2014

STARDOM “Yearend Climax 2014″, 23.12.2014 (niconico)
Korakuen Hall, Tokyo

1,230 Fans – No Vacancy

1. Rookie of Stardom: Reo Hazuki besiegte Momo Watanabe (5:12) via Styles Clash.
2. Act Yasukawa besiegte Kris Wolf (4:39) via Orochi.
3. Scramble Single Wars: Koguma besiegte Kyoko Kimura, Kaori Yoneyama, Hatsuhinode Kamen, Mystique & Kellie Skater (8:53) via German Suplex Hold von Mystique.
4. Miho Wakizawa Retirement Match: Io Shirai, Mayu Iwatani & Masaaki Mochizuki besiegten Miho Wakizawa, Manami Toyota & Genki Horiguchi H.A.Gee.Mee!! (12:34) via Dragon Suplex Hold von Iwatani gegen Wakizawa.
5. World of Stardom Title: Yoshiko (c) besiegte Saki Akai (11:43) via Diving Senton. (1st Defense)
6. Goddesses of Stardom Titles: Nanae Takahashi & Kairi Hojo (c) besiegten Takumi Iroha & Risa Sera (24:59) via Nanaraka von Takahashi gegen Iroha. (2nd Defense)

STARDOM “Queen Tradition 2014″, 21.12.2014
Municipal West Kumin Center, Osaka

315 Fans – No Vacancy

1. Kris Wolf besiegte Momo Watanabe (6:30) via Diving Double Knee Drop.
2. Act Yasukawa & Kellie Skater besiegten Kaori Yoneyama & Hatsuhinode Kamen (10:43) via Evilton von Yasukawa gegen Kamen.
3. Io Shirai besiegte Mystique (9:50) via Moonsault Press.
4. Kairi Hojo & Koguma besiegten Reo Hazuki & Takumi Iroha (12:08) via Diving Elbow Drop von Hojo gegen Hazuki.
5. NanaMiho & Miho Wakizawa Last Osaka Match: Nanae Takahashi & Miho Wakizawa besiegten Yoshiko & Mayu Iwatani (20:57) via Backslide from Venom von Wakizawa gegen Wakizawa.

STARDOM “Queen Tradition 2014″, 14.12.2014
Hamanasu Hall, Aomori
336 Fans

1. Kris Wolf besiegte Mystique (7:01) via Thrust Kick.
2. 3-Way Battle: Kellie Skater besiegte Makoto & Miyako Matsumoto (6:15) via International Incident gegen Matsumoto.
3. Lin Bairon & Kinya Oyanagi besiegten Koharu Hinata & Yoshihiro Takayama (14:56) via Rolling Press von Bairon gegen Hinata.
4. Act Yasukawa & Syuri besiegten Reo Hazuki & Takumi Iroha (12:30) via Eviltone von Yasukawa gegen Hazuki.
5. Io Shirai, Yoshiko & Mayu Iwatani besiegten Nanae Takahashi, Kairi Hojo & Koguma (19:03) via Moonsault Press von Shirai gegen Koguma.

STARDOM “Queen Tradition 2014″, 07.12.2014
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo

383 Fans – Super No Vacancy Full House

1. Rookie of Stardom 2014 – Round Robin Challenge: Reo Hazuki besiegte Kris Wolf & Momo Watanabe (17:41).
– Kris Wolf besiegte Reo Hazuki (4:15) via Super Kick.
– Momo Watanabe besiegte Kris Wolf (8:03) via Somato.
– Reo Hazuki besiegte Momo Watanabe (13:26) via Styles Clash.
– Reo Hazuki besiegte Kris Wolf (17:41) via Styles Clash.
2. Yoshiko besiegte Mystique (8:29) via Neck Hanging Bomb.
3. Act Yasukawa Comeback: Kairi Hojo & Koguma besiegten Act Yasukawa & Kellie Skater (14:23) via Sliding D von Hojo gegen Yasukawa.
4. Miho Wakizawa Last Single Match: Nanae Takahashi besiegte Miho Wakizawa (17:36) via Refrigerator Bomb.
5. Artist of Stardom Titles: Io Shirai, Mayu Iwatani & Takumi Iroha besiegten Kaori Yoneyama, Tsubasa Kuragaki & Hatsuhinode Kamen (c) (13:30) via Moonsault von Shirai gegen Kamen ==> TITELWECHSEL!!!

STARDOM “Queen Tradition 2014″, 24.11.2014
Hakata Starlane, Fukuoka

550 Fans

1. DASH Chisako besiegte Kellie Skater (7:39) via Hormone Splash.
2. Kyoko Kimura & Kris Wolf besiegten Kaori Yoneyama & Hatsuhinode Kamen (12:36) via Big Boot von Wolf gegen Kamen.
3. Wonder of Stardom Title: Mayu Iwatani (c) besiegten Mystique (8:20) via Fubukirana. (2nd Defense)
4. Yoshiko, Takumi Iroha & Reo Hazuki besiegten Nanae Takahashi, Miho Wakizawa & Kairi Hojo (19:53) via Heel Kick von Iroha gegen Wakizawa.
5. High Speed Title: Io Shirai besiegte Koguma (15:59) via Spanish Fly. (1st Defense)

STARDOM “Queen Tradition 2014″, 22.11.2014
Shipping Gymnasium, Iwaki, Fukushima

550 Fans

1. Kairi Hojo besiegte Momoe Watanabe (6:09) via Ikari.
2. Kris Wolf besiegte Mystique (8:11) via Second Rope Diving Senton.
3. Kellie Skater besiegte Miho Wakizawa (6:42) via International Incident.
4. Yoshiko & Reo Hazuki besiegten Kaori Yoneyama & Hatsuhinode Kamen (10:27) via Diving Senton von Yoshiko gegen Kamen.
5. Io Shirai, Mayu Iwatani & Takumi Iroha besiegten Nanae Takahashi, Koguma & Kairi Hojo (19:55) via Dragon Suplex Hold von Iwatani gegen Koguma.

STARDOM “Goddesses of Stardom 2014″, 16.11.2014
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo

353 Fans – Super No Vacancy Full House

1. Momo Watanabe Debut Match: Takumi Iroha besiegte Momo Watanabe (7:05) via Sharpshooter.
2. 3-Way Battle: Yoshiko besiegte Reo Hazuki & Kellie Skater (5:00) via Hip Drop gegen Hazuki.
3. Goddesses of Stardom Tag League, Blue Block: Kaori Yoneyama & Hatsuhinode Kamen [2] besiegten Koguma & Miho Wakizawa [2] (10:49) via Inside Cradle von Yoneyama gegen Wakizawa.
4. Goddesses of Stardom Tag League, Blue Block: Io Shirai & Mayu Iwatani [4] besiegten Star Fire & Mystique [4] (10:27) via Moonsault von Shirai gegen Mystique.
5. Goddesses of Stardom Tag League, Red Block: Nanae Takahashi & Kairi Hojo [5] besiegten Kyoko Kimura & Kris Wolf [2] (13:22) via 4173 von Takahashi gegen Wolf.
6. Goddesses of Stardom Tag League, Final: Nanae Takahashi & Kairi Hojo (Red Block #1) besiegten Io Shirai & Mayu Iwatani (Blue Block #2) (17:32) via Sliding D von Hojo gegen Iwatani.

STARDOM “Queen Tradition 2014″, 03.11.2014 (TV Show)
Korakuen Hall, Tokyo
850 Fans

1. Kelly Skater besiegte Reo Hazuki (7:54) via International Incident.
2. Tag League Special 3-Way Match: Kyoko Kimura & Kris Wolf besiegten Kaori Yoneyama & Hatsuhonode Kamen and Star Fire & Mystique (7:22) via Big Boot von Kimura gegen Kamen.
3. Stardom & Ice Ribbon Future Dream: Takumi Iroha & Risa Sera besiegten Koguma & Kurumi (12:38) via Deadlift German Suplex Hold von Iroha gegen Koguma.
4. Wonder of Stardom Title: Mayu Iwatani (c) besiegte Miho Wakizawa (10:27) via Dragon Suplex Hold. (1st Defense)
5. Goddesses of Stardom Titles: Nanae Takahashi & Kairi Hojo (c) besiegten Io Shirai & Yoshiko (29:03) via Nanarakka von Takahashi gegen Shirai. (1st Defense)

STARDOM “Mask Fiesta 2014 ~Halloween Party~”, 26.10.2014
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo

305 Fans – No Vacancy

1. Confused 4-Way Match: Mini IOTICA besiegte White Yuki, Green Yuki & Kairian (6:04) via La Magistral gegen White Yuki.
2. Shinba & Star Fire besiegten Shadow & Mystique (8:09) via Modified Michinoku Driver von Star Fire gegen Shadow.
3. Kendo Takumi & Kendo Serarisa besiegten Amerika Hinode Kamen & Hatsuhinode Kamen (10:06) via Frogsplash von Takumi gegen Hatsuhinode.
4. Stardom The Best Mask Woman: World of Tiger, IOTICA & MAYUCHICA besiegten Passion Seven, Pirates Kaiser & Kogu Tan (21:06) via Dragon Suplex Hold von MAYUCHICA gegen Kogu Tan.

STARDOM “Goddesses of Stardom 2014″, 26.10.2014
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
255 Fans

1. Goddesses of Stardom Tag League, Blue Block: Star Fire & Mystique [4] besiegten Kaori Yoneyama & Hatsuhinode Kamen [0] (6:59) via Package Piledriver von Star Fire gegen Kamen.
2. Goddesses of Stardom Tag League, Red Block: Kyoko Kimura & Kris Wolf [2] besiegten Takumi Iroha & Risa Sera [3] (12:48) via Big Boot von Kimura und Pinfall von Wolf gegen Iroha.
3. Goddesses of Stardom Tag League, Red Block: Nanae Takahashi & Kairi Hojo [3] besiegten Yoshiko & Reo Hazuki [2] (14:20) via Sliding D von Hojo gegen Hazuki.
4. Goddesses of Stardom Tag League, Blue Block: Miho Wakizawa & Koguma [2] besiegten Io Shirai & Mayu Iwatani [2] (12:29) via Koguclutch von Koguma gegen Iwatani.

STARDOM “Goddesses of Stardom 2014″, 19.10.2014
Sports Center, Biwajima, Aichi
225 Fans

1. Star Fire besiegte Hatsuhinode Kamen (7:22) via Leg Roll Clutch Hold.
2. Kairi Hojo vs. Mystique – Time Limit Draw (15:00).
3. Goddesses of Stardom Tag League, Red Block: Yoshiko & Reo Hazuki [2] besiegten Kyoko Kimura & Kris Wolf [0] (13:17) via Roll-Up von Hazuki gegen Wolf.
4. Nanae Takahashi, Miho Wakizawa & Koguma besiegten Io Shirai, Mayu Iwatani & Takumi Iroha (17:55) via Backslide from Venom von Wakizawa gegen Iwatani.

STARDOM “Goddesses of Stardom 2014″, 12.10.2014
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo

315 Fans – No Vacancy

1. 3-Way Match: Kris Wolf besiegte Reo Hazuki & Azumi (6:33) via Pinfall gegen Azumi.
2. Yoshiko besiegte Miyako Matsumoto (7:34) via Lariat.
3. Goddesses of Stardom Tag League, Blue Block: Star Fire & Mystique [2] besiegten Miho Wakizawa & Koguma [0] (10:14) via Jumping Tombstone Piledriver von Star Fire gegen Koguma.
4. Goddesses of Stardom Tag League, Blue Block: Io Shirai & Mayu Iwatani [2] besiegten Kaori Yoneyama & Hatsuhinode Kamen [0] (11:08) via Moonsault Press von Shirai gegen Kamen.
5. Goddesses of Stardom Tag League, Red Block: Nanae Takahashi & Kairi Hojo [1] vs. Takumi Iroha & Risa Sera [1] – Time Limit Draw (15:00).

STARDOM “5*Star GP 2014″, 23.09.2014 (Samurai! TV)
Korakuen Hall, Tokyo
910 Fans

1. Miho Wakizawa, Reo Hazuki & Maaya besiegten Hatsuhinode Kamen, Kris Wolf & Azumi (6:18) via Backslide from Venom von Wakizawa gegen Kamen.
2. 5*Star GP 2014, Blue Stars Block: Mayu Iwatani [4] besiegte Koguma [2] (6:47) via Modified Pinfall.
3. 5*Star GP 2014, Blue Stars Block: Kyoko Kimura [4] besiegte DASH Chisako [4] (9:24) via Big Boot.
4. 5*Star GP 2014, Blue Stars Block: Yoshiko [5] besiegte Takumi Iroha [5] (12:36) via Diving Senton.
5. 5*Star GP 2014, Red Stars Block: Kairi Hojo [3] besiegte Star Fire [3] (9:56) via Diving Elbow Drop.
6. 5*Star GP 2014, Red Stars Block: Kaori Yoneyama [3] besiegte Melissa [5] (8:21) – Count Out.
7. 5*Star GP 2014, Red Stars Block: Io Shirai [4] besiegte Nanae Takahashi [6] (13:41) via Package German Suplex Hold.
8. 5*Star GP 2014, Final: Io Shirai besiegte Yoshiko (12:46) via Moonsault Press.

STARDOM “5*Star GP 2014″, 15.09.2014
Nishi Kumin Center, Osaka

268 Fans – No Vacancy

1. 3-Way Match: Hatsuhinode Kamen besiegte Reo Hazuki & Kris Wolf (4:15) via Pinfall gegen Hazuki.
2. 5*Star GP 2014, Blue Stars Block: DASH Chisako [2] besiegte Koguma [2] (8:10) via Hormone Splash.
3. 5*Star GP 2014, Red Stars Block: Melissa [4] vs. Star Fire [2] – Time Limit Draw (15:00).
4. 5*Star GP 2014, Blue Stars Block: Takumi Iroha [3] besiegte Mayu Iwatani [4] (9:20) Ligerbomb.
5. 5*Star GP 2014, Red Stars Block: Nanae Takahashi [4] besiegte Kaori Yoneyama [2] (12:01) via Cross Armbreaker.
6. 5*Star GP 2014, Blue Stars Block: Yoshiko [4] vs. Kyoko Kimura [3] – Time Limit Draw (15:00).
7. 5*Star GP 2014, Red Stars Block: Io Shirai [2] besiegte Kairi Hojo [3] (12:28) via Moonsault Press.

STARDOM “5*Star GP 2014″, 13.09.2014 (Niconico)
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo

265 Fans

1. 3-Way Match: Reo Hazuki besiegte Hatsuhinode Kamen & Kris Wolf (6:01) via Pinfall gegen Kamen.’
2. 5*Star GP 2014, Blue Stars Block: Koguma [1] vs. Takumi Iroha [2] – Time Limit Draw (15:00).
3. 5*Star GP 2014, Red Stars Block: Melissa [2] besiegte Kairi Hojo [3] (9:45) via Air Raid Crash.
4. 5*Star GP 2014, Red Stars Block: Nanae Takahashi [2] besiegte Star Fire [2] (8:48) via Pinfall.
5. 5*Star GP 2014, Blue Stars Block: Mayu Iwatani [2] besiegte Kyoko Kimura [3] (11:28) via Reverse Huracánrana.
6. 5*Star GP 2014, Red Stars Block: Kaori Yoneyama [0] besiegte Io Shirai [2] (8:27) via Pinfall.
7. 5*Star GP 2014, Blue Stars Block: Yoshiko [2] besiegte DASH Chisako [2] (12:07) via Diving Senton.

STARDOM “5*Star GP 2014″, 07.09.2014
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
285 Fans
– No Vacancy

1. 3-Way Match: Kris Wolf besiegte Reo Hazuki & Hatsuhinode Kamen (5:36) via Right High Kick gegen Hazuki.
2. 5*Star GP 2014, Red Stars Block: Kairi Hojo [2] vs. Kaori Yoneyama [0] – Time Limit Draw (15:00).
3. 5*Star GP 2014, Blue Stars Block: Kyoko Kimura [1] besiegte Takumi Iroha [2] (10:11) via Modified Front Neck Lock.
4. 5*Star GP 2014, Blue Stars Block: Yoshiko [0] besiegte Koguma [1] (6:48) via Choke Bomb.
5. 5*Star GP 2014, Red Stars Block: Io Shirai [0] besiegte Star Fire [2] (8:21) via Moonsault Press.
6. 5*Star GP 2014, Blue Stars Block: DASH Chisako [0] besiegte Mayu Iwatani [2] (9:22) via Hormone Splash.
7. 5*Star GP 2014, Red Stars Block: Nanae Takahashi [0] besiegte Melissa [2] (11:44) via Bulls Poseidon.

STARDOM “5*Star GP 2014″, 24.08.2014
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo

265 Fans

1. 5*Star GP 2014, Blue Stars Block: Kyoko Kimura [0] vs. Koguma [0] – Double Count Out (7:57).
2. 3-Way Match: Reo Hazuki besiegte Kris Wolf & Hatsuhinode Kamen (3:45) via Pinfall gegen Wolf.
3. 5*Star GP 2014, Red Stars Block: Star Fire [0] besiegte Kaori Yoneyama [0] (6:26) via Package Piledriver.
4. 5*Star GP 2014, Blue Stars Block: Takumi Iroha [0] besiegte DASH Chisako [0] (6:51) via Cradle Cutback.
5. 5*Star GP 2014, Red Stars Block: Kairi Hojo [0] besiegte Nanae Takahashi [0] (13:33) via V9 Clutch.
6. 5*Star GP 2014, Red Stars Block: Melissa [0] besiegte Io Shirai [0] (14:29) via Kudo Driver.
7. 5*Star GP 2014, Blue Stars Block: Mayu Iwatani [0] besiegte Yoshiko [0] (11:20) via Dragonrana.

STARDOM “Stardom X Stardom 2014″, 17.08.2014
Sendai Rensa, Miyagi
202 Fans

1. Kids Fight in Sendai: Azumi besiegte Maaya (4:49) via F-Crash Cutback.
2. 3-Way Match: Kaori Yoneyama besiegte Hatsuhinode Kamen & Alpha Female (6:27) via Reverse Sunset Flip gegen Kamen.
3. Miho Wakizawa besiegte Reo Hazuki (7:56) via Backslide from VENOM.
4. Takumi Iroha besiegte Kris Wolf (6:00) via Brainbuster.
5. Stardom Chapter 3 Rush: Yoshiko, Io Shirai & Mayu Iwatani besiegten Nanae Takahashi, Koguma & Kairi Hojo (21:25) via Lariat von Yoshiko gegen Koguma.

STARDOM “Stardom X Stardom 2014″, 10.08.2014 (Samurai! TV)
Korakuen Hall, Tokyo
925 Fans

1. Kids Fight: Maaya besiegte Azumi (4:52) via F-Crash.
2. Chris Wolf Debut – 3-Way Match: Reo Hazuki besiegte Koguma & Kris Wolf (6:30) via Pinfall gegen Koguma.
3. Takumi Iroha 10 Match Trial Series Match #7: DASH Chisako besiegte Takumi Iroha (8:43) via Hormone Splash.
4. Artist of Stardom Titles: Kaori Yoneyama, Hatsuhinode Kamen & Tsubasa Kuragaki besiegten Hiroyo Matsumoto, Miho Wakizawa & Mayu Iwatani (c) (8:37) via Inside Cradle von Yoneyama gegen Wakizawa. ==> TITELWECHSEL!!!
5. Goddesses of Stardom Titles: Nanae Takahashi & Kairi Hojo besiegten Alpha Female & Kyoko Kimura (c) (19:14) via Sliding D von Hojo. ==> TITELWECHSEL!!!
6. World of Stardom Title: Yoshiko besiegte Io Shirai (c) (26:04) via Diving Senton ==> TITELWECHSEL!!!

STARDOM “Shining Stars 2014″, 27.07.2014
Sports Center, Aichi, Nagoya
235 Fans

1. Wonder of Stardom Title Tournament, Semi Final: Mayu Iwatani besiegte Kairi Hojo (8:49) via Dragon Suplex Hold.
2. Wonder of Stardom Title Tournament, Semi Final: Miho Wakizawa besiegte Takumi Iroha (5:00) via Backslide from Venom.
3. 4-Way Match: Nanae Takahashi besiegte Kaori Yoneyama & Hatsuhinode Kamen & Alpha Female (12:32) via Pinfall gegen Kamen.
4. Stardom X Stardom Prelude Tag Match:
Yoshiko & Reo Hazuki besiegten Io Shirai & Koguma (16:15) via Diving Senton von Yoshiko gegen Koguma.
5. Wonder of Stardom Title Tournament, Final: Mayu Iwatani besiegte Miho Wakizawa (7:23) via Mahika de Mayu ==> TITELWECHSEL!!!

STARDOM “Shining Stars 2014″, 20.07.2014
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
285 Fans

1. Kids Fight: Azumi besiegte Maaya (4:48) via La Magistral.
2. 5*Star GP Rumble: Mayu Iwatani & Koguma besiegten Hatsuhinode Kamen, Reo Hazuki & Miho Wakizawa (12:27)
– Mayu Iwatani besiegte Koguma (9:30) via Dodonpa
– Koguma besiegte Reo Hazuki (12:27) Jackknife Hold.
3. Nanae Takahashi 18th Anniversary Match: Nanae Takahashi & Kairi Hojo besiegten Yoshiko & Kaori Yoneyama (17:19) via One Second EX von Takahashi gegen Yoneyama.
4. Goddesses of Stardom Titles: Kyoko Kimura & Alpha Female (c) besiegten Io Shirai & Takumi Iroha – Referee Stop (17:00) via Dojime Sleeper Hold. von Kimura gegen Iroha. (3rd Defense)

STARDOM “Premium Stars 2014″, 10.07.2014 (Niconico)
Korakuen Hall, Tokyo
935 Fans

1. Ramey Asuka Debut Match: Ramey Asuka besiegte Reo Hazuki (6:39) via Wing Clutch Hold.
2. Hiroyo Matsumoto & Miho Wakizawa besiegten Kaori Yoneyama & Hatsuhinode Kamen (6:53) via Backslide from Venom von Wakizawa gegen Kamen.
3. #1-Contender World of Stardom Title – 4-Way Match: Yoshiko besiegte Alpha Female, Kyoko Kimura & Nanae Takahashi (15:02) via Diving Senton gegen Female.
4. STARDOM Lucha Mix – Captain Fall’s Elimination Match: Dr. Wagner Jr. (c), Mayu Iwatani & Kairi Hojo besiegten Black Tiger (c), Koguma & Takumi Iroha (15:46) via Wagner Driver von Wagner Jr. gegen Tiger.
– Mayu Iwatani eliminierte Koguma (13:45) via Modified Llarve.
5. World of Stardom Title Match: Io Shirai (c) besiegte Meiko Satomura (24:20) via Cross-Arm Suplex Hold. (10th Defense)

STARDOM “Shining Stars 2014″, 06.07.2014
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
305 Fans

1. Kids Fight: Maaya besiegte Azumi (3:59) via Pinfall.
2. Reo Hazuki Debut Match: Koguma besiegte Reo Hazuki – Referee Stop (6:43) via Cross Armbreaker.
3. Alpha Female besiegte Miho Wakizawa (7:50) via Omegaslam.
4. Yoshiko & Mayu Iwatani besiegten Kaori Yoneyama & Hatsuhinode Kamen (10:13) via Dragon Suplex Hold von Iwatani gegen Kamen.
5. #1-Contender Goddesses of Stardom Titles: Io Shirai & Takumi Iroha besiegten Nanae Takahashi & Kairi Hojo (21:02) via European Leg Roll Clutch von Shirai gegen Takahashi.

STARDOM “Shining Stars 2014″, 22.06.2014
Nishi Kumin Hall, Osaka
235 Fans

1. 3-Way Match: Hatsuhinode Kamen besiegte Koguma & Miho Wakizawa (6:35) via Small Package Hold gegen Koguma.
2. Alpha Female besiegte Kaori Yoneyama (8:08) via Cradle Cutback.
3. Yoshiko besiegte Mayu Iwatani (11:36) via Diving Senton.
4. #1-Contenders Godessess of Stardom Titles Match: Takumi Iroha & Mio Shirai vs. Kairi Hojo & Nanae Takahashi – Time Limit Draw (30:00).

STARDOM “Shining Stars 2014″, 15.06.2014
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
255 Fans

1. Kids Fight: Maaya besiegte Azumi (2:56) via Cross Armbreaker.
2. Kagetsu besiegte Koguma (9:28) via Blockbuster.
3. Kairi Hojo & Mayu Iwatani besiegten Kaori Yoneyama & Hatsuhinode Kamen (9:34) via Dragon Suplex Hold von Iwatani gegen Kamen.
4. Io Shirai & Takumi Iroha besiegten Hiroyo Matsumoto & Miho Wakizawa (14:29) via Magica De Io von Shirai gegen Wakizawa.
5. Alpha Female & Kyoko Kimura besiegten Nanae Takahashi & Yoshiko (19:05) via Lariat von Female gegen Yoshiko.

STARDOM/Natsuki*Taiyo Produce “Natsuki*Taiyo Retirement Show ~ Forever High Speed”, 01.06.2014 (Samurai!TV)
Korakuen Hall, Tokyo
1,415 Fans
– No Vacancy

1. Stardom vs. Enemy Army Elimination Match: Yoshiko, Act Yasukawa, Kairi Hojo & Koguma besiegten Alpha Female, Kyoko Kimura, Tomoka Nakagawa & Danshoku Dino (15:59). [4:2]
– Yoshiko eliminierte Danshoku Dino (4:46) über das Top Rope.
– Tomoka Nakagawa eliminierte Koguma (6:30) via CRB.
– Kairi Hojo eliminierte Tomoka Nakagawa (10:30) über das Top Rope.
– Alpha Female eliminierte Kairi Hojo (12:30) via Alpha Plex Hold
– Yoshiko eliminierte Alpha Female (15:35) über das Top Rope.
– Yoshiko & Act Yasukawa eliminierten Kyoko Kimura (15:59) über das Top Rope.
2. Artist of Stardom Titles: Hiroyo Matsumoto, Miho Wakizawa & Mayu Iwatani (c) besiegten Kaori Yoneyama, Hatsuhinode Kamen & Sayaka Obihiro (7:58) via Backslide from Venom von Wakizawa gegen Kamen. (4th Defense)
3. World of Stardom Title: Io Shirai (c) besiegte Takumi Iroha (15:59) via Daruma-Style German Suplex Hold. (9th Defense)
4. Natsuki*Taiyo Retirement Match ~ Forever High Speed: Nanae Takahashi besiegte Natsuki*Taiyo (31:28) via Nanaracka*100.

STARDOM “Shining Stars  2014″, 25.05.2014
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
256 Fans

1. Special Kids Fight: Natsuki*Taiyo & Azumi besiegten IOTICA & Maaya (7:04) via Brainbuster von Azumi gegen Maaya.
2. Kaori Yoneyama besiegte Miho Wakizawa (6:27) via Horizontal Cradle.
3. Super Mega Fight 3-Way Match: Yoshiko vs. Alpha Female vs. Hiroyo Matsumoto – Time Limit Draw (20:00).
4. Arc De Mexiko: Mayu Iwatani & Kairi Hojo besiegten Takumi Iroha & Koguma (8:50) via Modified Boston Crab von Iwatani gegen Koguma.
5. Natsuki*Taiyo Final Shin-Kiba Match: Natsuki*Taiyo & Kyoko Kimura besiegten Nanae Takahashi & Io Shirai (21:36) via Peach*Latch von Taiyo gegen Takahashi.

STARDOM “Golden Week Stars 2014″, 06.05.2014
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
285 Fans
– No Vacancy

1. Hiroyo Matsumoto & Miho Wakizawa besiegten Kaori Yoneyama & Koguma (9:24) via Backslide from Venom von Wakizawa gegen Koguma.
2. Alpha Female besiegte Hatsuhinode Kamen (6:25) via Omega Slam.
3. Nanae Takahashi & Kairi Hojo besiegten Yoshiko & Mayu Iwatani (15:04) via Lariat von Takahashi gegen Iwatani.
4. Takumi Iroha 10 Match Trial Series Match #6: Takumi Iroha vs. Kyoko Kimura – Time Limit Draw (15:00).
5. High Speed Title: Io Shirai besiegte Natsuki*Taiyo (c) (16:15) via Spanish Fly ==> TITELWECHSEL!!!

STARDOM “Golden Week Stars 2014″, 03.05.2014
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
325 Fans –
No Vacancy

1. Kids Fight: Maaya besiegte Azumi (2:54) via Small Package Hold.
2. Stardom 3-Way Match: Kaori Yoneyama besiegte Kairi Hojo & Koguma (6:57) via Jackknife Hold gegen Koguma.
3. Takumi Iroha besiegte Hatsuhinode Kamen (7:38) via Sharpshooter.
4. Goddesses of Stardom Titles: Kyoko Kimura & Alpha Female (c) besiegten Miho Wakizawa & Mayu Iwatani (14:58) via Omega Slam von Female gegen Wakizawa. (2nd Defense)
5. Natsuki*Taiyo Retirement Road ~ Last: Natsuki*Taiyo & Yoshiko besiegten Io Shirai & Nanae Takahashi (20:40) via Taiyo-chan*Bomb von Taiyo gegen Shirai.

STARDOM “Osaka Champions Night 2014″, 29.04.2014 (Samurai! TV)
Matsushita IMP Hall, Osaka
355 Fans

1. 3-Way Match: Takumi Iroh besiegte Yoshiko & Hatsuhinode Kamen (8:49) als sie Yoshiko über das oberste Seil warf.
2. Artist of Stardom Titles: Hiroyo Matsumoto, Miho Wakizawa & Mayu Iwatani (c) besiegten Nanae Takahashi, Kairi Hojo & Koguma (19:38) via Backslide from Venom von Wakizawa gegen Koguma. (3rd Defense)
3. High Speed Title – 2 out of 3 Falls Match: Natsuki*Taiyo (c) besiegte Kaori Yoneyama (15:52) via Taiyo-chan*Bomb. (3rd Defense) [2:1]
– Yoneyama besiegte Taiyo (7:57) via Yone-Zou.
– Taiyo besiegte Yoneyama via (9:07) Ocean Peach*Latch.
– Taiyo besiegte Yoneyama via (14:52) Taiyo-chan*Bomb.
4. World of Stardom Title: Io Shirai (c) besiegte Alpha Female (15:04) via Moonsault Footstomp. (7th Defense)

STARDOM „Grows Up Stars 2014“, 20.04.2014
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
305 Fans

1. Kids’ Fight: Maaya besiegte Azumi (2:54) via Bodyslam.
2. Osaka Challenger Single Match: Kaori Yoneyama besiegte Alpha Female – DQ (7:01) nachdem Alpha den Ringrichter mit einem Stuhl attackierte.
3. Tawashis 3-Way Once Again ~Tawashis Leader Decision Match~: Miho Wakizawa besiegte Mayu Iwatani & Hiroyo Matsumoto (7:52) via Pinfall gegen Iwatani.
4. Natsuki☆Taiyo Final Road vs New Generation~: Io Shirai & Natsuki*Taiyo besiegten Kairi Hojo, Takumi Iroha & Koguma (14:05) via Taiyo-chan*La Magistral von Taiyo gegen Koguma.
5. Red Belt Contender’s Contest: Nanae Takahashi vs. Yoshiko – Time Limit Draw (30:00).

STARDOM “Grows Up Stars 2014″, 06.04.2014
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
255 Fans

1. Kids Fighter Maaya Debut Match: Maaya vs. Io Shirai – Time Limit Draw (3:00).
2. Stardom Scramble Wars: Act Yasukawa besiegte Koguma, Yoshiko & Alpha Female (7:20) ACT Special von Yasukawa gegen Koguma.
3. Io Shirai & Takumi Iroha besiegten Kaori Yoneyama & Hatsuhinode Kamen (10:17) via Moonsault Press von Shirai gegen Kamen.
4. Nanae Takahashi & Kairi Hojo besiegten Hiroyo Matsumoto & Miho Wakizawa (14:35) via Diving Elbow Drop von Hojo gegen Wakizawa.
5. High Speed Title: Natsuki*Taiyo (c) besiegte Mayu Iwatani (11:50) via Taiyo-chan*Bomb. (2nd Defense)

STARDOM “Takumi Iroha Triumphant Return”, 30.03.2014
Onojo Madoka Pia, Fukuoka
325 Fans

1. Act Yasukawa besiegte Yuna Manase (6:42) via Orochi.
2. Alpha Female besiegte Miho Wakizawa (6:40) via Omegaslam.
3. Nanae Takahashi & Kairi Hojo besiegten Kaori Yoneyama & Hatsuhinode Kamen (11:57) via Refrigerator Bomb von Takahashi gegen Kamen.
4. Takumi Iroha Commemorative Match: Io Shirai, Mayu Iwatani & Takumi Iroha besiegten Natsuki*Taiyo, Yoshiko & Koguma (12:17) via Brainbuster von Iroha gegen Koguma.
5. 14 Women Special Battle Royal: Koguma besiegte Act Yasukawa, Hatsuhinode Kamen, Io Shirai, Kairi Hojo, Kaori Yoneyama, Mayu Iwatani, Miho Wakizawa, Nanae Takahashi, Natsuki*Taiyo, Takumi Iroha, Alpha Female, Yoshiko & Yuna Manase (14:09) als Koguma zuletzt Wakizawa über das oberste Seil warf.

STARDOM “The Highest 2014″, 16.03.2014 (Samurai! TV)
Korakuen Hall, Tokyo
1,050 Fans

1. Yuna Manasa besiegte Koguma (6:30) via Big Boot.
2. Takumi Iroha 10 Match Trial Series Match #5: Takumi Iroha besiegte Madison Eagle (9:38) via Takumi.
3. Artist of Stardom Titles: Miho Wakizawa, Hiroyo Matsumoto & Mayu Iwatani (c) besiegten Kaori Yoneyama, Kellie Skater & Hatsuhinode Kamen (8:48) via Scrubbing Brush Attack von Iwatani gegen Kamen. (2nd Defense)
4. Wonder of Stardom Title: Act Yasukawa (c) besiegte Yuhi (8:55) via ACT Lock. (4th Defense)
5. Goddesses of Stardom Titles: Kyoko Kimura & Alpha Female (c) besiegten Nanae Takahashi & Kairi Hojo (12:19) via Alpha Plex von Female gegen Hojo. (1st Defense)
6. Natsuki*Taiyo Retirement Road Final: Yoshiko besiegte Natsuki*Taiyo (15:19) via Diving Senton.
7. World of Stardom Title: Mio Shirai (c) besiegte Cheerleader Melissa (18:00) via Double-Arm Facebuster. (6th Defense)

STARDOM “Season 16 ~ Grows Up Stars 2014″, 09.03.2014
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
285 Fans

1. Alpha Female besiegte Koguma (6:37) via Omegaslam.
2. Kaori Yoneyama besiegte Kellie Skater (7:26) via Cross Kneelock.
3. Io Shirai & Takumi Iroha vs. Hiroyo Matsumoto & Mayu Iwatani – Time Limit Draw (15:00).
4. Stardom Passion Injection 2014: Nanae Takahashi besiegte Yuna Manase (11:10) via Refrigerator Bomb.
5. Natsuki*Taiyo Retirement Road ~ vs 3 Graduation Class: Natsuki*Taiyo & Yoshiko besiegten Kairi Hojo & Act Yasukawa (17:40) via Leg Clutch Suplex Hold von Taiyo.

STARDOM “Season 15 ~ New Year Stars 2014″, 23.02.2014
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
295 Fans
– Full House

1. Kids Fight: Azumi vs. Karian (Kairi Hojo) – Time Limit Draw (3:00).
2. Kaori Yoneyama & Koguma besiegten Takumi Iroha & Yuna Manase – Referee Stop (7:49) via Naked Choke von Koguma gegen Yuna Manase.
3. 4-Way Match: Kellie Skater besiegte Hiroyo Matsumoto, Mayu Iwatani & Natsuki*Taiyo (11:49) via International Incident gegen Iwatani.
4. Nanae Takahashi & Kairi Hojo besiegten Alpha Female & Act Yasukawa (11:31) via 4137 von Hojo gegen Female.
5. Io Shirai besiegte Yuhi (14:03) via Magico de Io.

– das angekündigte Match “Natsuki*Taiyo Retirement Road: Natsuki*Taiyo & Hiroyo Matsumoto vs. Yoshiko & Mayu Iwatani” fand aufgrund einer Verletzung von Yoshiko nicht statt.

STARDOM “Season 15 ~ New Year Stars 2014″, 16.02.2014
Dotonbori Arena, Osaka

272 Fans – Super No Vacancy

1. Yoshiko besiegte Yuna Manase (8:25) via Neck Hanging Bomb.
2. Kairi Hojo & Yuhi besiegten Kaori Yoneyama & Koguma (8:57) via Diving Elbow Drop von Hojo gegen Koguma.
3. Kyoko Kimura besiegte Kellie Skater (8:24) via Big Boot.
4. Natsuki*Taiyo Retirement Road vs. Tawashizu: Io Shirai, Nanae Takahashi & Natsuki*Taiyo besiegten Hiroyo Matsumoto, Mayu Iwatani & Miho Wakizawa (17:42) via Suplex de Io von Shirai gegen Iwatani.
5. Wonder of Stardom Title: Act Yasukawa (c) besiegte Takumi Iroha (11:09) via Orochi. (3rd Defense)

STARDOM “Season 15 ~ New Year Stars 2014″, 09.02.2014
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
295 Fans

1. Kids Fight: Azumi vs. IOTICA – Time Limit Draw (3:00).
2. Takumi Iroha besiegte Yuna Manase (6:38) via Rounding Kneel Kick.
3. Scramble Tag Wars: Natsuki*Taiyo & Yoshiko besiegten Io Shirai & Kelly Skater and Kyoko Kimura & Act Yasukawa (10:43) via Taiyo-chan*Spanish Fly von Taiyo gegen Skater.
4. Stardom Passion Injection 2014 ~Passion Injection #1~: Nanae Takahashi besiegte Koguma (11:43) via Refrigerator Bomb.
5. Artist of Stardom Titles: Hiroyo Matsumoto, Miho Wakizawa & Mayu Iwatani (c) besiegten Kaori Yoneyama, Kairi Hojo & Yuhi (13:16) via Dragon Suplex Hold von Iwatani gegen Hojo. (1st Defense)

STARDOM “Season 15 ~ New Year Stars 2014″, 02.02.2014
Telepia Hall, Nagoya

305 Fans

1. Yuhi & Yuna Manase besiegten Hiroyo Matsumoto & Koguma (7:39) via Nora Inu High Kick von Yuhi gegen Koguma
2. Yoshiko besiegte Kelly Skater (5:57) via Diving Senton.
3. Io Shirai & Takumi Iroha besiegten Act Yasukawa & Kyoko Kimura (14:27) via Rounding Kneel Kick von Iroha gegen Yasukawa.
4. Nanae Takahashi & Kairi Hojo besiegten Mayu Iwatani & Miho Wakizawa (15:56) via 4173 von Hojo gegen Iwatani.
5. High Speed Title: Natsuki*Taiyo (c) besiegte Kaori Yoneyama (5:28) via Taiyo*chan Spanish Fly. (1st Defense)

STARDOM “3rd Anniversary Show”, 26.01.2014 (Samurai! TV)
Korakuen Hall, Tokyo
1,150 Fans

1. Yuna Manase besiegte Koguma (7:55) via Heel Drop.
2. Manami Toyota, Hiroyo Matsumoto & Mayu Iwatani besiegten Kaori Yoneyama, Kelly Skater & Yuhi (11:25) via Ligerbomb von Toyota gegen Skater.
3. Yoshiko besiegte Takumi Iroha (7:27) via Diving Senton.
4. Goddesses of Stardom Title: Alpha Female & Kyoko Kimura besiegten Nanae Takahashi & Miho Wakizawa (c) (13:29) via Alpha Plex von Female gegen Takahashi ==> TITELWECHSEL!!!
5. Wonder of Stardom Title: Act Yasukawa (c) besiegte  Kairi Hojo – Referee Stop (12:57) via Stretch Muffler (2nd Defense).
6. World of Stardom Title: Io Shirai (c) besiegte Natsuki*Taiyo (20:38) via Suplex de Io (5th Defense).

– Natsuki*Taiyo kündigte ihr letztes Match für den 01.06.2014 an.

STARDOM “Season 15 ~ New Year Stars 2014 – Day 1″, 12.01.2014
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo
325 Fans – Super No Vacancy

1. Yuna Manase Debut Match: Kairi Hojo besiegte Yuna Manase (9:47) via Diving Elbow Drop.
2. Miho Wakizawa & Takumi Iroha besiegten Kaori Yoneyama & Koguma (9:30) via Brainbuster von Iroha gegen Koguma.
3. Io Shirai besiegte Kelly Skater (8:12) via Moonsault Press.
4. Kimura Monster Army 4-Way Match: Alpha Female besiegte Kyoko Kimura, Act Yasukawa & The Female Predator “Amazon” (10:49) via Powerbomb gegen Amazon.
5. Natsuki*Taiyo 10th Anniversary Match: Natsuki*Taiyo & Nanae Takahashi besiegten Yoshiko & Mayu Iwatani (18:11) via Japanese Leg Roll Clutch Hold von Taiyo gegen Iwatani.

STARDOM ” Fukushima Dream Vol. 2 ~New Year Festival~”, 04.01.2014
Big Palette, Fukushima

1. Mayu Iwatani besiegte Koguma (6:57) via Missile Kick.
2. Alpha Female besiegte Takumi Iroha (6:02) via Cobra Clutch.
3. Stardom 3-Way Match: Hiroyo Matsumoto besiegte Kelly Skater & Yoshiko (9:14) via Reverse Splash-Style Knee Drop gegen Skater.
4. Mitsuo Momota & Chikara besiegten HIROKI & Gabai-jichan (11:22) via Backdrop von Momota gegen Jichan.
5. Mister Cacao & Hayate besiegten Sasuke the Great & Masked Estrella (14:39) via Huracánrana von Hayate gegen Estrella.
6. Natsuki*Taiyo besiegte Miho Wakizawa (10:56) via La Magistral.
7. Io Shirai, Nanae Takahashi & Kairi Hojo besiegten Kyoko Kimura, Act Yasukawa & The Female Predator “Amazon” (21:32) via Moonsault Press von Shirai gegen Amazon.

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s