2013

SGPW, 16.11.2013
Sun Plaza Hall, Sendai
2,100 Fans
– Super No Vacancy

1. 2 Years Ago! Sendai’s Mizunami Appears in WAVE: GAMI & Ryo Mizunami besiegten Amazon & Mio Shirai (11:16) via Inside Cradle von GAMI gegen Shirai.
2. I think this is my last day of it! An introduction to the next year: Eiger besiegte Sakura Hirota (10:44) via Sleep Paralysis.
3. Hiroyo Matsumoto besiegte Manami Katsu (10:51) via Hiroyo Stone.
4. Generation Struggle Veteran vs. Nova: Aja Kong, Manami Toyota & Ayako Hamada besiegten Shuri, Yuhi & Sareee (20:36) via Diving Elbow Drop von Kong gegen Yuhi.
5. Tag Ya Showdown Rematch: DASH Chisako & Sendai Sachiko besiegten Natsuki*Taiyo & Yoshiko (16:16) via Hormone Splash von Chisako gegen Taiyo.
6. Generation Struggle The Teacher & Student Showdown: Meiko Satomura besiegte Kagetsu (18:59) via Death Valley Bomb.

SGPW, 04.11.2013
Hakata Star Lane, Fukuoka
400 Fans
– Super No Vacancy

1. Sareee vs. Rabbit Miyu – Time Limit Draw (10:00).
2. Eiger besiegte Sakura Hirota (12:57).
3. DASH Chisako & Sendai Sachiko besiegten Aja Kong & Lady Steel (14:26) via Hormone Splash von Chisako gegen Steel.
4. Meiko Satomura besiegte Carlos Amano (14:12) via Death Valley Bomb.
5. Nova vs. Veteran Special Tag Match: Shuri & Kagetsu besiegten Dynamite Kansai & Manami Toyota (13:41) via Splash Mountain von Kagetsu gegen Kansai.

SGPW, 03.11.2013
Nasci Hall Umeda, Osaka
340 Fans
– Super No Vacancy

1. Carlos Amano & Hiroyo Matsumoto besiegten Mio Shirai & Ryo Mizunami (13:36) via Carlos Ghosn von Amano gegen Mizunami.
2. Eiger besiegte Kanjuro Matsuyama (9:36) via Schoolboy.
3. Aja Kong & Rabbit Miyu besiegten DASH Chisako & Sendai Sachiko (15:08) via Diving Elbow Drop von Kong gegen Sachiko.
4. Special Singles Match: Ayako Hamada besiegte Meiko Satomura (14:25) via AP Cross.
5. New Stars Showdown: Kagetsu besiegte Hikaru Shida (13:59) via Babarian Drop.
6. Kagetsu & Hikaru Shida besiegten Meiko Satomura & Ayako Hamada – Referee Stop (4:25) via Armlock von Kagetsu gegen Satomura.

SGPW, 27.10.2013
Miyagino Ward Bunka Center, Sendai

1. Sendai Sachiko vs. Mio Shirai – Time Limit Draw (10:00).
2. An Inevitable Road: Meiko Satomura besiegte Sakura Hirota (9:31) via Cross Armbreaker.
3. DASH Chisako & Sendai Sachiko besiegten Tsubasa Kuragaki & Aya Yuki (14:51) via Hormone Splash von Chisako gegen Yuki.
4. Meiko Satomura & Chikayo Nagashima besiegten Dynamite Kansai & Carlos Amano (14:24) via Inside Cradle von Nagashima gegen Amano.
5. Kagetsu besiegte Yoshiko (12:57) via Screwdriver.

SGPW, 20.10.2013
Aoba Ward Morino Hospital Parking Lot Special Ring, Sendai

1. Meiko Satomura besiegte Manami Katsu (8:44) via Cross Armbreaker.
2. DASH Chisako, Sendai Sachiko & Kagetsu besiegten Manami Toyota, Lady Steel & Rabbit Miyu (11:38) via Hormone Splash von Chisako gegen Mito.

SGPW „Revolution“, 17.10.2013 (TV Show)
Korakuen Hall, Tokyo
1200 Fans

1. Hiroyo Matsumoto & Ryo Mizunami besiegten DASH Chisako & Sendai Sachiko (13:07) via Liger Bomb von Hiroyo gegen Sachiko.
2. Rydeen Hagane besiegte Sakura Hirota (10:40) via Frog Splash.
3. Super Generation Struggle Nova vs. Veteran 8 vs. 8 Singles Elimination Match: Shuri, Yoshiko, Hikaru Shida, Kagetsu, Yuhi, Sareee, Manami Katsu & Takumi Iroha besiegten Aja Kong, Dump Matsumoto, Dynamite Kansai, Kyoko Inoue, Manami Toyota, Meiko Satomura, Command Bolshoi & Takako Inoue (70:11) [8:7 Falls]
– Takumi Iroha besiegte Dump Matsumoto – DQ (3:34) als Matsumoto den Referee attackierte.
– Kyoko Inoue besiegte Takumi Iroha (3:30) via Lariat.
– Shuri vs Kyoko Inoue – Time Limit Draw (10:00). Beide wurden somit eliminiert.
– Command Bolshoi besiegte Sareee (3:34) via Sensei Hold II.
– Hikaru Shida besiegte Command Bolshoi (4:12) via Three Count of the Soul.
– Manami Toyota besiegte Hikaru Shida (5:35) via Japanese Ocean Cyclone Suplex Hold.
– Manami Toyota besiegte Manami Katsu (3:47) via Japanese Ocean Queen Bee Bomb.
– Yuhi besiegte Manami Toyota (3:37) via Honey Trap.
– Yuhi besiegte Takako Inoue (5:53) via Moonsault.
– Yuhi besiegte Dynamite Kansai (4:30) viaHoney Trap.
– Aja Kong besiegte Yuhi (0:21) via Vertical Fall Brainbuster.
– Kagetsu besiegte Aja Kong (4:52) via Uraken Cutback.
– Meiko Satomura besiegte Kagetsu (5:38) via Death Valley Bomb.
– Yoshiko besiegte Meiko Satomura (6:26) via Diving Senton.

SGPW, 29.09.2013
Aikawa Townsman Gymnasium, Sado Island
400 Fans
– Super No Vacancy

1. Carlos Amano besiegte Kagetsu (13:24) via Tiger Suplex Hold.
2. Sendai Sachiko besiegte Eiger (10:20) via Flying Cradle.
3. Manami Toyota & Meiko Satomura besiegten Aja Kong & Hiroyo Matsumoto (15:09) via Death Valley Bomb von Satomura gegen Matsumoto.
4. Special Tag Match: DASH Chisako & Sendai Sachiko besiegten Shinobu Kandori & Aya Yuki (13:36) via Hormone Splash von Chisako gegen Yuki.
5. 10 Woman Battle Royal: DASH Chisako besiegte Kagetsu (9:29) via Huracanrana
– Reihenfolge der Eliminierungen: Aja Kong, Meiko Satomura, Carlos Amano, Hiroyo Matsumoto, Aya Yuki, Manami Toyota, Eiger, Sendai Sachiko & Kagetsu.

SGPW, 28.09.2013
City Gymnasium, Niigata
2,000 Fans

1. DASH Chisako & Sendai Sachiko besiegten Mio Shirai & Manami Katsu (12:43) via  Moonsault Press von Sachiko gegen Katsu.
2. Partner Returns: Eiger besiegte Sakura Hirota (0:04) via Lariat.
Rematch Partner Returns: Eiger besiegte Sakura Hirota (9:36) via Lariat.
3. Carlos Amano besiegte Yuhi (11:49) via Tiger Suplex Hold.
4. Special Tag Match: Aja Kong & Hiroyo Matsumoto besiegten Kagetsu & Yoshiko (16:24) via Backfist von Kong gegen Kagetsu.
5. Premium Tag Match: Manami Toyota & Meiko Satomura besiegten Shinobu Kandori & Ayako Hamada (17:39) via Death Valley Bomb von Satomura gegen Hamada.

SGPW „Shikoku Broadcasting Festival – Day 2“, 23.09.2013
Shikoku Broadcasting Festival Special Ring, Tokushima

1. Meiko Satomura besiegte DASH Chisako (8:22) via Death Valley Bomb.
2. Carlos Amano besiegte Kagetsu (10:46) via Tiger Suplex Hold.
3. Manami Toyota & Meiko Satomura besiegten Aja Kong & Sendai Sachiko (14:39) via Death Valley Bomb von Satomura gegen Sachiko.

SGPW „Shikoku Broadcasting Festival – Day 1“, 22.09.2013
Shikoku Broadcasting Festival Special Ring, Tokushima

1. Kagetsu vs. Carlos Amano – Time Limit Draw (10:00).
2. Manami Toyota besiegte Sonoko Kato (10:42) via Japanese Ocean Queen Bee Bomb.
3. Meiko Satomura & Hiroyo Matsumoto besiegten DASH Chisako & Sendai Sachiko (13:51) via Death Valley Bomb von Satomura gegen Sachiko.

SGPW, 07.09.2013
Townsman Gymnasium, Shikama
800 Fans
– Super No Vacancy

1. DASH Chisako & Sendai Sachiko besiegten Manami Toyota & Lady Steel (11:00) via German Suplex Hold von Sachiko gegen Steel.
2. Carlos Amano besiegte Sakura Hirota (11:19) via Carlos Ghosn.
3. Aja Kong & Leon besiegten Kagetsu & Manami Katsu (17:06) via Diving Elbow Drop von Kong gegen Kagetsu.
4. Meiko Satomura & Mio Shirai besiegten Hiroyo Matsumoto & Allysin Kay (17:04) via Cobra Twist von Satomura gegen Kay.

SGPW, 06.09.2013
Miyagino Ward Bunka Center, Sendai
308 Fans
– Super No Vacancy Full House

1. Leon besiegte Lady Steel (8:39) via Mad Splash.
2. 3-Way Match: Mio Shirai besiegte Eiger & Sakura Hirota (7:06) via Pinfall gegen Hirota.
3. Carlos Amano & Allysin Kay besiegten Meiko Satomura & Sareee (16:18) via Tiger Suplex Hold von Amano gegen Sareee.
4. Kagetsu Junior Road 7 Match Series Match #4: Manami Toyota besiegte Kagetsu (15:25) via Japanese Ocean Queen Bee Bomb.
5. DASH Chisako & Sendai Sachiko besiegten Hiroyo Matsumoto & Manami Katsu (15:38) via Avalanche-Style Stunner von Chisako gegen Katsu.

SGPW „Sendai Revolution“, 30.08.2013
Shinjuku FACE, Tokyo
490 Fans
– Super No Vacancy

1. Lady Steel besiegte Sakura Hirota (10:53) via Backslide Cutback.
2. Special Tag Match:Natsuki*Taiyo & Yoshiko besiegten DASH Chisako & Sendai Sachiko (15:05) via Taiyo-chan*Spanish Fly von Taiyo gegen Chisako.
3. Special Singles Match: Meiko Satomura vs. Kana – Time Limit Draw (20:00).
4. Nova vs. Veteran Super Generation Struggle: Dynamite Kansai, Aja Kong, Manami Toyota & Ayako Hamada besiegten Kagetsu, Hikaru Shida, Yuhi & Sareee (15:29) via Backfist von Kong gegen Kagetsu.

SGPW „Kurosaki Festival“, 17.08.2013
Nishiku Ono Elementary School, Niigata

1. Sendai Sachiko besiegte Kagetsu (8:34) via Moonsault Press.
2. Meiko Satomura & Kagetsu besiegten DASH Chisako & Sendai Sachiko (13:17) via Backflip von Kagetsu gegen Chisako.

SGPW „Furukawa Festival – Day 2“, 04.08.2013
Rione Furukawa Special Ring, Osaki

1. Kagetsu besiegte DASH Chisako (12:18) via Wakigatame.
2. DASH Chisako & Sendai Sachiko besiegten Meiko Satomura & Kagetsu (18:59) via Moonsault Press von Sachiko gegen Kagetsu.

SGPW „Furukawa Festival – Day 1“, 03.08.2013
Rione Furukawa Special Ring, Osaki

1. Meiko Satomura & Kagetsu besiegten DASH Chisako & Sendai Sachiko (21:27) via Screwdriver von Kagetsu gegen Sachiko.

SGPW, 29.07.2013
Miyagino Ward Bunka Center, Sendai
310 Fans
– Super No Vacancy Full House

1. Sendai Sachiko besiegte Sari (9:28) via Moonsault Press.
2. Hamuko Hoshi besiegte Sakura Hirota (7:54) via Onna no Shuunen.
3. Mio Shirai besiegte DASH Chisako (9:48) via Ground Spider.
4. Meiko Satomura besiegte Hiroyo Matsumoto – Referee Stop (14:52) via Sleeper Hold.
5. Special Tag Match: Dynamite Kansai & Shuri besiegten Kagetsu & Miyako Morino (14:30) via Splash Mountain von Kansai gegen Kagetsu.

SGPW, 12.06.2013
Miyagino Ward Bunka Center, Sendai
320 Fans
– Super No Vacancy Full House

1. Miyako Morino besiegte Sareee (6:50) via Modified Single-Leg Crab Hold.
2. Sakura Hirota besiegte Mio Shirai (6:51) via Modified Hulahula Dawn.
3. Carlos Amano & Hiroyo Matsumoto besiegten Meiko Satomura & Shuri (14:36) via Liger Bomb von Matsumoto gegen Satomura.
4. DASH Chisako & Sendai Sachiko besiegten Manami Katsu & Lady Steel (15:49) via Hormone Splash von Chisako gegen Steel.
5. Ayumi Kurihara besiegte Kagetsu (12:08) via Modified Uranage.

SGPW, 19.05.2013
Matsushita IMP Hall, Osaka
560 Fans
– Super No Vacancy

1. Sendai Sachiko & Kagetsu besiegten Shuri & Sawako Shimono (11:33) via Wakigatame von Sachiko gegen Shimono.
2. 3-Way Match: Miyako Morino besiegte Eiger & Sakura Hirota (9:40) via Pinfall gegen Hirota nach einer Powder Attack von Eiger.
3. Mio Shirai besiegte DASH Chisako (9:34) via Ground Spider.
4. Aja Kong & Hiroyo Matsumoto besiegten Sendai Sachiko & Kagetsu (15:43) via Liger Bomb von Matsumoto gegen Sachiko.
5. Special Singles Match: Meiko Satomura besiegte Ayumi Kurihara (17:21) via Death Valley Bomb.

SGPW, 12.04.2013
Miyagino Ward Bunka Center, Sendai
310 Fans
– Super No Vacancy Full House

1. Miyako Morino besiegte Lady Steel (7:34) via Cradle.
2. Mio Shirai besiegte Sakura Hirota (11:17) via Schoolboy.
3. Meiko Satomura besiegte Shuri – Referee Stop (12:51) via Sleeper Hold.
4. Hiroyo Matsumoto besiegte Kagetsu (16:01) via Hiroyo Stone.
5. DASH Chisako & Sendai Sachiko besiegten Leon & Sareee (15:27) via Hormone Splash von Chisako gegen Sareee.

SGPW, 31.03.2013
Higashinari Ward Citizen Center, Osaka
450 Fans
– No Vacancy

1. Miyako Morino besiegte Sawako Shimono (7:18) via Pinfall.
2. Eiger besiegte Sakura Hirota (11:30) via Pinfall.
3. Meiko Satomura besiegte Hiroyo Matsumoto – Referee Stop (16:25) via Sleeper Hold.
4. DASH Chisako & Sendai Sachiko besiegten Mio Shirai & Aya Yuki (13:26) via Hormone Splash von Chisako gegen Mio.
5. Aja Kong besiegte Kagetsu (16:48) via Backfist.

SGPW, 15.02.2013
Miyagino Ward Bunka Center, Sendai
340 Fans
– Super No Vacancy Full House

1. Command Bolshoi besiegte Miyako Morino (9:44) via Kido Clutch.
2. Kayoko Haruyama besiegte Kyusei Sakura Hirota (14:45) via Diving Guillotine Drop.
3. Meiko Satomura & Jenny Rose besiegten Shuri & Rabbit Miyu (13:18) via Sleeper Hold von Satomura gegen Mito.
4. Kagetsu besiegte Sareee (10:03) via Screwdriver.
5. DASH Chisako & Sendai Sachiko besiegten Hailey Hatred & Kellie Skater (15:58) via Hormone Splash von Chisako gegen Skater.

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s