita & Kaho Kobayashi (12:14) via Double Arm Facebuster von Shirai gegen Kobayashi.
3. Welcome Wave: Kana besiegte Melanie Cruise (9:12) via Cross Armbreaker.
4. Opening Wave: Kyoko Kimura besiegte Sawako Shimono (8:43) via Big Boots.
5. Magical Wave: Dynamite Kansai besiegte Fairy Nipponbashi (6:59) via Lariat.
6. Dual Shock Wave – WAVE Tag Team Titles – 3-Way Match: Kyusei Sakura Hirota & Mika Iida besiegten Isami Kodaka & Yuko Miyamoto (c) and Ayako Hamada & Yuu Yamagata (13:42) via German Suplex Hold von Hirota gegen Yamagata ==> TITELWECHSEL!!!
7. Regina Di Wave Title: Hikaru Shida besiegte Yumi Oka (c) (21:07) via Three Count of Soul ==> TITELWECHSEL!!!

WAVE/MARVELOUS “Wavelous 2nd Yeah!”, 23.08.2014
Shinjuku FACE, Tokyo
156 Fans

1. Comical 3-Wyeah: Cherry besiegte Kyusei Sakura Hirota vs. Kyusei Ninja Ranmaru (7:30) via Double Backslide.
2. Secret Wyeah: Moeka Haruhi besiegte Rina Yamashita (5:16) via Chakachaka.
3. Pink Wyeah! Y-Shirt Lumberjack Match Punishment: Kana & Fairy Nipponbashi besiegten Sumire Natsu & Tsukasa Fujimoto (9:16) via Armlock von Kana gegen Natsu.
4. Scramble Wyeah: Ayako Hamada, Yuu Yamagata & Sawako Shimono besiegten Yumi Oka, Mika Iida & Misaki Ohata (15:01) via Diving Raiden Drop von Shimono gegen Iida.

WAVE “Summer Fiesta 14 ~Sumire Natsu Happy Birthday Wave~”, 06.08.2014
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
171 Fans

1. Scramble Wave: Kana & Rina Yamashita besiegten Cherry & Sawako Shimono (9:45) via Chickenwing Armlock von Kana gegen Shimono.
2. Woman Wave: Hikaru Shida besiegte Kaho Kobayashi (9:47) via Full Metal Muffler.
3. Yukata Wave: Hibiscus Mii & Tomoka Nakagawa besiegten Moeka Haruhi & Fairy Nipponbashi and Misaki Ohata & Tsukasa Fujimoto (7:32) via 120% School Boy von Nakagawa gegen Haruhi & Nipponbashi.
4. Challenge Scramble Wave: Ayako Hamada & Yuu Yamagata besiegten Kyusei Sakura Hirota & Mika Iida (9:21) via LA von Yamagata gegen Hirota.
5. Happy Birthday Wave: Yumi Oka besiegte Sumire Natsu (16:31) via Big Boot.

WAVE “Catch The Wave 2014 ~Tournament Final~”, 27.07.2014
Korakuen Hall, Tokyo
888 Fans

1. Dual Shock Next Challenger Finals – 3-Way Match: Mika Iida & Kyusei Sakura Hirota besiegten Shu Shibutani & Cherry und Mio Shirai & Kyoko Kimura (5:03) via Cross Kneebar von Iida gegen Shibutani.
2. Catch The Wave, Quarter Final: Misaki Ohata besiegte Tsukasa Fujimoto (5:44) via Tsukadora Cutback.
3. Catch The Wave, Quarter Final: Tomoka Nakagawa besiegte Hiroyo Matsumoto (5:10) via 120& School Boy.
4. Dual Shock Wave – Wave Tag Team Titles Match: Isami Kodaka & Yuko Miyamoto besiegten Ayako Hamada & Yuu Yamagata(c) (13:09) via Isamuaschi Zan ==> TITELWECHSEL!!!
5
. Scramble Zaboon: Sawako Shimono & Rina Yamashita besiegten Moeka Haruhi & Fairy Nipponbashi (4:42) via Kentucky Bomb von Shimono gegen Nipponbashi.
6. Catch The Wave, Semi Final: Misaki Ohata besiegte Yumi Oka (3:48) via Blue Clutch.
7. Catch The Wave, Semi Final: Hikaru Shida besiegte Tomoka Nakagawa (6:26) via Three Count of Soul.
8. Comical Wave: Kana & Mio Shirai (Sakura Hirota) besiegten Kyusei Ninja Ranmaru & Hibiscus Mii (0:19) via Running Elbow von Kana gegen Ranmaru.
9. Rematch: Kyusei Ninja Ranmaru & Hibiscus Mii besiegten Kana & Mio Shirai (Sakura Hirota) (5:10) via Double School Boy.
10. Catch The Wave, 3rd Place Match: Tomoka Nakagawa besiegte Hiroyo Matsumoto, Tsukasa Fujimoto & Yumi Oka (6:17) via 120% School Boy gegen Fujimoto & Oka.
11. Catch The Wave, Young Block, Final: Kaho Kobayashi besiegte Sumire Natsu (8:30) via La Magistral.
12. Catch The Wave, Final: Hikaru Shida besiegte Misaki Ohata (12:23) via Three Count of Soul.

WAVE “Weekday Wave Vol. 28″, 22.07.2014
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
171 Fans

1. Scramble Wave: Sumire Natsu & Kana besiegten Hikaru Shida & Kyusei Sakura Hirota (9:41) via Arm Lock von Kana gegen Hirota.
2. Memorial Wave ~Tomoka Nakagawa Retirement Road: Tomoka Nakagawa besiegte Moeka Haruhi (8:36) via 120% School Boy.
3. Challenge Wave: Ayako Hamada & Yuu Yamagata besiegten Tsukushi & Kaho Kobayashi (12:03) via Crossface von Yamagata gegen Tsukushi.
4. Secret Wave: Mika Iida besiegte Kyusei Sakura Hirota (3:55) via Cross Armbreaker.
5. Scramble Wave: Tsukasa Fujimoto, Mio Shirai & Misaki Ohata besiegten Cherry, Kyoko Kimura & Shu Shibutani (13:55) via Tsukadora von Fujimoto gegen Shibutani.
6. Memorial Wave – Sachie Abe Last Wave Match: Yumi Oka besiegte Sachie Abe (17:08) via Big Boot.

WAVE “Catch The Wave 2014 ~Final~”, 13.07.2014
Shinjuku FACE, Tokyo
305 Fans

1. Scramble Zaboon: Misaki Ohata & Moeka Haruhi besiegten Rina Yamashita & Shu Shibutani (12:00) via Backslide von Haruhi gegen Shibutani.
2. Catch The Wave, Spin Off: Hiroyo Matsumoto besiegte Kyusei Sakura Hirota (10:50) via Ligerbomb.
3. Catch The Wave, Spin Off: Yumi Oka besiegte Mika Iida (11:58) via Big Boot.
4. Scramble Wave: Ayako Hamada & Yuu Yamagata besiegten Sawako Shimono & Kana (13:27) via La Ayakita von Hamada gegen Shimono.
5. Catch The Wave, Young Block, Semi Final: Kaho Kobayashi besiegte Risa Sera (6:53) via La Magistral.
6. Catch The Wave, Young Block, Semi Final: Sumire Natsu besiegte Fairy Nipponbashi (3:38) via Small Package.
7. Catch The Wave, Adeyaka Block 3th Place – 3-Way Elimination Match: Tsukasa Fujimoto besiegte Kyoko Kimura & Tomoka Nakagawa (17:37) via Jackknife Hold gegen Nakagawa.
– Tokoma Nakagawa eliminierte Kyoko Kimura (12:34) via 120% School Boy.

WAVE “Weekday Wave Vol. 78″, 04.07.2014
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
201 Fans

1. Scramble Za.boon: Ayako Hamada, Yuu Yamagata & Rina Yamashita besiegten Yumi Oka, Moeka Haruhi & Sumire Natsu (13:57) via Pyramid Driver von Hamada gegen Haruhi.
2. Scramble Wave: Fairy Nipponbashi & Kana besiegten Hikaru Shida & Shu Shibutani (9:25) via Time Machine Ride Cutback von Cherry gegen Shibutani.
3. Catch The Wave, Adeyaka Block: Kyoko Kimura [5] besiegte Tomoka Nakagawa [7] (11:38) via Cross Armlock Hold.
4. Catch The Wave, Adeyaka Block: Tsukasa Fujimoto [5] besiegte Kyusei Sakura Hirota [6] (9:39) via Venus Shoot.
5. Catch The Wave, Tsuyayaka Block: Hiroyo Matsumoto [7] besiegte Mida Iida [6] (14:27) via Ligerbomb.
6. Catch The Wave, Tsuyayaka Block: Misaki Ohata [6] besiegte Mio Shirai [5] (10:00) via Tsuchigumo.

WAVE” Friday Night Suddenly! Vol. 2″, 27.06.2014
Isami Wrestling Arena, Warabi
90 Fans

1. Scramble Wave: Shu Shibutani & Cherry besiegten Moeka Haruhi & Rina Yamashita (10:15) via Spring Night Love von Cherry gegen Yamashita.
2. Scramble Wave: Kyusei Sakura Hirota & Sumire Natsu besiegten Yumi Oka & Fairy Nipponbashi (12:08) via Hena-ra Sunset von Hirota gegen Nipponbashi.
3. Catch The Wave, Adeyaka Block:  Tsukasa Fujimoto [3] besiegte Kyoko Kimura [5] (8:53) via Backslide Cutback.
4. Catch The Wave, Young Block: Risa Sera [5] vs. Kaho Kobayashi [5] – Time Limit Draw (10:00).
5. Catch The Wave, Tsuyayaka Block: Mika Iida [4] besiegte Misaki Ohata [6] (13:34) via Modified Gannosuke Clutch.

WAVE “Sunday Wave Vol. 18″, 22.06.2014
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
255 Fans

1. Scramble WAVE: Yuu Yamagata & Kana besiegten Moeka Haruhi & Tomoka Nakagawa (10:51) via LA von Yamagata gegen Haruhi.
2. Scrabble 3-WAVE Match: Hamuko Hoshi besiegte Fairy Nipponbashi & Risa Sera (7:24) via Sumo Lariat gegen Nipponbashi.
3. Scramble WAVE: Cherry & Shu Shibutani besiegten Mio Shirai & Mika Iida (10:37) via Time Machine Ride von Shibutani gegen Iida.
4. Catch The Wave, Young Block:  Sumire Natsu [2] besiegte Rina Yamashita [5] (9:12) via Japanese Leg Roll Clutch.
5. Catch The Wave, Tsuyayaka Block: Misaki Ohata [5] vs. Hikaru Shida [9] – Time Limit Draw (15:00).
6. Catch The Wave, Adeyaka Block: Tsukasa Fujimoto [1] besiegte Yumi Oka [8] (14:37) via Tsukadora.

– Shiori Akiba muss aufgrund gesundheitlicher Probleme die restlichen Termine absagen. Nipponbashi und Natsu erhalten somit 2 Punkte.

WAVE “Osaka Rhapsody Vol. 25″, 15.06.2014
Joto Kumin Hall, Osaka
243 Fans

1. Scramble Wave: Mio Shirai & Sumire Natsu besiegten Shu Shibutani & Mika Iida (9:50) via Tsuchigumo von Shirai gegen Iida.
2. Catch The Wave, Young Block: Rina Yamashita [3] besiegte Kaho Kobayashi [5] (6:52) via Lariat.
3. Catch The Wave, Adeyaka Block: Tomoka Nakagawa [5] besiegte Kyusei Sakura Hirota [6] (6:15) via 120% School Boy.
4. Osaka Comical Wave: Ayako Hamada, Fairy Nipponbashi, Kyusei Ninja Ranmaru & Mayumi Ozaki besiegten Hibiscus Mii, Cherry, Kana & Hikaru Shida (10:38) via Crimson Roundhouse Kick von Nipponbashi gegen Mii.
5. Catch The Wave, Tsuyayaka Block: Misaki Ohata [3] besiegte Sawako Shimono [1] (9:04) via Blue Dahlia.
6. Catch The Wave, Adeyaka Block: Yumi Oka [6] besiegte Yuu Yamagata [2] (10:00) via Big Boot.

WAVE “Weekday Wave Vol. 77″, 11.06.2014
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
148 Fans

1. Challenge Wave: Shu Shibutani & Cherry besiegten Rina Yamashita & Sumire Natsu (10:28) via Cherrybomb von Cherry gegen Natsu.
2. Catch The Wave, Tsuyayaka Block: Moeka Haruhi [2] vs. Sawako Shimono [0] – Time Limit Draw (15:00).
3. Catch The Wave, Adeyaka Block: Yumi Oka [5] vs. Tomoka Nakagawa [4] – Time Limit Draw (15:00).
4. Comical Wave: Misaki Ohata, Kana & Tsukasa Fujimoto besiegten Ayako Hamada, Kyusei Ninja Ranmaru & Fairy Nipponbashi (11:41) via School Boy von Kana gegen Ranmaru.
5. Catch The Wave, Tsuyayaka Block: Hiroyo Matsumoto [5] besiegte Mio Shirai [5] (6:58) via Ligerbomb.
6. Catch The Wave, Adeyaka Block: Kyoko Kimura [3] besiegte Yuu Yamagata [2] (9:28) via Big Boot.
7. Catch The Wave, Tsuyayaka Block: Mika Iida [3] vs. Hikaru Shida [8] – Time Limit Draw (15:00).

WAVE “Friday Night Suddenly! Vol. 1″, 05.06.2014
Isami Wrestling Arena, Warabi
93 Fans

1. Scramble Wave: Mika Iida & Sumire Natsu besiegten Moeka Haruhi & Tsukasa Fujimoto (13:21) via Cross Kneebar von Iida gegen Haruhi.
2. Catch The Wave, Young Block: Kaho Kobayashi [4] vs. Shiori Akiba [0] – Time Limit Draw (10:00).
3. Catch The Wave, Tsuyayaka Block: Misaki Ohata [2] vs. Hiroyo Matsumoto [4] – Time Limit Draw (15:00).
4. Catch The Wave, Adeyaka Block: Kyoko Kimura [1] besiegte Shu Shibutani [5] (11:00) via Big Boot.
5. Catch The Wave, Young Block: Rina Yamashita [2] vs. Risa Sera [4] – Time Limit Draw (10:00).

WAVE „Weekday Wave Vol. 76“, 29.05.2014
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
123 Fans

1. Young Price Wave: Sumire Natsu & Rina Yamashita vs. Risa Sera & Shiori Akiba – Time Limit Draw (10:00)
2. Catch The Wave, Tsuyayaka Block: Mio Shirai [3] besiegte Sawako Shimono [0] (4:33) via Tsuchigumo.
3. Catch The Wave, Adeyaka Block: Tomoka Nakagawa [3] vs. Tsukasa Fujimoto [0] – Time Limit Draw (15:00)
4. Comical Wave: Fairy Nipponbashi, Cherry & Kana besiegten Moeka Haruhi, Mika Iida & Kyusei Ninja Ranmaru (10:21) via Stickpon von Nipponbashi gegen Ranmaru.
5. Catch The Wave, Adeyaka Block: Shu Shibutani [3] besiegte Yuu Yamagata [2] (9:34) via To Be Continued(?)
6. Scramble Wave: Ayako Hamada & Misaki Ohata besiegten Hikaru Shida & Yumi Oka (15:42) via Blue Clutch von Ohata gegen Oka.

WAVE “Nagoya Wave Vol. 6 ~Kin*Killer Whale~”, 25.05.2014
Diamond Hall, Nagoya
321 Fans
– No Vacancy

1. Catch The Wave, Tsuyayaka Block: Hikaru Shida [6] besiegte Sawako Shimono [0] (9:18) via Three Count of Soul.
2. Catch The Wave, Adeyaka Block: Kyusei Sakura Hirota [4] besiegte Shu Shibutani [3] (9:18) via Time Machine Ride Cutback.
3. Catch The Wave, Young Block: Sumire Natsu [0] besiegte Fairy Nipponbashi [4] (7:44) via Japanese Leg Roll Clutch Hold.
4. Comical Wave: Cherry, Kana & Rina Yamashita besiegten Ayako Hamada, Yuu Yamagata & Kyusei Ninja Ranmaru (0:05) via Lariat von Yamashita gegen Ranmaru.
5. Rematch: Cherry, Kana & Rina Yamashita besiegten Ayako Hamada, Yuu Yamagata & Kyusei Ninja Ranmaru (0:05) via Lariat von Yamashita gegen Ranmaru.
6. Rematch: Cherry, Kana & Rina Yamashita besiegten Ayako Hamada, Yuu Yamagata & Kyusei Ninja Ranmaru (9:06) via Lariat von Yamashita gegen Ranmaru.
7. Catch The Wave, Tsuyayaka Block: Mio Shirai [1] besiegte Moeka Haruhi [2] (5:27) via Tsuchigumo.
8. Scramble Wave: Yumi Oka & Mika Iida besiegten Misaki Ohata & Tsukasa Fujimoto (15:58) via Big Boot von Oka gegen Ohata.

WAVE “Weekday Wave Vol. 75″, 21.05.2014
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
158 Fans

1. Scramble Wave: Mio Shirai & Misaki Ohata besiegten Mika Iida & Sumire Natsu (11:50) via Purple Flash von Shirai gegen Natsu.
2. Catch The Wave, Young Block: Kaho Kobayashi [2] besiegte Fairy Nipponbashi [4] (7:38) via Diving Hip Drop.
3. Catch The Wave, Tsuyayaka Block: Hiroyo Matsumoto [2] besiegte Sawako Shimono[0] (11:13) via Backdrop.
4. Comical Wave: Ayako Hamada, Yuu Yamagata & Kyusei Ninja Ranmaru besiegten Shu Shibutani, Cherry & Kana (0:10) via Thrust Kick von Ranmaru gegen Shibutani.
5. Rematch: Shu Shibutani, Cherry & Kana besiegten Ayako Hamada, Yuu Yamagata & Kyusei Ninja Ranmaru (0:05) via Elbow Bat von Shibutani gegen Ranmaru.
6. Rematch: Shu Shibutani, Cherry & Kana besiegten Ayako Hamada, Yuu Yamagata & Kyusei Ninja Ranmaru (10:34) via Buzzsaw Kick von Kana gegen Ranmaru.
7. Catch The Wave, Tsuyayaka Block: Hikaru Shida [4] besiegte Moeka Haruhi [2] (10:15) via Three Count of Soul.
8. Catch The Wave, Adeyaka Block: Yumi Oka [3] besiegte Kyusei Sakura Hirota [4] (6:22) via Big Boot.

WAVE “Sendai Wave ~Keep Smile :)~”, 18.05.2014
Best Wester Hotel, Sendai
171 Fans

1. Catch The Wave, Tsuyayaka Block: Moeka Haruhi [0] besiegte Mika Iida [3] (9:43) via Chakachaka.
2. Catch The Wave, Young Block: Risa Sera [2] besiegte Shiori Akiba [0] (4:50) via Ayers Rock.
3. Sendai Comical Wave: Sawako Shimono & Bambi besiegten Ayako Hamada & Kyusei Ninja Ranmaru (0:05) via Lariat von Shimono gegen Ranmaru.
4. Rematch: Ayako Hamada & Kyusei Ninja Ranmaru besiegten Sawako Shimono & Bambi (9:35) via Moonsault Press von Hamada gegen Shimono.
5. Catch The Wave, Adeyaka Block: Tomoka Nakagawa [0] besiegte Yuu Yamagata [2] (12:41) via 120% School Boy.
6. Sendai Scramble Wave – 2 out of 3 Falls Match: Mio Shirai, Misaki Ohata & Tsukasa Fujimoto besiegten Yumi Oka, Shu Shibtani & Sumire Natsu (22:57) via Hana Maru Dokkan von Ohata gegen Shibutani. [2:1 Falls]
– Yumi Oka besiegte Mio Shirai (12:10) via Big Boot.
– Tsukasa Fujimoto besiegte Sumire Natsu (15:03) via Missile Kick.
– Misaki Ohata besiegte Shu Shibutani (22:57) via Hana Maru Dokkan.

WAVE “Weekday Wave Vol. 74″, 13.05.2014
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
178 Fans

1. Scramble Wave: Ayako Hamada & Yuu Yamagata besiegten Cherry & Kana (9:22) via Small Package Hold von Hamada gegen Cherry.
2. Catch The Wave, Young Block: Fairy Nipponbashi [2] besiegte Rina Yamashita [2] (5:52) via Japanese Telegraph and Telephone Public Secret Clutch.
3. Catch The Wave, Young Block: Kaho Kobayashi [0] besiegte Sumire Natsu [0] (5:45) via Diving Body Scissors Drop.
4. Catch The Wave, Adeyaka Block: Kyusei Sakura Hirota [2] besiegte Kyoko Kimura [1] (7:45) via Ligerbomb Cutback.
5. Catch The Wave, Adeyaka Block: Shu Shibutani [2] vs. Tomoka Nakagawa [0] – Time Limit Draw (15:00).
6. Catch The Wave, Tsuyayaka Block: Hikaru Shida [2] besiegte Hiroyo Matsumoto [2] (11:18) via Three Count of Soul.
6. Scramble Wave: Yumi Oka, Moeka Haruhi & Mika Iida besiegten Mio Shirai, Misaki Ohata & Tsukasa Fujimoto (10:08) via Big Boot von Oka gegen Fujimoto.

WAVE “Osaka Rhapsody Vol. 24″, 11.05.2014
Ikuno Kumin Center, Osaka
205 Fans

1. Catch The Wave, Adeyaka Block: Yumi Oka [1] besiegte Shu Shibutani [2] (10:27) via Time Machine Ride Cutback.
2. Catch The Wave, Tsuyayaka Block: Mika Iida [2] vs. Mio Shirai [0] – Time Limit Draw (15:00).
3. Catch The Wave, Young Block: Rina Yamashita [0] besiegte Shiori Akiba [0] (5:13) via Backdrop.
4. Comical Wave: Fairy Nipponbashi, Kyusei Ninja Ranmaru & Cherry besiegten Ayako Hamada, Hibiscus Mii & Kana (8:14) via Huracánrana von Cherry gegen Hamada.
5. Catch The Wave, Young Block: Risa Sera [0] besiegte Sumire Natsu [0] (5:00) via Ayers Rock.
6. Catch The Wave, Tsuyayaka Block: Misaki Ohata [0] besiegte Moeka Haruhi [0] (9:20) via Hana Maru Dokkan.
7. Catch The Wave, Adeyaka Block: Yuu Yamagata [0] besiegte Tsukasa Fujimoto [0] (11:11) via Air Raid Crash.

WAVE “Catch The Wave 2014″, 05.05.2014 (TV Show)
Korakuen Hall, Tokyo
750 Fans

1. 2 ouf of 3 Falls Match: Ayako Hamada, Cherry, Tomoka Nakagawa, Kaho Kobayashi & Shiori Akiba besiegten Kyusei Ninja Ranmaru, Hibiscus Mii, Kana, Rina Yamashita & Police Wo~man (0:12) via Spin Kick von Hamada gegen Ranmaru. [2:0]
– Hamada besiegte Ranmaru (0:06) via Big Boot.
– Hamada besiegte Mii (0:06) via Spin Kick.
2. Catch The Wave, Young Block: Fairy Nipponbashi besiegte Risa Sera (5:24) via Japanese Telegraph and Telephone Public Secret Clutch.
3. Catch The Wave, Tsuyayaka Block: Hiroyo Matsumoto besiegte Moeka Haruhi (3:31) via Ligerbomb.
4. Catch The Wave, Adeyaka Block: Kyusei Sakura Hirota besiegte Yuu Yamagata (5:48) via Small Package.
5. Catch The Wave, Tsuyayaka Block: Mika Iida besiegte Sawako Shimono (5:11) via European Clutch.
6. Rematch: Ayako Hamada, Cherry, Tomoka Nakagawa, Kaho Kobayashi & Shiori Akiba besiegten Kyusei Ninja Ranmaru, Hibiscus Mii, Kana, Rina Yamashita & Police Wo~men (5:49) via Ligerbomb von Hamada gegen Mii.
7. Sumire Natsu “Flight” 5 Match Series Match #5: Misaki Ohata besiegte Sumire Natsu (11:54) via German Suplex Hold.
8. Catch The Wave, Adeyaka Block: Kyoko Kimura vs. Yumi Oka – Time Limit Draw (15:00).
9. Catch The Wave, Tsuyayaka Block: Hikaru Shida besiegte Mio Shirai (7:13) via Three Count of Soul.
10. Catch The Wave, Adeyaka Block: Shu Shibutani besiegte Tsukasa Fujimoto (8:50) via Time Machine Ride.

WAVE „Weekday Wave Vol. 73“, 23.04.2014
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
138 Fans

1. Scramble WAVE: Shu Shibutani & Kana besiegten Ayako Hamada & Sawako Shimono (9:05) via Armlock von Kana gegen Shimono.
2. Sumire Natsu “Flight” 5 Match Series Match #5: Hikaru Shida besiegten Sumire Natsu (13:23) via Three Count of Soul.
3. Fantasy WAVE: Cherry vs. Fairy Nipponbashi – No Contest (7:44) Als der Referee versehentlich mit einem Schlagstock niedergeschlagen wurde.
4. Scramble WAVE: Misaki Ohata & Tomoka Nakagawa besiegten Mika Iida & Yuu Yamagata (16:17) via Hana Maru Dokkan von Nakagawa gegen Iida.
5. Pride Scramble WAVE: Yumi Oka, Moeka Haruhi & Rina Yamashita vs. Mio Shirai, Tsukasa Fujimoto & Shiori Akiba – Time Limit Draw (20:00).

WAVE “Sapporo ~NA・MA・RA2~” 20.04.2014
Teisen Hall, Sapporo
408 Fans – No Vacancy

1. Sapporo Young WAVE: Mika Iida besiegte Rina Yamashita (8:46) via Mudo.
2. Scramble WAVE: Moeka Haruhi, Manami Toyota & Hamuko Hoshi besiegten Ayako Hamada, Yuu Yamagata & Sawako Shimono (16:20) via Diving Body Press von Hoshi gegen Shimono.
3. Sumire Natsu “Flight” 5 Match Series Match #4: Tsukasa Fujimoto besiegte Sumire Natsu (7:04) via Missile Kick.
4. Sapporo Comical 3WAVE: Kana & Fairy Nipponbashi besiegten Tomoka Nakagawa & Sakuparagasu (Kyusei Sakura Hirota) & Shu Shibutani & Cherry (09:55) via Schoolboy von Kana gegen Sakuparagas.
5. Sapporo Premium WAVE: Yuko Miyamoto & Isami Kodaka besiegten Misaki Ohata & Mio Shirai (16:23) via European Clutch von Kodaka gegen Ohata.
6. Regina Di WAVE Title: Yumi Oka (c) besiegte Hikaru Shida (17:23) mit einem Big Boot (7th Defense)

WAVE “Happy Birthday ~Sakurasaku 3.5~”, 06.04.2014
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
236 Fans

1. Happy Magical WAVE: Yumi Oka & Fairy Nipponbashi besiegten Misaki Ohata & Tsukasa Fujimoto (9:41) via Backslide von Oka gegen Fujimoto.
2. Sumire Natsu “Flying” 5th Match Trial Series Match #3: Mio Shirai besiegte Sumire Natsu (7:07) via Purple Flash.
3. Comical WAVE: Haruhi Moeka & Sakura Oka (Kyusei Sakura Hirota) besiegten Yuu Yamagata & Cherry (10:34) via Dawn Dizzy von Oka gegen Yamagata.
4. Scramble WAVE: Sawako Shimono vs. Risa Sera besiegten Mika Iida vs. Rina Yamashita (10:50) via Ebisu Drop von Shimono gegen Iida.
5. Happy Birthday WAVE: Yumi Oka & KAORU besiegten Shu Shibutani & Kyoko Kimura (22:52) via Big Boot von Oka gegen Shibutani.

WAVE “Weekday Wave Vol. 72″, 19.03.2014
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
193 Fans

1. Technical WAVE: Misaki Ohata besiegte Mika Iida (12:36) via Hana Maru Dokkan.
2. Sumire Natsu “Flying” 5 Match Trial Series Match #2: Moeka Haruhi besiegte Sumire Natsu (7:10) via Flying Body Attack.
3. Chaos WAVE: Fairy Nipponbashi besiegte Shu Shibutani (4:32) via Dizzy Dawn nach einem Handgemenge mit dem Referee.
4. Memorial WAVE: Mio Shirai & Kana vs. Tsukasa Fujimoto & Hikaru Shida – Time Limit Draw (20:00).
5. Challenge WAVE: Yumi Oka, Ayako Hamada & Yuu Yamagata besiegten Sawako Shimono, Rina Yamashita & Yuhi (20:13) via Big Boot von Oka gegen Yuhi.

WAVE “Virgin Beat”, 02.03.2014 (TV Show)
Korakuen Hall, Tokyo
793 Fans

1. Young Pride WAVE: Sumire Natsu & Rina Yamashita besiegten Manami Katsu & Yako Fujigasaki (8:35) via Delfin Clutch von Yamashita gegen Fujigasaki.
2. Scramble WAVE: Hiroyo Matsumoto & Yuhi besiegten Mika Iida & Sawako Shimono (10:25) via Stray Dogs High Kick von Yuhi gegen Iida.
3. Rival WAVE: Cherry & Tomoka Nakagawa besiegten Shu Shibutani & Moeka Haruhi (6:26) via Spring Night Love von Cherra gegen Haruhi.
4. Fight WAVE: Kana vs. Kyoko Kimura – No Contest (8:50) via Double KO.
5. Comical Chaos WAVE – Elimination Match: Mio Shirai, Misaki Ohata, Hikaru Shida, Tsukasa Fujimoto besiegten Fairy Nipponbashi, Kyusei Sakura Hirota, Kyusei Ninja Ranmaru & Miyako Matsumoto (15:30) via Small Package von Shida gegen Ranmaru. [4:3]
Reihenfolge der Eliminierungen:
– Nipponbashi & Matsumoto eliminierten Mio Shirai (9:02) via Over the Top Rope.
– Hirota eliminierte Fujimoto (10:00) via Over the Top Rope.
– Nipponbashi eliminierte Ohata (10:10) via Over the Top Rope.
– Shida eliminierte Nipponbashi & Hirota (11:09) via Three Count of Soul.
– Shida eliminierte Ranmaru (15:30) via Small Package.
6. Premium WAVE: Yuko Miyamoto & Isami Kodaka besiegten Ayako Hamada & Yuu Yamagata (13:37) via Fire Thunder von Miyamoto gegen Hamada.
7. Regina Di Wave Title: Yumi Oka (c) besiegte Kayoko Haruyama (21:18) via Big Boot. (6th Defense)

WAVE “Weekday Wave Vol.71″, 19.02.2014
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
178 Fans

1. Challenge WAVE: Kana & Mio Shirai besiegten Sumire Natsu & Rina Yamashita (14:23) via Buzzsaw Kick von Shirai gegen Yamashita.
2. Six Pack WAVE: Yuu Yamagata besiegte Moeka Haruhi (10:46) via LA.
3. Comical WAVE: Tsukasa Fujimoto, Misaki Ohata & Kyusei Ninja Ranmaru besiegten Hikaru Shida, Shu Shibutani & Fairy Nipponbashi (12:09) via Schoolboy von Ranmaru gegen Shida.
4. Cool WAVE: Yumi Oka besiegte Mika Iida (10:25) via Big Boot.
5. Premium WAVE: Ayako Hamada besiegte Yuhi (17:12) via AP Cross.

WAVE “Holiday Wave Vol.2″, 11.02.2014
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
228 Fans

1. Scramble WAVE: Mika Iida, Tokoma Nakagawa & Moeka Haruhi besiegten Ayako Hamada, Yuu Yamagata & Sawako Shimono (14:06) via European Clutch von Iida gegen Shimono.
2. Rina Yamashita “Rush” 5 Match Trial Series Match #5: Kyoko Kimura besiegte Rina Yamashita – Referee Stop (10:57) via Sleeper Hold.
3. Sumire Natsu “Flying” 5 Match Trial Series Match #1: Misaki Ohata besiegte Sumire Natsu (9:39) via Diving Body Press.
4. Comical WAVE: Hikaru Shida & Tsukasa Fujimoto besiegten Fairy Nipponbashi & Kyusei Ninja Ranmaru (12:45) via Small Package von Shida gegen Nipponbashi.
5. Countdown S-WAVE: Mio Shirai vs. Kana – Time Limit Draw (15:00).
6. Pride WAVE: Kayoko Haruyama, Leon & Hanako Nakamori besiegten Yumi Oka, Shu Shibutani & Ryo Mizunami (20:00) via Diving Guillotine Drop von Haruyama gegen Mizunami.

WAVE “Young Oh! Oh! 9″, 02.02.2014
Isami Wrestling Arena, Warabi
104 Fans –
No Vacancy

1. Manami Katsu besiegte Rina Yamashita (7:30) via Reverse Splash.
2. 3-Way Match: Cherry besiegte Tsukushi & Yako Fujigasaki (5:47) via Spring Night Love gegen Fujigasaki.
3. Rabbit Miyu besiegte Fairy Nipponbashi (5:34) via La Rabistral.
4. Mika Iida besiegte Kaho Kobayashi (10:36) via Cross Kneebar.
5. Risa Sera & Hikaru Shida besiegten Sumire Natsu & Yumi Oka (12:45) via Diving Double Knee Drop von Sera gegen Natsu.

WAVE “Nagoya Wave Vol.5 ~ Killer Whale”, 26.01.2014
Club Diamond Hall, Nagoya

329 Fans – Super No Vacancy

1. Rina Yamashita “Rush” 5 Match Series Match #4: Kagetsu besiegte Rina Yamashita (6:03) via Blockbuster.
2. Nagoya 3-WAVE: Tomoka Nakagawa besiegte Mika Iida & Sawako Shimono (7:00) via Double Pinfall nach dem 120% Schoolboy.
3. Nagoya Amazing WAVE: Mio Shirai besiegte Fairy Nipponbashi (8:06) via Figure-Four Necklock.
5. Nagoya Scramble Six WAVE: Cherry, Ryo Mizunami & Shu Shibutani besiegten Ayako Hamada, Yuu Yamagata & Kyusei Sakura Hirota (11:09) via Dragon Suplex Hold von Mizunami gegen Hirota.
4. Nagoya Scramble WAVE ~Sumire Natsu Triumphal Return~: Hikaru Shida & Tsukasa Fujimoto besiegten Kana & Sumire Natsu (12:42) via Falcon Arrow von Shida gegen Natsu.
6. Regina Di Wave Title: Yumi Oka (c) vs. Misaki Ohata – Time Limit Draw (30:00). (5th Defense)

WAVE “Osaka Rhapsody Vol.23″, 25.01.2014
Dotonbori Arena, Osaka
241 Fans

1. Osaka Technical WAVE: Tomoka Nakagawa besiegte Mida Iida (10:09) via Unare Gowan.
2. Rina Yamashita “Rush” 5 Match Series Match #3: Kayoko Haruyama besiegte Rina Yamashita (6:35) via Lariat.
3. Visual WAVE: Mio Shirai besiegte Sumire Natsu (7:26) via Figure-Four Necklock.
4. Osaka Comical WAVE: Shu Shibutani & Cherry besiegten Fairy Nipponbashi & Kyusei Ninja Ranmaru (14:11) via Time Machine Ride von Shibutani gegen Nipponbashi.
5. Osaka Scramble WAVE: Misaki Ohata & Kana besiegten Yumi Oka & Ryo Mizunami (19:46) via Cross Kneebar von Kana gegen Mizunami.
4. Dual Shock WAVE ~Wave Tag Team Titles: Ayako Hamada & Yuu Yamagata (c) besiegten Sawako Shimono & Kagetsu (20:04) via LA (Modified Death Valley Bomb) von Yamagata gegen Shimono (4th Defense)

WAVE “Weekday Wave Vol. 70″, 22.01.2014
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
181 Fans

1. Challenge WAVE ~ Rina Yamashita “Rush” 5 Match Series Match #2: Ryo Mizunami besiegte Rina Yamashita (9:34) via Ichijiku.
2. Technical WAVE: Cherry besiegte Mika Iida (9:47) via Spring Night Love.
3. Strong WAVE: Ayako Hamada & Yuu Yamagata besiegten Kana & Sawako Shimono (14:15) via Spin Kick von Hamada gegen Shimono.
4. Amazing WAVE: Kayoko Haruyama besiegte Fairy Nipponbashi (6:25) via Lariat.
5. Idol WAVE: Shu Shibutani besiegte Moeka Haruhi (3:58) via Time Machine Ride.
6. Scramble WAVE: Misaki Ohata, Mio Shirai & Tsukasa Fujimoto besiegten Yumi Oka, Hikaru Shida & Sumire Natsu (18:49) via Purple Flash von Shirai gegen Natsu.

WAVE “Happy New Year Wave 2014, 05.01.2014
Shinjuku FACE, Tokyo
349 Fans
– No Vacancy

1. New Year Rookie WAVE: Rina Yamashita besiegte Sumire Natsu (4:13) via Lariat.
2. Misaki Ohata Presents ~ Ohata Moshasu WAVE: Tsukasa Fujimoto besiegte Mio Shirai (6:04) via Hanamaru Dokkan.
3. New Year 3-Way WAVE: Ryo Mizunami & Tomoka Nakagawa besiegten Shu Shibutani & Cherry and Moeka Haruhi & Hamuko Hoshi (6:04) via Jackknife Hold gegen Nakagawa gegen Shibutani and Haruhi.
4. New Year Comical WAVE: Yumi Oka & Kana & Hikaru Shida besiegten Kyusei Ninja Ranmaru & Miyako Matsumoto & Fairy Nipponbashi (12:06) via Stickpon von Shida gegen Ranmaru.
5. New Year Challenge WAVE: Ayako Hamada & Yuu Yamagata besiegten Mika Iida & Sawako Shimono (15:44) via Ligerbomb von Hamada gegen Iida.
6. Happy Birthday WAVE: Misaki Ohata besiegten Kyoko Kimura (20:19) via Sakauchi.

– Natsuki Urabe änderte ihren Namen zu Beginn der Show in Sumire Natsu.

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s