[Results] Gatoh Move, 15.03.2015

Gatoh Move „Japan Tour #156“, 15.03.2015
Ichigaya Icebox, Tokyo

57 Fans – No Vacancy

1. „Kotori“ besiegte Fukin Kitazawa (7:13) via Bird Ridge.
2. Cho-un Shiryu besiegte Sayaka Obihiro (9:09) via Chinese Bombs Away.
3. Emi Sakura, Riho & Hiroshi Fukuda besiegten SAKI, MIZUKI & Madoka (14:01) via Backslide von Sakura gegen MIZUKI.

Advertisements

[Results] Gatoh Move, 07.03.2015

Gatoh Move „Japan Tour #155“, 07.03.2015
Otsuka Wrestling Bank, Tokyo

40 Fans

1. “Kotori” vs. SAKI – Time Limit Draw (10:00).
2. Drawing Death Match 3-Way Match: Sayaka Obihiro [2] vs. Antonio Honda [2] vs. Ryuichi Sekine [0] – Draw.
2a. Overtime: Sayaka Obihiro besiegte Antonio Honda
3. Riho & Kaori Yoneyama besiegten MIZUKI & Fukin Kitazawa (11:39) via Diving Senbuta von Yoneyama gegen Kitazawa.

[Results] Gatoh Move, 01.03.2015

Gatoh Move „Japan Tour #154“, 01.03.2015
Ichigaya Icebox, Tokyo

54 Fans – No Vacancy

1. Kazuhiro Tamura besiegte Fukin Kitazawa (5:25) via Boston Grab.
2. Riho & Cho-un Shiryu besiegten Sayaka Obihiro & Konaka = Pehlwan (8:52) via Somato von Riho gegen Obihiro.
3. SAKI & MIZUKI besiegten Emi Sakura & “Kotori” (14:13) via Birdridge Cutback von SAKI gegen Kotori.

[Results] Gatoh Move, 22.02.2015

Gatoh Move „Japan Tour #154“, 22.02.2015
Itabashi Green Hall, Tokyo
196 Fans
– Super No Vacancy

1. Hatsuhinode Kamen besiegte Fukin Kitazawa (5:29) via Diving Elbow Drop.
2. Cho-un Shiryu besiegte DJ Nira (7:04) via Modified Figure-Four Leglock.
3. Command Bolshoi besiegte Sayaka Obihiro (5:53) via Sensai Hold II.
4. Hikaro Sato & Kaori Yoneyama besiegten Manami Toyota & Taro Yamada (12:13) via Cross Armbreaker von Sato gegen Yamada.
5. Makoto besiegte Emi Sakura (13:18) via Arabesque.
6. Riho & “Kotori” besiegten SAKI & MIZUKI (12:29) via Somato von Riho gegen MIZUKI.

[Results] Gatoh Move, 11.02.2015

Gatoh Move „Japan Tour #153“, 11.02.2015
Ichigaya Icebox, Tokyo
59 Fans
– No Vacancy

1. Wrestling Girls for Valentine Death Match: Madoka besiegte Taro Yamada (4:25) mit 9:3 Punkten.
2. Drawing Death Match: Fukin Kitazawa besiegte Antonio Honda mit 3:1 Punkten.
3. Riho, “Kotori” & Hanako Nakamori vs. Emi Sakura, Masa Takanashi & Cho-un Shiryu – Time Limit Draw (15:00).

[Results] Gatoh Move, 01.02.2015

Gatoh Move „Japan Tour #151“, 01.02.2015
Ichigaya Icebox, Tokyo
53 Fans
– No Vacancy

1. Emi Sakura besiegte Fukin Kitazawa (6:33) via Refrigerator Bomb.
2. Sawasdee Kamen besiegte Sayaka Obihiro (6:53) via Reverse Chickenwing Facelock.
3. Madoka, SAKI & MIZUKI besiegten Riho, „Kotori“ & Kazuhiro Tamura (13:05) via Leg Roll Clutch Hold von MIZUKI gegen Riho.