[Results] WAVE, 15.03.2015

WAVE „Virgin Killer“, 15.03.2015 (TV Show)
Korakuen Hall, Tokyo

517 Fans

1. Young Wave: Hiroe Nagahama, Eri & Sawako Shimono besiegten Meiko Tanaka, Cherry & Konami Takemoto (8:47) via Sunset Flip von Nagahama gegen Tanaka.
2. Tsu Idol Wave: Tsukasa Fujimoto & Kaho Kobayashi besiegten Fairy Nipponbashi & Moeka Haruhi (6:25) via 120% Sukurubo von Kobayashi gegen Haruhi.
3. Memorial Wave ~ Shu Shibutani Retirement Road: Kana besiegte Shu Shibutani (9:59) via Modified Surume Clutch.
4. X-Over Wave: Mika Iida & Yumi Oka besiegten Hikaru Shida & Kyusei Sakura Hirota (12:02) via European Clutch von Iida gegen Hirota.
5. Challenge Wave: Rina Yamashita besiegte Ryo Mizunami – Referee Stop (13:44) via Dojime Sleeper Hold.
6. Dual Shock Wave ~ WAVE Tag Team Titles: Mio Shirai & Misaki Ohata  besiegten Ayako Hamada & Yuu Yamagata (c) (19:36) via Tsuchigumo von Shirai gegen Hamada ==> TITELWECHSEL!!!
7. Regina Di Wave Title: Ayako Hamada (c) besiegte Mio Shirai (13:22) via AP Cross. (1st Defense)

Advertisements

[Results] WAVE, 04.03.2015

WAVE „Weekday Wave Vol. 88“, 04.03.2015
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo

1. Eternal Idol Wave: Kana & Rina Yamashita besiegten Moeka Haruhi & Hiroe Nagahama (11:13) via Rear Naked Choke von Yamashita gegen Nagahama.
2. Comical 3-Wave: Yako Fujigasaki besiegte Cherry & Fairy Nipponbashi (7:51) via School Boy gegen Nipponbashi.
3. Scramble Wave: Yumi Oka, Ryo Mizunami & Hikaru Shida besiegten Misaki Ohata, Mika Iida & Kyusei Sakura Hirota (18:08) via Guillotine Drop von Mizunami gegen Iida.
4. Memorial Wave ~ Shu Shibutani Retirement Road: Mio Shirai besiegte Shu Shibutani (7:30) via Ground Spider.
5. Full Tsu Wu Wave: Tsukasa Fujimoto & Kaho Kobayashi besiegten Ayako Hamada & Yuu Yamagata (18:03) via 120% School Boy von Kobayashi gegen Yamagata.

[Results] WAVE, 27.02.2015

WAVE „Young Oh! Oh! 15“, 27.02.2015
Isami Wrestling Arena, Warabi
68 Fans

1. Sawako Shimono besiegte Mochi Miyagi (4:59) via Diving Raiden Drop.
2. Fantastic War Ep. 1 ~ Fairy vs Pure Heart: Yako Fujigasaki & Yua Hayashi besiegten Fairy Nipponbashi & Kyuri (8:54) via Inside Cradle von Fujigasaki gegen Nipponbashi.
3. Memorial Young Oh Oh ~ Shu Shibutani Retirement Road: Shu Shibutani besiegte Rina Yamashita (10:00) via Time Machine Ride.
4. Hiroe Nagaham „Fujin“ 5 Match Trial Series Match #2: Konami Takemoto besiegte Hiroe Nagahama (4:35) via IV Lock.
5. Manami Kanda besiegte Kaho Kobayashi (6:01) via Sliding Lariat.
6. Risa Sera besiegte Mika Iida (15:33) via Diving Double Knee Drop.

[Results] WAVE, 24.02.2015

WAVE „Weekday Wave Vol. 87“, 24.02.2015
Shin-Kiba 1st Ring, Tokyo

184 Fans

1. Eternal Idol Wave: Kaho Kobayashi & Tsukasa Fujimoto besiegten Moeka Haruhi & Yumi Oka (13:34) via Venus Clutch von Fujimoto gegen Haruhi.
2. Challenge Wave: Hikaru Shida besiegte Hiroe Nagahama (8:03) via Brainbuster.
3. Scramble Wave: Kana & Rina Yamashita besiegten Mika Iida & Ryo Mizunami (12:39) via Armlock von Kana gegen Iida.
4. Memorial Wave ~ Shu Shibutani Retirement Road: Shu Shibutani vs. Shibutani Hirota (Sakura Hirota) – Double Pinfall (9:40).
5. Dual Shock Wave – WAVE Tag Team Titles: Ayako Hamada & Yuu Yamagata (c) besiegten Misaki Ohata & Mio Shirai (23:04) via Crossfave von Yamagata gegen Shirai. (3rd Defense)

[Results] WAVE, 22.02.2015

WAVE „Osaka Rhapsody Vol. 26“, 22.02.2015
West Kumin Center, Osaka
222 Fans

1. Osaka Challenge Wave: Kaho Kobayashi & Rina Yamashita besiegten Kana & Moeka Haruhi – Referee Stop (11:02) via Sleep Hold von Yamashita gegen Haruhi.
2. Osaka Young Wave: Sawako Shimono besiegte Hiroe Nagahama (8:33) via Raiden Drop.
3. Osaka Newborn Idol Wave: Kyusei Sakura Hirota & Mika Iida besiegten Fairy Nipponbashi & Tsukasa Fujimoto (8:46) via Jackknife Hold von Hirota gegen Nipponbashi.
4. Memorial Wave ~ Shu Shibutani Retirement Road: Misaki Ohata besiegte Shu Shibutani (13:32) Hanamaru Dokkan.
5. Osaka Premium Wave: Ayako Hamada, Tsubasa Kuragaki & Yuu Yamagata besiegten Hikaru Shida, Ryo Mizunami & Yumi Oka (19:13) via AP Cross von Hamada gegen Mizunami.

[Results] M.I.O. 2, 14.02.2015

Union Pro/OZ Academy/Ice Ribbon/WAVE „M.I.O 2“, 14.02.2015 (NicoNico)
Shinjuku FACE, Tokyo
509 Fans
– Super No Vacancy Full House

1. Sonoko Kato & Ryo Mizunami besiegten Tsukasa Fujimoto & Miyako Matsumoto (10:47) via Diving Guillotine Drop von Kato gegen Matsumoto.
2. Irregular Fall Count Match: Isami Kodaka & Mika Iida vs. Yumi Oka & Daichi Kazato – Time Limit Draw (20:00).
3. Seiya Morohashi, Mochi Miyagi & Aja Kong besiegten Fairy Nipponbashi, Dynamite Kansai & Shuji Ishikawa (11:14) via School Boy von Morohashi gegen Nipponbashi.
4. 4-Way Match: Mayumi Ozaki besiegte Tsukushi, Shu Shibutani & Cherry (10:46) via Pinfall gegen Shibutani nach einem Missile Dropkick von Tsukushi.
5. Io Shirai besiegte Mio Shirai (18:54) via Moonsault Press.

[Results] WAVE, 11.02.2015

WAVE „Second Virgin“, 11.02.2015 (TV Show)
Korakuen Hall, Tokyo
734 Fans

1. Newborn Idol Wave: Cherry & Rina Yamashita besiegten Tsukasa Fujimoto & Fairy Nipponbashi – Referee Stop (7:07) via Sleeper Hold von Yamashita gegen Nipponbashi.
2. Challenge Wave: Kana besiegte Hiroe Nagahama (6:11) via Modified Chickenwing Hold.
3. Kaho Kobayashi “Flying” 5 Match Trial Series #5: Manami Toyota besiegte Kaho Kobayashi (7:14) via Missile Kick.
4. Eternal Idol Wave ~ Moeka Haruhi 10th Anniversary: Yuu Yamagata besiegte Moeka Haruhi (9:54) via L.A.
5. Memorial Wave ~ Shu Shibutani Retirement Road – Original Intention: Meiko Satomura besiegte Shu Shibutani – Referee Stop (9:04) via Sleeper Hold.
6. Dual Shock Wave ~ WAVE Tag Time Titles #1-Contenders 3-Way Match: Misaki Ohata & Mio Shirai besiegten Mika Iida & Kyusei Sakura Hirota and Risa Sera & Maki Narumiya (6:50) via Ground Spider von Ohata gegen Iida.
7. Regina Di Wave Title: Ayako Hamada besiegte Hikaru Shida (c) (17:29) via AP Cross ==> TITELWECHSEL!!!
8. Resurrection Wave ~ Ryo Mizunami Comeback: Yumi Oka besiegte Ryo Mizunami (14:56) via Big Boot.