[Results] Sendai Girls, 11.03.2015

SGPW „Do Not Forget The Day To ~Future~“, 11.03.2015 (NicoNico)
Shinjuku FACE, Tokyo

400 Fans – No Vacancy

1. Michiko Miyagi besiegte Meiko Tanaka (6:12) via Boston Crab.
2. Eiger & KAORU besiegten Kyusei Sakura Hirota & Alex Lee (14:03) via Inside Cradle von Eiger gegen Hirota.
3. Hikaru Shida & Sareee besiegten Ray & Michiko Miyagi (13:37) via German Suplex Hold von Sareee gegen Miyagi.
4. Special Single Match: Kyoko Kimura vs. Meiko Satomura – Time Limit Draw (20:00).
5. Kairi Hojo & Nanae Takahashi besiegten DASH Chisako & Sendai Sachiko (22:19) via Nanarakka von Takahashi gegen Sachiko.

Advertisements

[Results] Sendai Girls, 22.02.2015

SGPW, 22.02.2015
Miyagino Ward Culture Center, Sendai
300 Fans
– Super No Vacancy Full House

1. Meiko Tanaka besiegte Michiko Miyagi (7:09) via Backslide.
2. Sakura Hirota Produce Match: Eiger besiegte Michiko Miyagi (2:34).
3. Ray vs. Sareee – Time Limit Draw (15:00).
4. Meiko Satomura besiegte Alex Lee (10:31) via Death Valley Bomb.
5. KAORU & Syuri besiegten DASH Chisako & Sendai Sachiko (21:26) via Valkyrie Splash von KAORU gegen Sachiko.

[Results] Sendai Girls, 21.01.2015

SGPW, 21.01.2015
Miyagino Ward Culture Center, Sendai
310 Fans
– Super No Vacancy Full House

1. JWP Offer Match: Raideen Hagane besiegte Yua Hayashi (6:05) via Frog Splash.
2. KAORU besiegte Kyusei Sakura Hirota (13:58) via Valkyrie Splash.
3. Maiko Satomura & Alex Lee besiegten Tsubasa Kuragaki & Ray (14:50) via Hurancánrana Cutback von Satomura gegen Ray.
4. Sareee besiegte Michiko Miyagi (7:53) via Hormone Splash -> German Suplex Hold.
5. Sendai Sachiko Return Match: Command Bolshoi & Kyoko Kimura besiegten DASH Chisako & Sendai Sachiko (19:18) via Big Boot von Kimura gegen Sachiko.

[Results] Sendai Girls, 06.12.2014

SGPW, 06.12.2014
Miyagino Ward Culture Center, Sendai
300 Fans
– Super No Vacancy Full House

1. Alex Lee besiegte Kaho Kobayashi (10:12) via Alex Driver.
2. Eiger besiegte Kyusei Sakura Hirota (10:22) via Lariat.
3. Sawako Shimono besiegte Tomoko Miyagi (6:59) via Raiden Drop.
4. DASH Chisako & KAORU besiegten Kelli Skater & Tsubasa Kuragaki (16:34) via Hormone Splash von Chisako gegen Skater.
5. Meiko Satomura besiegte Kagetsu (16:03) via Death Valley Bomb.

[Results] Sendai Girls, 24.11.2014

SGPW, 24.11.2014
Hakata Star Lane, Fukuoka
580 Fans
– No Vacancy

1. Kagetsu & Kaho Kobayashi besiegten Ray & Alex Lee (14:30) via Screwdriver von Kagetsu gegen Lee.
2. Eiger besiegte Kyusei Sakura Hirota (9:53) via Curse Bridge (Modified Spinebuster).
3. Tomoko Miyagi Debut Match: Kyoko Kimura besiegte Tomoko Miyagi (15:16) via Boston Crab.
4. Ayako Hamada besiegte DASH Chisako (15:16) via Spin Kick.
5. Aja Kong & Tsubasa Kuragaki besiegten Meiko Satomura & Syuri (17:50) via Uraken von Kong gegen Satomura.

[Results] Sendai Girls, 16.11.2014

SGPW “Igarashishokai Miyagi Central Service Center Open Jubilee”, 16.11.2014
Central Service Center, Miyagi
1,000 Fans – Super No Vacancy

1. Meiko Satomura besiegte Shu Shibutani (9:06) via Figure-Four Neck Lock.
2. Meiko Satomura & Alex Lee besiegten Kyoko Inoue & DASH Chisako (11:42) via Death Valley Bomb von Satomura gegen Chisako.

[Results] Sendai Girls, 14.11.2014

SGPW “Igarashishokai Miyagi Central Service Center Memorial Festival”, 14.11.2014
Central Service Center, Miyagi
1,000 Fans

1. DASH Chisako & Kagetsu besiegten Kyoko Kimura & Kyusei Sakura Hirota (18:39) via School Boy von Chisako gegen Hirota.
2. Aja Kong & Tsubasa Kuragaki besiegten Meiko Satomura & DASH Chisako (14:59) via Vertical Brainbuster von Kong gegen Chisako.