2011

SGPW „Last Fight“, 08.11.2011
Zepp Sendai, Sendai
700 Fans
– Super No Vacancy Full House

0. Sakura Hirota Tryout: Eiger besiegte Sakura Hirota (0:04) via Small Package Hold.
1. DASH Chisako besiegte Miyako Morino (11:59) via Huracanrana.
2. Kaori Yoneyama besiegte Sendai Sachiko (10:34) via Diving Enzuigiri Knee.
3. Aja Kong besiegte Kagetsu (12:17) via Backfist.
4. Hiren Retirement Match: Meiko Satomura & Ryo Mizunami besiegten Mayumi Ozaki & Hiren (18:11) via Diving Guillotine Drop von Mizunami gegen Hiren

SGPW „Dantai Taikou Flash Tournament“, 27.10.2011 (Samurai! TV)
Korakuen Hall, Tokyo
1,835 Fans – Super No Vacancy Full House

1. Dantai Taikou Flash Tournament, Quarter Final: Command Bolshoi, Kayoko Haruyama, Kaori Yoneyama, Leon & Hanako Nakamori besiegen GAMI, Toshie Uematsu, Yumi Oka , Shu Shibutani & Moeka Haruhi (13:28) via Lariat von Haruyama gegen GAMI.
2. Dantai Taikou Flash Tournament, Quarter Final: Meiko Satomura, DASH Chisako, Sendai Sachiko, Kagetsu & Miyako Morino besiegten Emi Sakura, Tsukasa Fujimoto, Hikaru Shida, Hikari Minami & Tsukushi (12:45) via Hormone Splash von Chisako gegen Tsukushi.
3. Dantai Taikou Flash Tournament, Quarter Final: Nanae Takahashi, Natsuki*Taiyo, Yoshiko, Yoko Bito & Mayu Iwatani besiegten Yumiko Hotta, La Comandante, Aki Kambayashi, Zeuxis & Aoi Ishibashi (13:12) via Diving Senton von Yoshiko gegen Ishibashi.
4. Dantai Taikou Flash Tournament, Quarter Final: Kyoko Inoue, Kaoru Ito, Keiko Aono, Jennie Rose & Annie Social besiegten Jaguar Yokota, Manami Toyota, Mio Shirai, Sakura Hirota & Nancy Mari (14:29) via Double Footstomp von Ito gegen Hirota.
5. Dantai Taikou Flash Tournament, Semi Final: Meiko Satomura, Ryo Mizunami & Hiren besiegten Kayako Haruyama, Tsubasa Kuragaki & Nana Kawasa (7:26) via Yakuza kick von Hiren gegen Kawasa.
6. Dantai Taikou Flash Tournament, Semi Final: Nanae Takahashi, Natsuki*Taiyo & Yoko Bito besiegten Kyoko Inoue, Kaoru Ito & Sareee (14:30) via Refrigerator Bomb von Takahashi gegen Sareee.
7. Dantai Taikou Flash Tournament, Final: Meiko Satomura & Kagetsu besiegten Nanae Takahashi & Yoshiko (16:30) via Death Valley Bomb von Kagetsu gegen Yoshiko.

SGPW, 23.10.2011
Minami Move On Arena, Osaka
272 Fans
– Super No Vacancy Full House

1. Kagetsu besiegte Sawako Shimono (13:52) via Wakigatame.
2. Miyako Morino besiegte Sakura Hirota (13:01) via Mori Mori Clutch.
3. The Sisters Confrontation: DASH Chisako besiegte Sendai Sachiko (13:10) via Hormone Splash.
4. The Teacher & Student Confrontation ~ Hiren Retirement Road: Mayumi Ozaki besiegte Hiren (16:02) via Ozakick.
5. Aja Kong & Kagetsu besiegten Meiko Satomura & Ryo Mizunami (15:28) via Wakigatame von Kagetsu gegen Mizunami.

SGPW, 16.10.2011
Akanashi Hospital Parking Lot Special Ring, ???

1. Ryo Mizunami besiegte DASH Chisako (10:36) via Diving Guillotine Drop.
2. Miyako Morino besiegte Eiger (9:35) via Backslide.
3. Meiko Satomura & Sendai Sachiko besiegten Aya Yuki & Kagetsu (16:32) via Moonsault Press von Sachiko gegen Kagetsu.

SGPW „Shikoku Broadcasting Festival – Day 2“, 02.10.2011
Tokushima Event Plaza, Tokushima

1. Sendai Sachiko besiegte Hiren (11:29) via Moonsault Press.
2. DASH Chisako besiegte Miyako Morino (8:39) via Hormone Splash.
3. Meiko Satomura & Ryo Mizunami besiegten Kagetsu & Sawako Shimono (16:05) via Diving Guillotine Drop von Mizunami gegen Shimono.

SGPW „Shikoku Broadcasting Festival – Day 1“, 01.10.2011
Tokushima Event Plaza, Tokushima

1. Ryo Mizunami besiegte Sawako Shimono (10:08) via Guillotine Drop.
2. Hiren besiegte Miyako Morino (11:28) via Ankle Hold.
3. Meiko Satomura & Kagetsu besiegten DASH Chisako & Sendai Sachiko (11:58) via Death Valley Bomb von Satomura gegen Sachiko.

SGPW „Arabaki Rock Festival 2011“, 28.08.2011
Miyagi Echo Camp Side, Sendai
10,000 Fans

1. Meiko Satomura & Kagetsu besiegten DASH Chisako & Sendai Sachiko (11:34) via Death Valley Bomb von Satomura gegen Sachiko.

SGPW „5th Anniversary Show“, 07.07.2011
Zepp Sendai, Sendai
700 Fans
– Super No Vacancy Full House

0. DASH Chisako besiegte Sakura Hirota (2:41) via Small Package Hold.
1. Ayumi Kurihara besiegte Miyako Morino (12:29) via Uranage.
2. DASH Chisako & Sendai Sachiko besiegten Mayumi Ozaki & Hiren (14:20) via Hormone Splash von Chisako gegen Hiren.
3. JWP Junior & POP Title: Kagetsu (c) besiegte Sawako Shimono (14:17) via Wakigatame, (4th Defense)
4. Meiko Satomura & Ryo Mizunami besiegten Aja Kong & Toshie Uematsu (14:29) via Death Valley Bomb von Satomura gegen Uematsu.

– Dies war eine Charity Show zugunsten der Erdbebenopfer.

SGPW „Live Vol. 49“, 22.01.2011
Zepp Sendai, Sendai
500 Fans
– No Vacancy

1. JWP Junior & POP Title #1-Contender Tournament, Quarter Final: Kagetsu besiegte Sendai Sachiko (16:13) via Wakigatame.
2. JWP Junior & POP Title #1-Contender Tournament, Quarter Final: Ryo Mizunami besiegte Miyako Morino (8:10) via Uranage.
3. Hiren besiegte Moeka Haruhi (8:25) via Diving Neckbreaker Drop.
4. JWP Junior & POP Title #1-Contender Tournament, Semi Final: Kagetsu besiegte DASH Chisako (7:22) via Wakigatame.
5. JWP Junior & POP Title #1-Contender Tournament, Semi Final: Ryo Mizunami besiegte Sakura Hirota (3:40) via Uranage.
6. New Year Special Tag Match: Shinobu Kandori & Kana besiegten Meiko Satomura & Toshie Uematsu (13:29) via Pinfall von Kandori gegen Uematsu.
7. JWP Junior & POP Title Contendership Tournament, Final: Kagetsu besiegte Ryo Mizunami (10:18) via Wakigatame.

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s