2014

REINA “Final Stage”, 26.12.2014 (TV Show)
Korakuen Hall, Tokyo

731 Fans

1. Beast Play Off: Kyoko Kimura besiegte Raideen Hagane (10:09) via Big Boot.
2. Depature Idol Duo: Haruka Kato & Eri besiegten Yuiga & Hamuko Hoshi (7:43) via Inside Cradle von Kato gegen Yuiga.
3. School Wars Return Last Time ~We stand in Korakuen~: Yuji Kito & Koharu Hinata besiegten Keizo Matsuda & Alex Lee (10:03) via Rising Sun von Hinata gegen Matsuda.
4. Korakuen Explosion: Arisa Nakajima besiegte Rina Yamashita (8:04) via Daruma-Style German Suplex Hold.
5. New Generation Battle: Maki Narumiya & Kagetsu besiegten Mika Iida & Meiko Tanaka (12:44) via Missile Kick von Kagetsu gegen Tanaka.
6. Battle of Super Heavyweights: Dump Matsumoto & Yumiko Hotta besiegten Goya Kong & Muñeca de Plata (7:20) via Uraken von Hotta gegen Plata.
7. Inside Army or Loser Leave Town Match: Lin Bairon besiegte Makoto (11:25) via Low Rolling Press.
8. REINA World Women’s Title: Kana besiegte Syuri (c) – Referee Stop (21:14) via Dojime Sleeper Hold ==> TITELWECHSEL!!!

REINA, 12.12.2014
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
170 Fans
– No Vacancy

1. Kyoko Kimura & Alex Lee besiegten Kellie Skater & Raideen Hagane (11:58) via Rolling Clutch Hold von Lee gegen Hagane.
2. School Wars Returns: Keizo Matsuda & Yako Fujigasaki besiegten Yuji Kito & Koharu Hinata (8:25) via Rock Bottom von Matsuda gegen Hinata.
3. Weight Battle ~ 4 on 2 Handicap Match: Goya Kong & Muñeca de Plata besiegten Haruka Kato, Erin, Koyuki Hayashi & Miyako Matsumoto (5:57) via Diving Body Press von Kong und Plata gegen alle anderen.
4. Arisa Nakajima, Kana & Lin Bairon besiegten Tsukasa Fujimoto, Makoto & Maki Narumiya (19:30) via Daruma-Style German Suplex Hold von Nakajima gegen Makoto.
5. CMLL World Women’s Title (Special Referee: Kyohei Wada): Syuri besiegte Marcella (c) (10:12) mit 2:1 Punkten ==> TITELWECHSEL!!!
– Syuri besiegte Marcella (3:04) via Modified Armlock.
– Marcella besiegte Syuri (4:58) via Michinoku Driver II.
– Syuri besiegte Marcella (10:12) via Buzzsaw Kick.

REINA, 20.11.2014
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
220 Fans
– Super No Vacancy

1. REINA World Tag Team Titles Tournament, Semi Final: Arisa Nakajima & Kana besiegten Eri & Haruka Kato (11:52) via German Suplex Hold von Nakajima gegen Kato.
2. REINA World Tag Team Titles Tournament, Semi Final: Syuri & Lin Bairon besiegten Makoto & Maki Narumiya (13:57) via Buzzsaw Kick von Syuri gegen Makoto.
3. Kyusei Sakura Hirota & Miyako Matsumoto besiegten Dump Matsumoto & Yumiko Hotta – DQ (~1:00) via Referee Attack von Matsumoto.
4. Rematch: Dump Matsumoto & Yumiko Hotta besiegten Kyusei Sakura Hirota & Miyako Matsumoto (5:34) via Bodylock von Matsumoto gegen Hirota.
5. School Wars Returns: The Winger & Alex Lee besiegten Yuji Kito & Koharu Hinata (16:14) via Brainbuster von Winger gegen Hinata.
6. Kyoko Kimura besiegte Kellie Skater (8:33) via Kimura Lock III.
7. REINA World Tag Team Titles Tournament, Final: Arisa Nakajima & Kana besiegten Syuri & Lin Bairon (16:39) via Double Buzzsaw Kick von Kana und Nakajima gegen Syuri ==> TITELWECHSEL!!!

REINA “Syuri Produce ~Syuri Festival~”, 30.10.2014
Shinjuku FACE, Tokyo

400 Fans – Super No Vacancy

1. One-Sided Two Count Rules: Kana besiegte Koharu Hinata (0:58) via Pinfall.
2. Secret Squadron vs. Black Syuri-dan: SYU*RI & Ray (w/ Risa Komaki) besiegten Black Jujidan #1 & Black Jujidan #2 (9:40) via Cradle von SYU*RI gegen Jujidan #2.
3. Challenge Match: Arisa Nakajima besiegte Haruka Kato (7:03) via German Suplex Hold.
4. Unbelievable 4-Way Battle: Brahman Shu & Brahman Kei vs. Danshoku Dino & The Bodyguard – No Contest (11:05) als alle zusammen KO gingen.
5. Makoto & Maki Narumiya Triumphant Return: Leon & Tomoka Nakagawa besiegten Makoto & Maki Narumiya (14:55) via Unare Gowan von Tomoka Nakagawa gegen Makoto.
6. Special Tag Match: Kyoko Kimura & Masaaki Mochizuki besiegten Syuri & Shiro Koshinaka – Referee Stop (17:53) via Sleeper Hold von Kimura gegen Syuri.

REINA, 09.10.2014
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
120 Fans

1. Makoto Mexico Send-Off Match: Makoto & The*Winger besiegten Vancouver Cat & Macho*Pump (17:08) via La Magistral von Winger gegen Pump.
2. 3-Way Match: Miyako Matsumoto besiegte Koharu Hinata & Yuji Kito (7:22) via Miyako Clutch gegen Hinata.
3. Soft Imai Assessment Match: Alex Lee besiegte Eri Susa (13:44) via Alex Driver.
4. Ray & Koyuki Hayashi besiegten Leon & Shiori Akiba (13:30) via Rolling Clutch Hold von Hayashi gegen Akiba.
5. Reina Restart: Syuri & Makoto besiegten Kyoko Kimura & Kaori Yoneyama (17:19) via Buzzsaw Kick von Syuri gegen Kimura.

REINA, 30.09.2014
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo

180 Fans

1. Eri Susa besiegte Koyuki Hayashi (6:59) via Right Hook.
2. 3-Way Match: Miyako Matsumoto besiegte Alex Lee & Shiori Akiba (6:28) via Miyako Clutch gegen Akiba.
3. Kyoko Kimura & Rabbit Miyu besiegten Maki Narumiya & Raideen Hagane (17:03) via Big Boot von Kimura gegen Hagane.
4. Special 60 Seconds Match: Kana besiegte Haruka Kato (59,2 sec) via Cross Armbreaker.
5. WNC Diva Match: Syuri (c) besiegte Makoto (12:36) via Buzzsaw Kick. (4th Defense)

REINA, 15.09.2014
Fureai Cube, Kasukabe, Saitama

350 Fans

1. Koharu Hinata besiegte Micro (5:30) via Jungle Clutch.
2. Alex Lee vs. Megumi Yabushita – Time Limit Draw (15:00).
3. Syuri besiegte Yuiga (10:49) via Buzzsaw Kick.
4. Manami Toyota & Ray besiegten Makoto & Raideen Hagane (12:05) via Moonsault Press von Ray gegen Hagane.
5. Dump Matsumoto & Aki Shizuku besiegten Mima Shimoda & Kaho Kobayashi (11:40) via Neck Hanging Bomb von Shizuku gegen Kobayashi.

REINA, 07.09.2014
Isami Wrestling Arena, Saitama

65 Fans

1. Maki Narumiya besiegte 235 (5:59) via Yuruneba.
2. Alex Lee besiegte Kyusei Sakura Hirota (12:49) via Alex Driver
3. Makoto besiegte Haruka Kato (8:46) via Mita’s Lock.
4. Syuri & Tsukushi besiegten Kurumi & Sera Risa (11:24) via Harukaze von Tsukushi gegen Kurumi.

CMLL/REINA “Fiesta 2014 ~Round #4~”, 30.08.2014
Korakuen Hall, Tokyo
685 Fans

1. Mima Shimoda, Leon & Yuji Kito besiegten Arisa Nakajima, Miyako Matsumoto & Masaya Takahashi (10:05) via Pinfall von Kito gegen Takahashi.
2. Haruka Kato Assessment Match: Haruka Kato besiegte Alex Lee (10:46) via School Boy.
3. Dump Matsumoto & Yumiko Hotta besiegten Tsukasa Fujimoto & Tomoko Watanabe (6:24) via Jumping Body Press von Matsumoto gegen Tsukamoto.
4. REINA World Tag Team Titles: Ariya & Makoto (c) besiegten Cherry & Kaho Kobayashi (11:30) via Rising Star Suplex Hold von Makoto gegen Kobayashi. (1st Defense)
5. CMLL-REINA International Junior Title: La Silueta besiegte Maki Narumiya (c) (13:35) via Matematika Buster ==> TITELWECHSEL!!!
6. CMLL World Women’s Title: Marcela (c) besiegte Syuri (11:39) via Avalanche-Style Michinoku Driver II. [2:1 Falls] (13th Defense)
– Syuri besiegte Marcela (2:54) via Right High Kick.
– Marcela besiegte Syuri (6:04) via Modified Armlock.
– Marcela besiegte Syuri (11:39) via Avalanche-Style Michinoku Driver II.

CMLL/REINA “Fiesta 2014 ~Round #3~”, 20.08.2014
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
140 Fans

1. Alex Lee besiegte Miyako Matsumoto (7:31) via Neck Hanging Bomb.
2. The Winger & Dragon Yuki besiegten Masaya Takahashi & Yuji Kito (15:05) via Guitar playing de Esuparuda von Winger gegen Kito.
3. Maki Narumiya besiegte Kaho Kobayashi (10:23) via Yuruneba.
4. Syuri & Kyoko Kimura besiegten Marcela & La Silueta (16:59) via German Suplex Hold von Syuri gegen Marcela.
5. REINA World Tag Team Titles: Ariya & Makoto besiegten Yumiko Hotta & La Comandante (c) (16:08) via School Boy von Makoto gegen Comandante ==> TITELWECHSEL!!!

CMLL/REINA “Fiesta 2014 ~Round #2~”, 10.08.2014
Shinjuku FACE, Tokyo

180 Fans

1. Ariya besiegte Haruka Kato (10:31) via Cross Armbreaker.
2. Cherry vs. Miyako Matsumoto – Double Count Out.
3. DASH Chisako besiegte La Silueta (8:07) via Hormone Splash.
4. Kyoko Kimura besiegte Kaho Kobayashi (9:37) via Big Boot.
5. Mexican National Women’s Title: Estrellita (c) besiegte La Comandante (11:25) via Modified Stretch. (5th Defense)
6. Kana & Alex Lee besiegten Syuri & Makoto (11:43) via Modified Zombiekatame von Kana gegen Makoto.

CMLL/REINA “Fiesta 2014 ~Round #1~”, 08.08.2014
Isami Wrestling Arena, Saitama

1. Estrellita besiegte Kaho Kobayashi (8:11) via Extremadura Zita Special.
2. Tetsuya Nakazato vs. Masaya Takahashi – Time Limit Draw (10:00).
3. Miyako Matsumoto besiegte Haruka Kato (12:32) via Ground Octopus Hold.
4. La Comandante & Alex Lee besiegten Syuri & Makoto (12:18) via Reverse Full Nelson von Comandante gegen Makoto.
5. CMLL-REINA International Junior Title: Maki Narumiya besiegte La Silueta (c) (8:39) via Yuruneba. ==> TITELWECHSEL!!!

REINA, 31.07.2014
Shinjuku FACE, Tokyo
222 Fans

1. Challenge Match: Leon besiegte Kaho Kobayashi (9:50) via Mad Splash.
2. Neko Nitta & Raideen Hagane besiegten Tsukasa Fujimoto & Alex Lee (9:51) via Nyan Cat Press von Nitta gegen Lee.
3. Yuji Kito & Masaya Takahashi besiegten Kazuhiro Tamura & Keizo Matsuda (14:40) via Cross Kneelock von Kito gegen Matsuda
4. Special Match: Dump Matsumoto besiegte Mascara Reina (0:15) via Modified German Suplex.
5. Rematch: Dump Matsumoto besiegte Mascara Reina (0:42) via Flying Body Press.
6. Memorial Match ~ Talk Battle: Ariya vs. Sachie Abe – Referee Stop.
7. Arisa Nakajima & Maki Narumiya besiegten Syuri & Tsukushi (15:35) via Yuruneba von Narumiya gegen Tsukushi.
8. REINA World Tag Team Titles: Yumiko Hotta & La Comandante (c) besiegten Ray & Makoto (17:45) via Choke Slam von Hotta gegen Makoto. (1st Defense)

REINA, 21.07.2014
Radiant Hall, Yokohama
121 Fans

1. Keizo Matsuda & Kazuhiro Tamura besiegten Yuji Kito & Yoshihiro Doguchi (14:43) via Boston Crab von Matsuda gegen Doguchi.
2. Tsukushi besiegte Alex Lee (4:57) via Pinfall.
3. Makoto besiegte Kyusei Sakura Hirota (12:08) via Pinfall.
4. La Comandante besiegte Kurumi (5:44) via Hanging Windmill
5. Maki Narumiya & Neko Nitta besiegten Syuri & Kaho Kobayashi (16:20) via Pinfall von ? gegen Kobayashi.

REINA, 17.07.2014
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
110 Fans

1. Yuji Kito & Ariya besiegten Masaya Takahashi & Kaho Kobayashi (17:12) via Modified Inside Cradle von Ariya gegen Kobayashi.
2. Aki Shizuku besiegte Alex Lee (10:30) via Death Valley Bomb.
3. Dump Matsumoto besiegte Miyako Matsumoto (4:37) via Lariat.
4. Syuri & Neko Nitta besiegten Tsubasa Fujimoto & Haruka Kato (15:31) via Nyan Cat Press von Nitta gegen Kato.
5. Ray & Makoto besiegten Yumiko Hotta & La Comandante – DQ (11:47) via Chain Attack von Comandante gegen Makoto.

REINA/Wrestling Private School Produce “Summer Adventure”, 05.07.2014
Nishi-Chofu Martial Arts Arena, Tokyo
52 Fans

1. Miss Private School Wrestling Contest ~Rock-Paper-Scissor~: Koharu Hinata besiegte Makoto & Haruka Kato.
2. 13,5 People Battle Royal: The Perfect Green (Kaho Kobayashi) besiegte Nasurin of Joytoy, Makoto, Miyako Matsumoto, Koharu Hinata, Haruka Kato, Invisible Man, Kaho Kobayashi, Mako-san, Micro, Kaho Kobayashi, Koharu Grandson, Masaya Takahashi & Gakenofuchi Burakku (16:57).
3. Sareee, Haruka Kato & Kaho Kobayashi besiegten Makoto, Micro & Koharu Hinata (20:02) via Fisherman Suplex Hold von Kobayashi gegen Hinata.

REINA, 29.06.2014
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
220 Fans

1. Neko Nitta besiegte Koharu Hinata (6:15) via Nyan Cat Press.
2. Alex Lee besiegte Haruka Kato (6:22) via Neck-Hanging Bomb.
3. Masked Mania Mix Tag Match: Macho*Pump & SYU*RI (with Vancouver Cat) besiegten Tiger Kid & Ray (12:23) via La Magistral von SYU*RI gegen Kid.
4. International Ribbon Tag Team Titles: Maki Narumiya & Risa Sera (c) besiegten Makoto & Kaho Kobayashi (13:34) via Diving Double Knee Drop von Sera gegen Kobayashi. (3rd Defense)
4. REINA World Tag Team Titles: Yumiko Hotta & La Comandante besiegten Ariya & Aki Shizuku (c) (11:43) via Palm Strike von Hotta gegen Shizuku ==> TITELWECHSEL!!!

– Das war die erste von REINA alleine veranstaltete Show seit der Zusammenschließung mit WNC.

WNC-REINA, 25.05.2014
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo

210 Fans – No Vacancy

1. Risa Sera & Shiori Akiba besiegten Ray & Koharu Hinata (12:32) via Ayers Rock von Sera gegen Hinata.
2. Dump Matsumoto besiegte Haruka Kato (5:17) via Flying Body Press.
3. Kyoko Kimura besiegte La Comandante (8:04) via Ebigatame.
4. Syuri besiegte Alex Lee (6:18) via High Kick.
5. REINA World Tag Team Titles: Aki Shizuku & Ariya besiegten Makoto & Kaho Kobayashi (c) (17:16) via Death Valley Bomb von Shizuku gegen Kobayashi ==> TITELWECHSEL!!!
6. REINA-CMLL International Title: La Amapola (c) besiegte Maki Narumiya (9:41) via Back Cracker. [2:1 Falls] (1st Defense)
– La Amapola besiegte Maki Narumiya (3:00) via Devils Wing.
– Maki Narumiya besiegte La Amapola (5:53) via La Magistral.
– La Amapola besiegte Maki Narumiya (9:41) via Back Cracker.

WNC-REINA, “REINA World Tag Team Titles Tournament”  27.04.2014
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
250 Fans

1. REINA World Tag Team Titles Tournament, Block A, Quarter Final: Mima Shimoda & Dump Matsumoto besiegten Syuri & Kyoko Kimura – DQ (9:55) gegen Shuri.
2. REINA World Tag Team Titles Tournament, Block A, Quarter Final: Ariya & Aki Shizuku besiegten Haruka Kato & Koharu Hinata (9:34) via Fisherman Buster von Shizuku gegen Hinata
3. REINA World Tag Team Titles Tournament, Block B, Quarter Final: Leon & Fairy Nipponbashi besiegten Ray & Ranmaru (13:14) via Mad Splash von Leon gegen Ranmaru
4. REINA World Tag Team Titles Tournament, Block B, Quarter Final: Makoto & Kayo Kobayashi besiegten Alex Lee & Crazy Mary (7:35) via Spear von Makoto gegen Alex Lee.
5. REINA World Tag Team Titles Tournament, Block A, Semi Final: Ariya & Aki Shizuku besiegten Mima Shimoda & Dump Matsumoto – DQ (2:46) gegen Matsumoto.
6. REINA World Tag Team Titles Tournament, Block B, Semi Final: Makoto & Kayo Kobayashi besiegten Leon & Fairy Nipponbashi (8:19) via Spear von Makoto gegen Nipponbashi.
7. REINA World Tag Team Titles Tournament, Final: Makoto & Kaho Kobayashi besiegten Ariya & Aki Shizuku (12:49) via Schoolboy von Kobayashi gegen Shizuku ==> TITELWECHSEL!!!

– Die Titel waren zuvor vakant.

WNC-REINA, 09.03.2014
Shinjuku FACE, Tokyo
302 Fans

1. Arisa Nakajima & Rabbit Miyu besiegten Kaho Kobayashi & Sareee (12:27) von German Suplex Hold von Nakajima gegen Kobayashi.
2. Ariya besiegte Alex Lee (6:48) via Cross Armbreaker.
3. Sendai Sachiko & DASH Chisako besiegten Ray & Makoto (10:55) via German Suplex Hold von Sachiko gegen Makoto.
4. 2 on 1 Handicap Match: Dump Matsumoto besiegte Koharu Hinata & Haruka Kato (4:15) via Body Press gegen beide.
5. Aki Shizuku besiegte La Comandante (6:50) via Ground-style Ankle Hold.
6. REINA World Women’s Title: Syuri (c) besiegte Kyoko Kimura (15:28) via High Kick. (3th Defense)

REINA, 01.03.2014
R’s Park Parking Lot, Toda, Saitama
152 Fans

1. Raideen Hagane besiegte Kaho Kobayashi (7:57) via Flying Body Press.
2. Kyusei Sakura Hirota besiegte Tadaware (10:19) via Fisherman Suplex.
3. Yako Fujigasaki besiegte Aki Shizuku (5:15) via Pinfall.
4. Yumiko Hotta & La Comandante besiegten Kyoko Inoue & Ray (11:47) vi Reverse Gory Special von Comandante gegen Ray.

WNC-REINA “Raising an Army against”, 16.02.2014
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
242 Fans

1. Ray, Leon & Mima Shimoda besiegten Arisa Nakajima, Alex Lee & Raideen Hagane (9:54) via Mad Splash von Leon gegen Lee.
2. Ariya besiegte Kaho Kobayashi (8:10) via Arm Lock Hold.
3. Dump Matsumoto & Haruka Kato besiegten La Comandante & Koharu Hinata (3:26) via Jumping Body Press von Matsumoto gegen Hinata.
4. Aki Shizuku besiegte Makoto (9:56) via Death Valley Bomb.
5. WNC Women’s & REINA World Women’s & CMLL-REINA International Titles: Syuri (c) besiegte La Silueta (16:37) via German Suplex Hold. (4th Defense, 2nd Defense, 2nd Defense)

WNC “Private Wrestling School ~School Festival~”, 26.01.2014
Isami Wrestling Arena, Warabi
100 Fans – No Vacancy

1. Exhibition Match: Makoto vs. Haruka Yoshimura (3:00) [0:0 Points]
2. Haruka Kato Return: Makoto & Miyako Matsumoto besiegten Haruka Kato & Kaho Kobayashi (14:47) via Spear von Makoto gegen Kato.

WNC-REINA “Joshi Jam Manila”, 25.01.2014
YNARES Sports Arena, Pasig, Philippines
780 Fans

1. TAJIRI besiegte AKIRA (13:13) via Buzzsaw Kick.
2. Ray & Leon besiegten Ariya & Lady Lory (17:21) via Kasadora von Ray gegen Lory.
3. The Bodyguard besiegte Jiro “Twink” Kuroshio (9:33) via Lariat from Australian.
4. The Bodyguard & AKIRA besiegten Jiro “Twink” Kuroshio & TAJIRI (12:18) via Argentine Expression Spine von Bodyguard gegen Kuroshio.
5. WNC Women’s Title, REINA World Women’s Title & REINA/CMLL International Title: Shuri (c) besiegte Mia Yim (11:20) via High Kick. (WNC & REINA Title 2nd Defense, REINA/CMLL Title 1st Defense)

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s