[Results] Daijo, 22.02.2015

Daijo „Like Crazy“, 22.02.2015
West Kumin Center, Osaka

1. Nyanbar & Police Wo~men besiegten Fairy Nipponbashi & Benten Musume (12:10) via Venus Clutch Type von Nyanbar gegen Nipponbashi.
2. Kyusei Sakura Hirota & Mika Iida besiegten Ayaka & Maylee (12:35) via Missile Kick von Iida gegen Maylee.
3. Memorial – Shu Shibutani Retirement Road: Tsubasa Kuragaki besiegte Shu Shibutani (13:49) via Metal Wing.
4. 2 out of 3 Falls Match: Kana, Rina Yamashita & Misaki Ohata besiegten Kagetsu, Sawako Shimono & Yuu Yamagata (12:32).
– Kana besiegte Kagetsu via Chickenwing Sleeper Hold.
– Rina Yamashita besiegte Sawako Shimono via Dojime Sleeper Hold.

Advertisements

[Results] Daijo, 18.01.2015

Daijo „Thank Pilgrims? ~ Yuo Strive“, 18.01.2015
Konohana Kumin Hall, Osaka
160 Fans

1. Misaki Guriko & Mede Tiger Mask besiegten Benten-musume & Taiyoto Kamen (9:48) via Papiko Panappu von Guriko gegen Musume.
2. Hikaru Shida & Ayaka besiegten Mika Iida & Hiroe Nagahama (11:56) via Fishermans Suplex Hold von Ayaka gegen Nagahama.
3. Memorial Wave ~ Shu Shibutani Retirement Road: Fairy Nipponbashi besiegte Shu Shibutani (0:06) via Magic.
3a. Memorial Wave ~ Shu Shibutani Retirement Road: Fairy Nipponbashi besiegte Shu Shibutani (0:07) via Magic.
3b. Memorial Wave ~ Shu Shibutani Retirement Road: Shu Shibutani besiegte Fairy Nipponbashi (3:51) via Time Machine Ride.
4. Yuu Yamagata & Tsubasa Kuragaki besiegten Misaki Ohata & Nyanber (15:33) via Jikiden Falcon Arrow von Kuragaki gegen Nyanber.
5. Rina Yamashita & Kana besiegten Sawako Shimono & Kagetsu – Referee Stop (15:49) via Sleeper Hold von Kana gegen Shimono.

[Results] Daijo, 24.11.2014

Daijo „November“, 24.11.2014
Community Center, Yodogawa, Osaka

1. Misaki Guriko besiegte Hiroe Nagahama (6:37) via Kick to the Face.
2. Benten-Musume & Dotonborishoi besiegten Police Wo~men & Nyanber (16:39) via Big Boot von Musume gegen Wo~men.
3. 3-Way Match: Yako Fujigasaki besiegte Fairy Nipponbashi & Kyusei Ninja Ranmaru (6:22) via Modified Double Backslide gegen beide.
4. Sawako Shimono & Mari Apache vs. Yuu Yamagata & Leon – Time Limit Draw (20:00).
5. Rina Yamashita 1th Anniversary: Kayoko Haruyama besiegte Rina Yamashita (16:44) via Second Drop Diving Guillotine Drop.

[Results] Daijo, 21.09.2014

Daijo „September“, 21.09.2014 (NicoNico)
Higashinari Kumin Center, Osaka
168 Fans

1. Yuu Yamagata, Hikaru Shida & Mika Iida besiegten Kana, Tomoka Nakagawa & Kaho Kobayashi (15:33) via Falcon Arrow von Shida gegen Kobayashi.
2. Kuinshinbo Kamen besiegte Kyoko Kimura (10:27) via School Boy.
3. Fairy Nipponbashi, Kyusei Ninja Ranmaru & Hibiscus Mii besiegten Benten-Musume, Misaki Guriko & Nyanbar (10:41) via Kaleidoscope von Nipponbashi gegen Musume.
4. Ayako Hamada besiegte Rina Yamashita (11:13) via Trust Kick.
5. Yumi Oka besiegten Sawako Shimono (16:09) via Big Boot.

[Results] Daijo, 14.09.2014

Daijo „Sawako Shimono & Rina Yamashita Triumphal Box Office ~Always in Kagoshima~“, 14.09.2014
Miyanojo Gymnasium, Kagoshima
432 Fans – Super No Vacancy

1. Rina Yamashita & Kaho Kobayashi besiegten Nyanbar & Police Wo~men (11:38) via Backdrop von Yamashita gegen Nyanbar.
2. Melanie Cruise besiegte Mika Iida (5:30) via Choke Slam.
3. Ranmaru & Fairy Nipponbashi besiegten Kyusei Sakura Hirota & Benten-Musume (11:36) via Jackknife Hold Cutback von Nipponbashi gegen Musume.
4. Rina Yamashita Triumphant Return: Kana & Sumire Natsu besiegten Rina Yamashita & Hikaru Shida (18:36) via Armlock von Kana gegenYamashita.
5. Sawako Shimono Triumphant Return: Sawako Shimono, Ayako Hamada & Yuu Yamagata besiegten Misaki Guriko, Yumi Oka, Mio Shirai (22:04) via Diving Leg Drop von Shimono gegen Guriko.

[Results] Daijo

Daijo „July“, 06.07.2014
Yodogawa Kumin Center, Osaka
173 Fans

1. Benten-Musume & Misaki Guriko besiegten Police Wo~men & Cherry (12:08) via Diving Enzuigiri von Guriko gegen Wo~men.
2. Kyoko Kimura & Doton Bolshoi besiegten Fairy Nipponbashi & Kuinshinbo Kamen (9:02) via Dotonbori Breaker von Bolshoi gegen Nipponbashi.
3. 3-Way Match: Mika Iida besiegte Hibiscus Mii & Kyusei Ninja Ranmaru (10:33) via School Boy gegen Ranmaru und Mii.
4. Kana besiegte Sawako Shimono (12:00) via Modified Zombiegatame.
5. Manami Katsu Last Daijo Match: Rina Yamashita & Sumire Natsu besiegten Manami Katsu & Rabbit Miyu (20:51) via Lariat von Yamashita gegen Katsu.

[Results] JWP/WAVE/Ice Ribbon/Daijo

JWP/WAVE/Ice Ribbon/Daijo „Youth Infinte Power ~JWP Produce~“, 25.06.2014
Isami Wrestling Arena, Saitama
78 Fans

1. Special Challenge: Sachie Abe besiegte Yuka (11:14) via Running Elbow.
2. Infinite Dream: Yua Hayashi & Sumire Natsu besiegten Sareee & Kyuri (9:07) via Cross Knee Hold von Hayashi gegen Kyuri.
3. Powerful Girl: Raideen Hagane besiegte Rina Yamashita (10:20) via Frog Splash.
4. Youth~Hyakka: Misaki Ohata & Risa Sera besiegten Manami Katsu & Rabbit Miyu (12:57) via Ayers Rock von Sera gegen Katsu.