[Results] Diana, 22.03.2015

Diana „4th Anniversary“, 22.03.2015
Lazona Plaza Del Sol, Kawasaki

1. KAORU & Mima Shimoda besiegten Tomoko Watanabe & Megumi Yabushita (14:16) via Pinfall von Shimoda gegen Watanabe.
2. Yumiko Hotta besiegte Meiko Tanaka (6:50) via Palm Strike.
3. Kaoru Ito & Ayaka Hamada besiegten Kyoko Inoue & Raideen Hagane (21:39) via Ligerbomb von Ito gegen Hagane.
4. Diana World Tag Team Titles: Jaguar Yokota & Sareee (c) besiegten Keiko Aono & Mask De Sun (18:35) via Rolling German Suplex Hold von Sareee gegen Sun. (1st Defense)

Advertisements

[Results] Diana, 08.03.2015

Diana „Dojo Show“, 08.03.2015
Dears Ring, Kawasaki
85 Fans

1. Kyoko Kimura besiegte Keiko Aono (15:51) via Niagara Driver.
2. Jaguar Yokota & Sareee besiegten Kaoru Ito & Meiko Tanaka (19:35) via Cobra Twist von Yokota gegen Tanaka.

[Results] Diana, 15.02.2015

Diana, 15.02.2015
Lazona Plaza Del Sol, Kawasaki
170 Fans

1. Tomoko Watanabe besiegte Meiko Tanaka (7:40) via Lariat.
2. Yumiko Hotta besiegte Megumi Yabushita (9:53) via Sleeper Hold.
3. Kaoru Ito & Ayako Hamada besiegten KAORU & Mima Shimoda – DQ (23:52) als KAORU Ito mit einer Waffe attackierte.
4. Special Match: Keiko Aono & Mask De Sun besiegten Kyoko Inoue & Sareee (19:58) via Pinfall von Sun gegen Sareee.

[Results] Diana, 18.01.2015

Diana „Dojo Show“, 18.01.2015
Lazona Plaza Del Sol, Kawasaki

146 Fans

1. Keiko Aono besiegte Yuiga (8:52) via High Kick.
2. Sareee besiegte Meiko Tanaka (9:05) via German Suplex Hold.
3. Yumiko Hotta besiegte Mask De Sun – DQ (5:50).
4. Jaguar Yokota & Kaoru Ito besiegten Kyoko Inoue & Megumi Yabushita (18:47) via La Magistral von Yokota gegen Yabushita.

[Results] Diana, 28.12.2014

Diana „Dojo Show ~Special~“, 28.12.2014
Dears Ring, Kawasaki

90 Fans – No Vacancy

1. Toshiwasure! Battle Royal: Kyoko Inoue besiegte Kaoru Ito, Keiko Aono, Sareee, Meiko Tanaka, Megumi Yabushita & Kaho Kobayashi (12:49) via Lariat gegen Tanaka.
Reihenfolge der Eliminierungen:
– Kaoru Ito (4:55)
– Keiko Aono (7:12)
– Megumi Yabushita (8:45)
– Kaho Kobayashi (10:36)
– Sareee (12:42)
– Meiko Tanaka (12:49)