[Results] Ice Ribbon, 21.03.2015

Ice Ribbon „Ice Ribbon March 2015“, 21.03.2015 (TV Show)
Korakuen Hall, Tokyo
588 Fans

1. Mika Iida, Akane Fujita & Maya Yukihi besiegten Misaki Ohata, 235 & Hiroe Nagahama (12:31) via Mikan de Pon von Fujita gegen 235.
2
. Shu Shibutani besiegte Miyako Matsumoto (9:46) via Time Machine Ride.
3. Aoi Kizuki & Kayoko Haruyama besiegten Arisa Nakajima & Hamuko Hoshi (14:33) via Cross-Arm German Suplex Hold von Kizuki gegen Hoshi.
4. Triangle Ribbon Title: Neko Nitta (c) besiegte Mochi Miyagi & Kyuri (8:02) via Ne Kohisutoraru gegen Kyuri. (2nd Defense)
5. International Ribbon Tag Team Titles: Mio Shirai & Tsukushi besiegten Maki Narumiya & Risa Sera (c) (14:56) via Harukaze von Tsukushi gegen Sera ==> TITELWECHSEL!!!
6. ICExInfinity Title: Kurumi besiegte Tsukasa Fujimoto (c) (19:28) via Nutcracker ==> TITELWECHSEL!!!

Advertisements

[Results] Ice Ribbon, 12.01.2015

Ice Ribbon „New Year Yokohama Ribbon 2015“, 12.01.2015
Radiant Hall, Yokohama
247 Fans
– No Vacancy

1. Koyuki Hayashi besiegte Kyuri (5:21) via Kasadora.
2. Mio Shirai besiegte Maya Yukihi (7:29) via Figure-Four Necklock.
3. Hamuko Hoshi & Mochi Miyagi besiegten Neko Nitta & Miyako Matsumoto (9:07) via Diving Body Press von Hoshi gegen Matsumoto.
4. 235, Aoi Kizuki & Tsukasa Fujimoto vs. Akane Fujita, Kurumi & Tsukushi – Time Limit Draw (30:00).
5. International Ribbon Tag Team Titles – Hardcore Match: Maki Narumiya & Risa Sera (c) besiegten Cherry & Ryuji Ito (15:24) via Yuruneba von Narumiya gegen Cherry. (9th Defense)

[Results] Ice Ribbon, 28.12.2014

Ice Ribbon „Ribbon Mania 2014“, 28.12.2014 (NicoNico)
Korakuen Hall, Tokyo

906 Fans

1. Cherry & Maya Yukihi besiegten Shu Shibutani & Kyuri (10:04) via Swanton Bomb von Yukihi gegen Kyuri.
2. Meari Naito & Neko Nitta besiegten 235 & Akane Fujita (13:38) via Modified Camel Clutch von Naito gegen 235.
3. Mochi Miyagi Return Match: Hamuko Hoshi & Mochi Miyagi (w/ Rumi Kazama) besiegten Miyako Matsumoto & Yuri Kotobuki (w/ Aika Ando) (7:53) via Diving Body Press von Hoshi gegen Matsumoto.
4. Kayoko Haruyama besiegte Aoi Kizuki (11:47) via Diving Guillotine Drop.
5. Union Fly to Everywhere World Title: Mio Shirai (c) besiegte Tsukushi (9:13) via Modified Ground Spider (1st Defense)
6. International Ribbon Tag Titles: Maki Narumiya & Risa Sera (c) besiegten Kurumi & Yuka (18:57) via Diving Double Knee Drop von Sera gegen Yuka. (8th Defense)
7. ICExInfinity Title: Tsukasa Fujimoto (c) besiegte Arisa Nakajima (13:42) via Venus Shoot. (10th Defense)

[Results] Ice Ribbon, 22-24.11.2014

Ice Ribbon „New Ice Ribbon #606“, 22.11.2014
Isami Wrestling Arena, Warabi
86 Fans

1. Two Count Rules: Tsukushi besiegte Akane Fujita (4:02) via Twinkle Star Lock.
2. Two Count Rules: Tsukushi besiegte Kyuri (2:48) via Modified Backslide.
3. Two Count Rules: Tsukushi besiegte 235 (4:52) via Backslide.
4. Maki Narumiya & Risa Sera besiegten Miyako Matsumoto & Meari Naito (12:47) via Yuruneba von Narumiya gegen Matsumoto.
5. Kurumi & Yuka besiegten Tsukasa Fujimoto & Aoi Kizuki (15:05) via La Magistral von Kurumi gegen Fujimoto.

Ice Ribbon „Yokohama Ribbon 2014 V“, 24.11.2014
Radiant Hall, Yokohama

350 Fans – Super No Vacancy Full House

1. Mio Shirai, Yuka & Yuri Kotobuki besiegten 235, Akane Fujita & Kyuri (12:38) via Tsuchigumo von Shirai gegen 235.
2. Maya Yukihi Debut & Tomoka Nakagawa Last Ice Ribbon Match: Tomoka Nakagawa & Mochi Miyagi besiegten Tsukushi & Maya Yukihi (11:30) via Unare Gowan von Nakagawa gegen Yuhiki.
3. Triangle Ribbon Title: Cho-un Shiryu besiegte Neko Nitta (c) & Miyako Matsumoto (8:13) via Gedo Clutch gegen beide ==> TITELWECHSEL!!!
4. Kurumi besiegte Yuka (10:58) via Diving Body Press.
5. International Ribbon Tag Team Titles: Maki Narumiya & Risa Sera besiegten Cherry & Meari Naito (13:56) via Yuruneba von Narumiya gegen Naito. (5th Defense)
6. ICExInfinity Title: Tsukasa Fujimoto besiegte Aoi Kidzuki (15:55) via Venus Shoot. (9th Defense)

[Preview] Ice Ribbon, 24.11.2014

Ice Ribbon „Yokohama Ribbon 2014 V“, 24.11.2014 (12:00)
Radiant Hall, Yokohama

1. Yuki Debut & Tomoka Nakagawa Last Ice Ribbon Match: Tomoka Nakagawa & Mochi Miyagi vs. Tsukushi & Yuki
2. Kurumi vs. Yuka
3. Mio Shirai, 235, Akane Fujita, Kyuri, Shiori Akiba, Yuri Kotobuki (6-Man Tag)
4. Triangle Ribbon Title: Neko Nitta (c) vs. Miyako Matsumoto vs. Cho-un Shiryu (1st Defense)
5. International Ribbon Tag Team Titles: Maki Narumiya & Risa Sera vs. Cherry & Meari Naito (5th Defense)
6. ICE Infinity Title: Tsukasa Fujimoto vs. Aoi Kidzuki (9th Defense)

[Results] Ice Ribbon, 13 – 15.09.2014

Ice Ribbon „New Ice Ribbon #588“, 13.09.2014
Isami Wrestling Arena, Warabi

83 Fans

1. Hamuko Hoshi besiegte Yuri Kotobuki (6:21) via Diving Body Press.
2. Yuka besiegte Akane Fujita (4:50) via Angel Thunder.
3. Miyako Matsumoto & Shiori Akiba besiegten Maki Narumiya & Kyuri (12:14) via Miyako Clutch von Matsumoto gegen Kyuri.
4. Tsukasa Fujimoto, Kurumi & Tsukushi besiegten Aoi Kidzuki, 235 & Risa Sera (17:04) via Nutcracker von Kurumi gegen 235.

 

Ice Ribbon „Yokohama Ribbon 2014 ~Autumn~“, 15.09.2014
Radiant Hall, Yokohama

238 Fans – Super No Vacancy Full House

1. Kyuri besiegte Shiori Akiba (5:07) via Cross Armbreaker.
2. Mochi Miyagi & Kurumi besiegten Akane Fujita & Aoi Ishibashi (7:59) via Diving Body Press von Kurumi gegen Fujita.
3. Neko Nitta & Makoto Oishi besiegten Cherry & Meari Naito (10:06) via Nyan Cat Rotation von Nitta gegen Naito.
4. Aoi Kidzuki & Hamuko Hoshi besiegten Tsukasa Fujimoto & Yuka (13:13) via Pinfall von Kidzuki gegen Fujimoto.
5. Mayumi Ozaki (w/ Mika Nishio) besiegten Miyako Matsumoto (10:30) via Fisherman Buster.
6. International Ribbon Tag Team Titles: Maki Narumiya & Risa Sera (c) besiegten Tsukushi & Rabbit Miyu (16:58) via Diving Double Knee Drop von Sera gegen Tsukushi. (6th Defense)

[Results] Ice Ribbon

Ice Ribbon „Risa Sera Produce ~Sera Ribbon~“, 10.08.2014
Town Center Tsubaki Hall, Seranishi, Hiroshima

1. Aoi Kizuki besiegte Akane Fujita (9:07) via Spinning Diving Body Press.
2. Meari Naito & Neko Nitta besiegten 235 & Kyuri (10:23) via Ne Kohisutoraru von Nitta gegen Kyuri.
3. Mens Tag Match: Susano KID & Misteriko Yamato besiegten
Kengo Yamaguchi & Kosuke Kitani (12:14) via Frog Splash von Yamato gegen Kitani.
4. Tsukushi besiegte Mochi Miyagi (9:26) via Tiger Suplex Hold.
5. Tsukasa Fujimoto besiegte Yuka (9:19) Diving Rolling Neckbreaker.
6. International Ribbon Tag Team Titles: Maki Narumiya & Risa Sera (c) besiegten Hamuko Hoshi & Kurumi (18:08) via Diving Double Knee Drop von Sera gegen Hoshi. (3rd Defense)