[Results] Ice Ribbon, 21.03.2015

Ice Ribbon „Ice Ribbon March 2015“, 21.03.2015 (TV Show)
Korakuen Hall, Tokyo
588 Fans

1. Mika Iida, Akane Fujita & Maya Yukihi besiegten Misaki Ohata, 235 & Hiroe Nagahama (12:31) via Mikan de Pon von Fujita gegen 235.
2
. Shu Shibutani besiegte Miyako Matsumoto (9:46) via Time Machine Ride.
3. Aoi Kizuki & Kayoko Haruyama besiegten Arisa Nakajima & Hamuko Hoshi (14:33) via Cross-Arm German Suplex Hold von Kizuki gegen Hoshi.
4. Triangle Ribbon Title: Neko Nitta (c) besiegte Mochi Miyagi & Kyuri (8:02) via Ne Kohisutoraru gegen Kyuri. (2nd Defense)
5. International Ribbon Tag Team Titles: Mio Shirai & Tsukushi besiegten Maki Narumiya & Risa Sera (c) (14:56) via Harukaze von Tsukushi gegen Sera ==> TITELWECHSEL!!!
6. ICExInfinity Title: Kurumi besiegte Tsukasa Fujimoto (c) (19:28) via Nutcracker ==> TITELWECHSEL!!!

Advertisements

[Results] Ice Ribbon, 04.01.2015

Ice Ribbon „New Year Ribbon 2015 in Shinjuku FACE“, 04.01.2015
Shinjuku FACE, Tokyo
365 Fans
– No Vacancy

1. Kyuri & Kurumi besiegten 235 & Akane Fujita (10:13) via Diving Body Press von Kurumi gegen 235.
2. Mochi Miyagi & JUN (Jun Kasai) besiegten Hamuko Hoshi & SUSUMU (7:23) via Sling Blade von JUN gegen Hoshi.
3. Cherry & Shu Shibutani besiegten Moeka Haruhi & Maya Yukihi (14:18) via Cherryton Bomb von Cherry gegen Yukihi.
4. Drunk Match: Maki Narumiya besiegte The Winger (8:14) via Horizontal Cradle.
5. Tsukushi & Rabbit Miyu besiegten Arisa Nakajima & Miyako Matsumoto (13:00) via Tiger Suplex Hold von Tsukushi gegen Matsumoto.
6. Triangle Ribbon Title: Neko Nitta (c) besiegte Aoi Kizuki & Mio Shirai (9:29) via Neko-Style Cradle gegen Kizuki. (1st Defense)
7. ICExInfinity Title: Tsukasa Fujimoto (c) besiegte Risa Sera (15:40) via Pinfall. (11th Defense)

[Results] Ice Ribbon, 28.12.2014

Ice Ribbon „Ribbon Mania 2014“, 28.12.2014 (NicoNico)
Korakuen Hall, Tokyo

906 Fans

1. Cherry & Maya Yukihi besiegten Shu Shibutani & Kyuri (10:04) via Swanton Bomb von Yukihi gegen Kyuri.
2. Meari Naito & Neko Nitta besiegten 235 & Akane Fujita (13:38) via Modified Camel Clutch von Naito gegen 235.
3. Mochi Miyagi Return Match: Hamuko Hoshi & Mochi Miyagi (w/ Rumi Kazama) besiegten Miyako Matsumoto & Yuri Kotobuki (w/ Aika Ando) (7:53) via Diving Body Press von Hoshi gegen Matsumoto.
4. Kayoko Haruyama besiegte Aoi Kizuki (11:47) via Diving Guillotine Drop.
5. Union Fly to Everywhere World Title: Mio Shirai (c) besiegte Tsukushi (9:13) via Modified Ground Spider (1st Defense)
6. International Ribbon Tag Titles: Maki Narumiya & Risa Sera (c) besiegten Kurumi & Yuka (18:57) via Diving Double Knee Drop von Sera gegen Yuka. (8th Defense)
7. ICExInfinity Title: Tsukasa Fujimoto (c) besiegte Arisa Nakajima (13:42) via Venus Shoot. (10th Defense)

[Results] Ice Ribbon, 22-24.11.2014

Ice Ribbon „New Ice Ribbon #606“, 22.11.2014
Isami Wrestling Arena, Warabi
86 Fans

1. Two Count Rules: Tsukushi besiegte Akane Fujita (4:02) via Twinkle Star Lock.
2. Two Count Rules: Tsukushi besiegte Kyuri (2:48) via Modified Backslide.
3. Two Count Rules: Tsukushi besiegte 235 (4:52) via Backslide.
4. Maki Narumiya & Risa Sera besiegten Miyako Matsumoto & Meari Naito (12:47) via Yuruneba von Narumiya gegen Matsumoto.
5. Kurumi & Yuka besiegten Tsukasa Fujimoto & Aoi Kizuki (15:05) via La Magistral von Kurumi gegen Fujimoto.

Ice Ribbon „Yokohama Ribbon 2014 V“, 24.11.2014
Radiant Hall, Yokohama

350 Fans – Super No Vacancy Full House

1. Mio Shirai, Yuka & Yuri Kotobuki besiegten 235, Akane Fujita & Kyuri (12:38) via Tsuchigumo von Shirai gegen 235.
2. Maya Yukihi Debut & Tomoka Nakagawa Last Ice Ribbon Match: Tomoka Nakagawa & Mochi Miyagi besiegten Tsukushi & Maya Yukihi (11:30) via Unare Gowan von Nakagawa gegen Yuhiki.
3. Triangle Ribbon Title: Cho-un Shiryu besiegte Neko Nitta (c) & Miyako Matsumoto (8:13) via Gedo Clutch gegen beide ==> TITELWECHSEL!!!
4. Kurumi besiegte Yuka (10:58) via Diving Body Press.
5. International Ribbon Tag Team Titles: Maki Narumiya & Risa Sera besiegten Cherry & Meari Naito (13:56) via Yuruneba von Narumiya gegen Naito. (5th Defense)
6. ICExInfinity Title: Tsukasa Fujimoto besiegte Aoi Kidzuki (15:55) via Venus Shoot. (9th Defense)

[Preview] Ice Ribbon, 24.11.2014

Ice Ribbon „Yokohama Ribbon 2014 V“, 24.11.2014 (12:00)
Radiant Hall, Yokohama

1. Yuki Debut & Tomoka Nakagawa Last Ice Ribbon Match: Tomoka Nakagawa & Mochi Miyagi vs. Tsukushi & Yuki
2. Kurumi vs. Yuka
3. Mio Shirai, 235, Akane Fujita, Kyuri, Shiori Akiba, Yuri Kotobuki (6-Man Tag)
4. Triangle Ribbon Title: Neko Nitta (c) vs. Miyako Matsumoto vs. Cho-un Shiryu (1st Defense)
5. International Ribbon Tag Team Titles: Maki Narumiya & Risa Sera vs. Cherry & Meari Naito (5th Defense)
6. ICE Infinity Title: Tsukasa Fujimoto vs. Aoi Kidzuki (9th Defense)

[Results] Ice Ribbon

Ice Ribbon „Yokohama Ribbon Summer 2014“, 21.07.2014
Radiant Hall, Yokohama
255 Fans
– Super No Vacancy Full House

1. Kurumi & Kaho Kobayashi besiegten Meari Naito & Akane Fujita (10:52) via Nutdriver von Kurumi gegen Naito.
2. Hamuko Hoshi, Mochi Miyagi & Manami Kanda besiegten 235, Kyuri & Yuri Kotobuki (13:20) via Pennies from Heaven von Miyagi gegen Kyuri.
3. Tsukushi & Rabbit Miyu besiegten Makoto & Aoi Kizuki (12:58) via Tiger Suplex Hold von Tsukushi gegen Makoto.
4. International Ribbon Tag Team Titles: Maki Narumiya & Risa Sera (c) besiegten Mio Shirai & Yuka (11:23) via Diving Double Knee Drop von Sera gegen Yuka. (4th Defense)
5. ICExInfinity Title: Tsukasa Fujimoto (c) besiegte Yuka (17:43) via Venus Shoot (8th Defense)

[Results] Ice Ribbon

Ice Ribbon „Hiroshima Ribbon“, 15.06.2014
Industrial Hall East Building, Hiroshima
338 Fans

1. 235 & Shiori Akiba besiegten Koyuki Hayashi & Kyuri (7:09) via Hurrìcanrana von Shiori gegen Kyuri.
2. Meari Naito besiegte Akane Fujita (8:32) via Modified Neckbreaker.
3. Hamuko Hoshi besiegte  Manami Katsu (7:15) via Sumo Lariat.
4. Rey Paloma & Neko Nitta besiegten Yuko Miyamoto & Yuri Kotobuki (11:55) via Nyan Air Cat von Nitta gegen Kotobuki.
5. Command Bolshoi & Arisa Nakajima besiegten Miyako Matsumoto & Maki Narumiya (13:16) via German Suplex von Nakajima gegen Matsumoto.
6. ICExInfinity Title: Tsukasa Fujimoto (c) besiegte Risa Sera (19:07) via Venus Shot. (7th Defense)