Dual Shock Wave

2013

(01.09.2013 bis 06.10.2013)

1. Yumi Oka & Kana (4)
-. Ayako Hamada & Yuu Yamagata (4)
-. Tsukasa Fujimoto & Hikaru Shida (4)
4. GAMI & Ryo Mizunami (2)
5. Shu Shibutani & Cherry (1)
-. Misaki Ohata & Mio Shirai (1)
-. Sawako Shimono & Hamuko Hoshi (1)
-. Moeka Haruhi & Tomoka Nakagawa (1)

[01.09.2013] Mio Shirai & Misaki Ohata [1] besiegten GAMI & Ryo Mizunami [0] (12:21) via Ground Spider von Shirai gegen GAMI.
[01.09.2013] Hamuko Hoshi & Sawako Shimono [1] besiegten Tsukasa Fujimoto & Hikaru Shida [0] (13:56) via Nande-Yanen von Shimono gegen Shida.
[01.09.2013] Tomoka Nakagawa & Moeka Haruhi [1] besiegten Kana & Yumi Oka [0] (13:48) via 120% Schoolboy von Nakagawa gegen Oka.
[01.09.2013] Ayako Hamada & Yuu Yamagata [1] besiegten Shu Shibutani & Cherry [0] (11:59) via Backspin von Hamada gegen Shibutani.
[07.09.2013] Tsukasa Fujimoto & Hikaru Shida [1] besiegten GAMI & Ryo Mizunami [0] (15:36) via Three Count von Shida gegen GAMI.
[07.09.2013] Kana & Yumi Oka [1] besiegten Shu Shibutani & Cherry [0] (13:54) via Big Boot von Oka gegen Shibutani.
[07.09.2013] Ayako Hamada & Yuu Yamagata [2] besiegten Tomoka Nakagawa & Moeka Haruhi [1] (13:30) via AP Cross von Hamada gegen Nakagawa.
[07.09.2013] Tsukasa Fujimoto & Hikaru Shida [2] besiegten Mio Shirai & Misaki Ohata [1] (11:27) via Tsukadora von Fujimoto gegen Ohata.
[08.09.2013] GAMI & Ryo Mizunami [1] besiegten Hamuko Hoshi & Sawako Shimono [1] (12:11) via Diving Guillotine Drop von Mizunami gegen Hoshi.
[08.09.2013] Shu Shibutani & Cherry [1] besiegten Tomoka Nakagawa & Moeka Haruhi [1] (12:15) via Spring Night Love von Cherry gegen Haruhi.
[08.09.2013] Ayako Hamada & Yuu Yamagata [3] besiegten Hamuko Hoshi & Sawako Shimono [1] (13:26) via Facelock von Yamagata gegen Shimono.
[08.09.2013] Kana & Yumi Oka [2] besiegten Mio Shirai & Misaki Ohata [1] – Referee Stop (14:51) via Doujime Chickenwing Facelock von Kana gegen Ohata.
[23.09.2013] Tomoka Nakagawa & Moeka Haruhi [2] besiegten Mio Shirai & Misaki Ohata [1] (8:30) via 120% Schoolboy von Nakagawa gegen Shirai.
[23.09.2013] Tsukasa Fujimoto & Hikaru Shida [3] besiegten Shu Shibutani & Cherry [1] (9:46) nach einem Three Count von Shida gegen Shibutani.
[23.09.2013] Kana & Yumi Oka [3] besiegten Ayako Hamada & Yuu Yamagata [3] (19:57) via Pinfall von Oka gegen Yamagata.
[29.09.2013] Tsukasa Fujimoto & Hikaru Shida [4] besiegten Tomoka Nakagawa & Moeka Haruhi [2] (10:59) via Venus Shot von Fujimoto gegen Haruhi.
[29.09.2013] GAMI & Ryo Mizunami [2] besiegten Ayako Hamada & Yuu Yamagata [3] (15:06) via Gamidora von GAMI gegen Yamagata.
[29.09.2013] Kana & Yumi Oka [4] besiegten Hamuko Hoshi & Sawako Shimono [1] (17:21) via Big Boot von Oka gegen Shimono.
[06.10.2013] Ayako Hamada & Yuu Yamagata [4] besiegten Tsukasa Fujimoto & Hikaru Shida [4] (10:13) via La Ayakita von Hamada gegen Shida.
[06.10.2013] GAMI & Ryo Mizunami [2] vs. Kana & Yumi Oka [4] – Time Limit Draw (15:00).

Finals

[06.10.2013] Final – Doghfight Match: Ayako Hamada & Yuu Yamagata besiegten Kana & Yumi Oka and Tsukasa Fujimoto & Hikaru Shida (24:42).
– Yamagata besiegte Oka (5:44) via Yume Noburu.
– Fujimoto besiegte Hamada (7:57) via Tsukadora.
– Yamagata besiegte Fujimoto (9:40) via Big Boot.
– Hamada besiegte Kana (18:22) via AP Cross.
– Yamagata besiegte Shida (24:42) via Las Aventureras.

2012

(25.09.2012 bis 16.11.2012)

Block A:
1. Tsukasa Fujimoto & Misaki Ohata [5]
2. Ayako Hamada & Kana [4]
3. Apple Miyuki & Kyusei Ninja Ranmaru [2]
4. GAMI & Tomoka Nakagawa [1]

[25.09.2012] Apple Miyuki & Kyusei Ninja Ranmaru [2] besiegten GAMI & Tomoka Nakagawa [0] (12:45) via La Magistral von Ranmaru gegen GAMI.
[25.09.2012] Ayako Hamada & Kana [1] vs. Tsukasa Fujimoto & Misaki Ohata [1] – Double Countout (19:16).
[30.09.2012] Tsukasa Fujimoto & Misaki Ohata [3] besiegten Apple Miyuki & Kyusei Ninja Ranmaru [0] (12:08) via Pinfall von Fujimoto gegen Miyuki & Ranmaru.
[05.10.2012] Ayako Hamada & Kana [3] besiegten Apple Miyuki & Kyusei Ninja Ranmaru [2] (16:19) via Moonsault Press von Hamada gegen Ranmaru.
[23.10.2012] Tsukasa Fujimoto & Misaki Ohata [5] besiegten GAMI & Tomoka Nakagawa [0] (18:09) via Tsukadora von Fujimoto gegen GAMI.
[04.11.2012] GAMI & Tomoka Nakagawa [1] vs. Ayako Hamada & Kana [4] – Time Limit Draw (20:00).

Block B:
1. Shu Shibutani & Syuri [4]
-. Hikaru Shida & Yumi Oka [4]
3. Ayumi Kurihara & Mika Iida [2]
-. Moeka Haruhi & Makoto [2]

[25.09.2012] Moeka Haruhi & Makoto [2] besiegten Ayumi Kurihara & Miki Iida [0] (14:09) via Double-Wrist Armsault von Haruhi gegen Iida.
[25.09.2012] Shu Shibutani & Syuri [2] besiegten Yumi Oka & Hikaru Shida [0] (9:51) via Time Machine Roll von Shibutani gegen Oka.
[30.09.2012] Yumi Oka & Hikaru Shida [2] besiegten Ayumi Kurihara & Mika Iida [0] (14:54) via Shidarezakura von Shida gegen Iida.
[05.10.2012] Ayumi Kurihara & Mika Iida [2] besiegten Shu Shibutani & Syuri [2] (15:51) via Tsugaru Clutch von Iida gegen Shibutani.
[23.10.2012] Yumi Oka & Hikaru Shida [4] besiegten Makoto & Moeka Haruhi [2] (18:23) via Heel Drop von Oka gegen Haruhi.
[04.11.2012] Shu Shibutani & Syuri [4] besiegten Moeka Haruhi & Makoto [2] (12:59) via Time Machine Roll von Shibutani gegen Haruhi.
[16.11.2012] Finalists Decision Match: Shu Shibutani & Syuri besiegten Yumi Oka & Hikaru Shida (10:35) via Pinfall von Shibutani gegen Shida.

Finals:

[16.11.2012] Final: Misaki Ohata & Tsukasa Fujimoto besiegten Shu Shibutani & Syuri (19:27) via Venus Shot von Fujimoto gegen Shibutani.

2011

(04.09.2011 bis 30.10.2011)

[04.09.2011] Round #1: GAMI & Tomoka Nakagawa besiegten Misaki Ohata & Mio Shirai (12:47) via 148% Small Package Hold von GAMI gegen Ohata.
[04.09.2011] Round #1: Toshie Uematsu & Ran Yu-Yu besiegten Kayoko Haruyama & Kaori Yoneyama (15:01) via Japanese Leg Roll Clutch Hold von Uematsu gegen Yoneyama.
[04.09.2011] Round #1: Aya Yuki & Ryo Mizunami besiegten Hiren & Moeka Haruhi (9:40) via Death Valley Bomb von Yuki gegen Haruhi.
[04.09.2011] Round #1: Ayako Hamada & Yumi Oka besiegten Kagetsu & Sawako Shimono (18:51) via Tiger Suplex Hold von Oka gegen Kagetsu.
[04.09.2011] Round #1: Kana & Ayumi Kurihara besiegten Shu Shibutani & Cherry (15:08) via Chickenwing Armlock von Kana gegen Shibutani.
[14.09.2011] Quarter Final: Toshie Uematsu & Ran Yu-Yu besiegten Aya Yuki & Ryo Mizunami (15:29) via Dragon Suplex Hold von Uematsu gegen Mizunami.
[14.09.2011] Quarter Final: GAMI & Tomoka Nakagawa besiegten Ayako Hamada & Yumi Oka (22:08) via 168% Schoolboy von Nakagawa gegen Hamada.
[26.09.2011] Semi Final: Kana & Ayumi Kurihara besiegten GAMI & Tomoka Nakagawa (25:18) via Modified Uranage von Kurihara gegen GAMI.
[30.10.2011] Final – WAVE Tag Team Titles: Kana & Ayumi Kurihara besiegten Toshie Uematsu & Ran Yu-Yu (23:03) via Modified Uranage von Kurihara gegen Uematsu ==> TITELWECHSEL!!!

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s